Alternative content

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
koszyk zaloguj

 

 

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA DWUDNIOWEGO DLA FIZJOTERAPEUTÓW:


SPOSOBY RADZENIA SOBIE ZE STRESEM DLA FIZJOTERAPEUTÓW
WYPALENIE ZAWODOWE

 

 

 

 

 

Organizator szkolenia

REHA PLUS

Tytuł szkolenia

SPOSOBY RADZENIA SOBIE ZE STRESEM i WYPALENIE ZAWODOWE

dla FIZJOTERAPEUTÓW

Miejsce realizacji szkolenia

 

Termin szkolenia

11 -12.12.2013

Łączna liczba godzin szkoleniowych

 

17

 

Forma szkolenia:

 

warsztat

 

 

 

 

Kolejny dzień realizacji szkolenia i jego data

Godziny realizacji szkolenia

Liczba godzin szkolenia

Liczba godzin pracy Eksperta

Ekspert prowadzący szkolenie

(imię i nazwisko)

Temat

SPOSOBY RADZENIA SOBIE ZE STRESEM

1 DZIEŃ

9.00-10.30

2h

2h

dr Magdalena Kraczla

CZĘŚĆ I. Stres jako zjawisko psychiczne
i fizjologiczne:

▪ Źródła stresu – stres prywatny a stres zawodowy.

▪ Oznaki stresu – fizjologiczne, psychiczne (emocjonalne, poznawcze), behawioralne.

▪ Odporność na stres – czynniki predysponujące do przeżywania stresu.

▪ Choroby psychosomatyczne.

▪ Mechanizm: myśli – emocje – zachowanie.

10.30-10.45

Przerwa kawowa

 

 

 

10.45-12.15

2h

2h

dr Magdalena Kraczla

CZĘŚĆ II. Indywidualna diagnoza strategii reagowania w sytuacjach trudnych

▪ Skala nasilenia stresu w różnych zdarzeniach życiowych T. Holmesa
i R. Rahe’a

▪ Wypełnienie testu do diagnozy radzenia sobie ze stresem

▪ Indywidualne przekazanie wyników każdemu z kursantów

▪ Zaplanowanie indywidualnej ścieżki postępowania w sytuacjach stresogennych, dopasowanej do indywidualnych możliwości.

12.15-12.30

Przerwa kawowa

 

 

 

12.30 – 14.00

2h

2h

dr Magdalena Kraczla

CZĘŚĆ III. Tradycyjne i niekonwencjonalne metody profilaktyki i łagodzenia skutków stresu – TRENING AUTOGENNY J.H.SCHULTZA

▪ Wprowadzenie – idea treningu autogennego wg J. H. Schultza.

▪ Zastosowanie treningu autogennego J.H. Schultza.

▪ Przygotowanie sesji autogennej wg J. H. Schultza.

▪ Sesja treningu autogennego J. H. Schulza.

▪ Omówienie doświadczeń uczestników zajęć z przebytej sesji autogennej.

14.00-14.30

Przerwa kawowa

 

 

 

14.30-16.00

2h

2h

dr Magdalena Kraczla

CZĘŚĆ III. Ćwiczenie zachowania
w sytuacjach stresogennych

▪ Kształtowanie postawy optymistycznej
i pozytywnego nastawienia do codzienności

Radzenie sobie z trudnym klientem/pacjentem (trudne pytania rozmówców, „przekierowywanie” pacjentów do poradnictwa psychologicznego)

▪ Podsumowanie – wnioski końcowe

Kolejny dzień realizacji szkolenia i jego data

Godziny realizacji szkolenia

Liczba godzin szkolenia

Liczba godzin pracy Eksperta

Ekspert prowadzący szkolenie

(imię i nazwisko)

Temat

WYPALENIE ZAWODOWE

2 DZIEŃ

9.00-10.30

2h

2h

dr Magdalena Kraczla

CZĘŚĆ I. Syndrom wypalenia zawodowego:

▪ Symptomatologia wypalenia zawodowego (objawy fizyczne, objawy emocjonalne, objawy rodzinno-społeczne, objawy zawodowe)

▪ Stopnie/etapy wypalenia zawodowego

▪ Różnice między wypaleniem zawodowym a zmęczeniem fizycznym

10.30-10.45

Przerwa kawowa

 

 

 

10.45-12.15

2h

2h

dr Magdalena Kraczla

CZĘŚĆ II. Przyczyny występowania wypalenia zawodowego:

▪ Wypalenie jako efekt długotrwałego stresu

▪ Kategorie stresorów zawodowych (symptomy wypalenia w organizacji)

▪ Wypalenie w „zawodach społecznych”

▪ Podatność indywidualna na wystąpienie wypalenia zawodowego

▪ Triada wypaleniowa: wyczerpanie emocjonalne, depersonalizacja, obniżone poczucie dokonań osobistych

▪ Pracoholizm

▪ Równowaga między pracą zawodową

a życiem osobistym

12.15-12.30

Przerwa kawowa

 

 

 

12.30 – 14.45

3h

3h

dr Magdalena Kraczla

CZĘŚĆ III. Indywidualna diagnoza stopnia niezadowolenia z pracy i symptomów wypalenia zawodowego

▪ Wypełnienie baterii testów do diagnozy wypalenia zawodowego i relacji w środowisku pracy

▪ Indywidualne przekazanie wyników każdemu z kursantów

▪ Przekazanie wytycznych i opracowanie indywidualnej ścieżki postępowania dla każdego z kursantów

14.45-15.30

Przerwa kawowa

 

 

 

15.30-17.00

2h

2h

dr Magdalena Kraczla

CZĘŚĆ III. Radzenie sobie z wypaleniem zawodowym

▪ Świadomość objawów wypalenia zawodowego

▪ Techniki relaksacyjne/techniki radzenia sobie ze stresem

▪ Metody organizacji czasu wolnego

▪ Treningi umiejętności społecznych/treningi zmiany postaw

▪ Podsumowanie – wnioski końcowe

 

RAZEM

17h

17h

 

 

 

 

 

METODY SZKOLENIOWE, ich dobór do specyfiki prowadzonych zajęć:

Proponowane szkolenie prowadzone będzie w trybie warsztatowo-treningowym z wykorzystaniem najnowszych metod socjologiczno-psychologicznych.

W trakcie realizacji warsztatu stosowane są sprawdzone techniki - skuteczne w nauczaniu osób dorosłych.

 

 

NARZĘDZIA PRACY:

Poszczególne bloki tematyczne będą realizowane z zastosowaniem najnowszych narzędzi szkoleniowych:

▪ dyskusja monitorowana

▪ case study

▪ profesjonalny komentarz trenera /feedback/

 

Pozwala to na:

▪ weryfikację i utrwalanie posiadanej wiedzy

▪ doskonalenie umiejętności praktycznych

▪ wskazanie nowych możliwości wykorzystania zdobytych informacji

 

 

WYKORZYSTYWANE MATERIAŁY POMOCNICZE/DYDAKTYCZNE:

1. Skala nasilenia stresu w różnych zdarzeniach życiowych T.Holmesa i R.Rahe’a

2. Kwestionariusz: Sposoby radzenia sobie ze stresem J.H. Amirkhana

3. Trening autogenny J.H.Schultza (audio)

4. Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego Ch. Maslach

5. Test „Moje relacje z pracą” Ch. Maslach, M. P. Leiter

 

 

 
 

 
facebook

Aktualności
Spokojnych i Wesołych Świąt Wielkiej Nocy
Życzy
Zespół Reha Plus  

 

17 kwiecień 2014

Posiadamy 2 wolne miejsca na IBITA Bobath dla dorosłych (rozwijajacy) (1787) w Kraków

w terminie:
* 10.05 - 14.05.2014

prowadzący: Louise Rutz La Pitz

Kliknij aby dowiedzieć się więcej
 

17 kwietnia 2014

Posiadamy 1 wolne miejsce na PNF Podstawowy (1722) w Krakowie

w terminie:
* 01.06 - 05.06.2014
* 24.06 - 28.06.2014

prowadzący: Katarzyna Michaluk

Kliknij aby dowiedzieć się więcej
 

17 kwietnia 2014

Posiadamy 1 wolne miejsce na Badanie i terapia stawów żuchwowo - skroniowych (1790) w Warszawie

w terminie:
* 03.06 - 06.06.2014

prowadzący: Matthias-Schulte

Kliknij aby dowiedzieć się więcej
 

15 kwiecień 2014

Posiadamy 3 wolne miejsca na Kinezjotaping podstawowy (1874) we Wrocławiu

w terminie:
* 31.05 - 01.06.2014

prowadzący: Agnieszka Wierciak

Kliknij aby dowiedzieć się więcej
 

15 kwiecień 2014

Posiadamy 4 wolne miejsca na PNF w Neurologii (1784) w Krakowie

w terminie:
* 25.05 - 28.05.2014
* 06.07 - 07.07.2014

prowadzący: Benedikt Bomer

Kliknij aby dowiedzieć się więcej

31 marzec 2014

Posiadamy wolne  miejsca na PNF w Ortopedii (1782) w Warszawie

w terminie:
* 22.04 - 25.04.2014
* 24.05 - 25.05.2014

prowadzący: Aleksander Lizak

Kliknij aby dowiedzieć się więcej
 

28 marzec 2014

Posiadamy 1 wolne miejsce na PNF Rozwijający (1738) w Krakowie

w terminie:
* 10.05 - 14.05.2014

prowadzący: Aleksander Lizak

Kliknij aby dowiedzieć się więcej
 

24 marzec 2014

Zapraszamy do zapisu na nową edycję szkolenia

Wkładki ortopedyczne

Kraków,  28.11 – 29.11.2014 r.

KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ