Anna Szczypkowska

Lipowa, 7
55-114 Wisznia Mała
MIEJSCE PRACY
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Trzebnicy,
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Żmigodzie,
- Zespół Szkół w Czeszowie,
EDUKACJA
- Psycholog,
- Logopeda kliniczny,
- Licencjonowany Terapeuta Integracji Bilateralnej,
- Terapia Integracji Sensorycznej wg Ayers ( w trakcie, ukończony I Moduł)
© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków