WANDA DROŻDŻ

Klimontowska 48/50
04-681 Warszawa
MIEJSCE PRACY

I P Centrum Zdrowia Dziecka
Al. Dzieci Polskich 20
Warszawa
EDUKACJA

mgr Rehabilitacji Ruchowej ze specjalizacją II stopnia
Europejski Certyfikat Terapii NDT-Bobath
Studia Podyplomowe - Zarządzanie w Służbie Zdrowia
Rehabilitacja neurologiczna, współpraca z IPSEN LTD w zakresie stosowania i badań klinicznych nad Botulinum Toxin (Dysport).
PUBLIKACJE NAUKOWE

Z zakresu stosowania i oceny sprzętu rehabilitacyjnego wykorzystywanego w schorzeniach neuroogicznych i urazach.
© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków