TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport

Kurs akredytowany przez Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska

PNF kurs podstawowy (PNF Basic course)

 
Dostępne terminy: 2018

Kurs jest akredytowany przez Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska


Opis kursu :

Kurs podstawowy PNF obejmuje 100 godzin lekcyjnych i składa się z dwóch, niezależnych części. 

Po ukończeniu kursu podstawowego każdy uczestnik otrzymuje certyfikat w dwóch wersjach językowych (j. polski, j. angielski), umożliwiający dalsze kształcenie w koncepcji PNF.

Wszyscy instruktorzy prowadzący zajęcia są certyfikowanymi i akredytowanymi instruktorami IPNFA (International PNF Association).
Oznacza to, że kontynuacja edukacji w tej koncepcji może odbywać się na całym świecie, u każdego instruktora IPNFA.
Certyfikaty IPNFA honorowane są w większości krajów świata, a ich posiadacze są poszukiwanymi specjalistami w wielu klinikach rehabilitacji o różnych specjalnościach.


Zakres tematyczny :

  • I część: wprowadzenie do koncepcji PNF, zasady główne, wzorce ruchowe oraz techniki stosowane w metodzie PNF;
  • II część: analizy zaburzeń funkcjonalnych pacjenta, rozwinięcie zastosowania technik i wzorców ruchowych oraz analiza biomechaniki ruchu i chodu oraz ich zaburzeń.
    W trakcie tej części przez 4 dni kursanci pracują z pacjentem pod nadzorem instruktora.

Wymagania kwalifikacyjne :

  • dyplom fizjoterapeuty (technik, licencjat, magister) lub lekarza

Informacje dodatkowe :

Osoby decydujące się na edukację w koncepcji PNF i planujące w przyszłości pracę w Niemczech powinny zapisać się na kurs PNF Podstawowy i Rozwijający prowadzony przez Instruktorów posiadających akredytację Niemieckiej Kasy Chorych. Niemcy to jedyny kraj, gdzie jest wymagana dodatkowa akredytacja.

Instruktorzy z akredytacją Niemieckiej Kasy Chorych:

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków