TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport

 

Biuro Usług Rozwojowych

Procedura związana z dofinasowaniem szkoleń przez Bazę Usług Rozwojowych :   Procedura związana z dofinasowaniem szkoleń przez Powiatowe Urzędy Pracy (PUP) :
     
1 Sprawdź możliwość uzyskania dofinansowania dla swojej firmy na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości -> kliknij tutaj aby sprawdzić aktualne projekty.
   
2 Wybierz z naszej oferty, interesujące Cię szkolenie.
   
3 Dokonaj rejestracji na szkolenie przez naszą stronę w celu rezerwacji miejsca - obowiązuje wpłata zaliczki oraz przesłanie dyplomu (w przypadku pierwszej rejestracji) zgodnie z obowiązującym regulaminem.
   
4 Sprawdź czy wybrane przez Ciebie szkolenie widnieje w Bazie Usług Rozwojowych na naszym profilu ( jeżeli go nie ma, skontaktuj się z nami pisząc na adres dofinansowania@fizjoterapia.pl lub dzwoniąc na nr. 12 650 93 70 wew. 108.
   
5 Dokonaj zapisu na usługę w Bazie Usług Rozwojowych (pamiętaj o szczegółowym wypełnieniu formularza, szczególnie o ID Wsparcia)
   
6 Poinformuj nas o wytycznych zawartych w Twojej umowie z Bazą Usług Rozwojowych w celu ustalenia sposobu i terminu płatności za szkolenie.

  

 
1 Zdobycie informacje o naborze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)
Dystrybutorem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego są Powiatowe Urzędy Pracy. Aby
starać się o uzyskanie dofinansowania, należy złożyć wniosek we właściwym dla miejsca
zarejestrowania działalności gospodarczej Powiatowym Urzędzie Pracy.
   
2 Wybór pracowników i oferty szkoleniowej
Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą być przeznaczone na dowolne szkolenie z naszej
oferty.
   
3 Uzupełnienie wniosku oraz złożenie go do Powiatowego Urzędu Pracy
Wniosek wraz z wszystkimi załącznikami należy pobrać ze strony internetowej PUPu i złożyć w
wyznaczonym terminie . Należy pamiętać, że nabory na środki z KFS są bardzo krótkie, z reguły trwają
one tylko kilka dni! Należy śledzić więc strony lokalnych urzędów pracy!
   
4 Wydanie decyzji przez PUP oraz podpisanie niezbędnych dokumentów
Rozpatrywanie wniosków przez PUP trwa ok. 30 dni, jednak czasami ten okres może się wydłużyć. W
przypadku pozytywnej decyzji urzędu, konieczne jest podpisanie umowy między Wnioskodawcą, a
Urzędem Pracy. Środki na kształcenie pracowników z KFS są przekazywane na konto Wnioskodawcy,
wskazane we wniosku.
Jeżeli warunki dofinansowania tego wymagają lub płatność za szkolenie ma nastąpić po jego
realizacji, podpisujemy umowy na realizację szkoleń, na które zostały przyznane środki z
dofinansowania.
   
5 Realizacja szkoleń i rozliczenie się z PUP
Po zakończeniu szkolenia należy dostarczyć do Powiatowego Urzędu Pracy niezbędne dokumenty
potwierdzające udział w szkoleniu oraz potwierdzenie dokonania opłaty.
Dla przykładu podajemy link do strony Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie i Krajowym
Funduszu Szkoleniowym na rok 2024: https://wupkrakow.praca.gov.pl/kfs-wup-24

 

Dokumenty do pobrania :

 

Certyfikat ISO dla Reha Plus Eduakcja
   
RIS Reha Plus Eduakcja Aleksander Lizak
   
Wzór zaświadczenia / certyfikatu
   
Wzór oświadczenia o zwolnieniu z podatku

 

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków