TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport

 

Międzynarodowe szkolenie z Ortopedycznej Terapii Manualnej

zgodnie z wytycznymi IFOMPT 
   Zapisz się

 

(przeznaczone dla absolwentów szkoleń podstawowych z zakresu Terapii Manualnej)

 

Wprowadzenie:
Międzynarodowe szkolenie z Ortopedycznej Terapii Manualnej (OMT) jest cyklem szkoleń stworzonym we współpracy fizjoterapeutów i lekarzy i obejmującym tę dziedziną fizjoterapii, która służy organizacji leczenia pacjentów z dysfunkcjami nerwowo-mięśniowo-szkieletowymi. Bazuje ona na rozumowaniu klinicznym (Clinical Reasoning), jak również na wysoce specjalistycznych założeniach leczenia, włączając w to techniki manualne i terapię treningową. OMT obejmuje dostępne kliniczne i naukowe dowody, a także główne, indywidualne biopsychospołeczne warunki każdego pacjenta.
Ortopedyczna Terapia Manualna (OMT) reprezentuje IFOMPT (Międzynarodową Federację Ortopedycznych Terapeutów Manualnych ) jako grupa zawodowa. IFOMT to federacja powstała z inicjatywy F. Kaltenborna, Mc Kenziego i G. Maitlanda. Stanowi ona jedną z kilku specjalistycznych podgrup WCPT tj. Światowej Konfederacji Fizjoterapii.
Czym są IFOMPT i OMT? – dowiedz się więcej


Opis szkolenia:
OMT to szkolenie na najwyższym, międzynarodowym poziomie, cieszące się bardzo dużym prestiżem w świecie terapii manualnej. Przynależność do IFOMT gwarantuje jednakowe standardy szkolenia na całym świecie, stąd dyplom OMT jest bardzo wysoko ceniony. Niejednokrotnie stanowi on przepustkę dla fizjoterapeutów chcących pracować i studiować za granicą. OMT traktowane jest jako szkolenie rozwijające w stosunku do certyfikowanych szkoleń terapii manualnej. Jego atutem jest bardzo wysoki poziom przekazywanej wiedzy praktycznej oraz teoretycznej dotyczącej badania i leczenia narządu ruchu, w tym jego składowych nerwowo-stawowo-mięśniowych. W trakcie szkolenia odbywają się także superwizje, podczas których nadzorowana jest praca uczestników z pacjentami (clinical mentoring), mająca na celu udoskonalenie komunikacji terapeuta-pacjent.

Międzynarodowe szkolenie z Ortopedycznej Terapii Manualnej (OMT) składa się z 18 modułów obejmujących wykłady, zajęcia praktyczne, pracę z pacjentami, przygotowanie do egzaminu, przygotowanie do pracy dyplomowej oraz egzamin prowadzonych przez nauczycieli OMT. Organizatorem szkolenia jest Physio-Akademie, nasz wieloletni partner z Niemiec, dlatego też nabór na szkolenie prowadzony jest przez stronę Physio-Akademie - physio-akademie.de/zertifikate-weiterbildungen/omt-in-polen


Cel szkolenia:
IFOMPT za cel założyła sobie osiągnięcie światowego uznania i ujednolicenie klinicznych
i akademickich standardów dla terapeutów manualnych względem fizjoterapeutów
ze specjalizacją nerwowo-mięśniowo-szkieletową. Aby osiągnąć ten cel, dla szkoleń OMT zostały ustanowione wysokie, międzynarodowe wymagania, które są zgodne z wytycznymi IFOMPT. Wymagania te dotyczą zarówno klinicznych, jak i szkoleniowych standardów w zakresie kształcenia OMT.
Szkolenie OMT zgodnie ze standardami IFOMPT – dowiedz się więcej


Moduł 1
Zakres tematyczny: terapia manualna; wprowadzenie; zastosowanie kliniczne; powtórki ze szkolenia podstawowego w terapii manualnej; screening, badanie, techniki manualne.
Czas trwania/ilość godzin: 4 dni /32 godziny lekcyjne
Instruktorzy: Heiko Dahl – Instruktor OMT; Agnieszka Wierciak – Instruktor OMT
Koszt: 685 €
Termin: 08.11 – 11.11.2020
Nabywane kompetencje: Uczestnik kursu powtarza i rozwija swoje umiejętności w badaniu manualnym oraz w zastosowaniu technik manualnych przy leczeniu takich zaburzeń jak: ból, zaburzona gra stawowa i inne.


Moduł 2
Zakres tematyczny: pytania i powtórki z modułu I; kliniczne zastosowanie ICF w terapii manualnej.
Czas trwania/ilość godzin: 4 dni /32 godziny lekcyjne
Instruktorzy: Aleksander Lizak - Instruktor OMT; Agnieszka Wierciak – Instruktor OMT
Koszt: 685 €
Termin: 2021
Nabywane kompetencje: zgłębienie wiedzy na temat ICF oraz jego praktycznego zastosowania w leczeniu manualnym pacjentów z bólem i innymi zaburzeniami kręgosłupa oraz stawów obwodowych.


Moduł 3
Zakres tematyczny: Supervision A, Grupa 1 – pięciodniowa praca z pacjentem w grupach 8 – osobowych pod nadzorem dwóch instruktorów.
Czas trwania/ilość godzin: 5 dni /40 godzin lekcyjnych
Instruktorzy: Lothar Joerges - Instruktor OMT; Beata Pałdyna – Instruktor OMT
Koszt: 855 €
Termin: 2021
Nabywane kompetencje: pogłębienie wiedzy oraz umiejętności w klinicznym zastosowaniu terapii manualnej.


Moduł 4
Zakres tematyczny: EBM; źródła wiedzy dla terapeuty manualnego
Czas trwania/ilość godzin: 4 dni /32 godziny lekcyjne
Instruktorzy: Stefan Hengenscheidt - Instruktor OMT; Agnieszka Wierciak – Instruktor OMT
Koszt: 685 €
Termin: 2021
Nabywane kompetencje: nabycie wprawy w wyszukiwaniu i obsłudze najbardziej „popularnych” bibliotek internetowych oraz nauka krytycznego czytania artykułów i publikacji naukowych z dziedziny fizjoterapii.


Moduł 5
Zakres tematyczny: Supervision A, Grupa 2 – pięciodniowa praca z pacjentem w grupach 8 – osobowych pod nadzorem dwóch instruktorów.
Czas trwania/ ilość godzin: 5 dni /40 godzin lekcyjnych
Instruktorzy: Lothar Joerges - Instruktor OMT; Agnieszka Wierciak – Instruktor OMT
Koszt: 855 €
Termin: 2021
Nabywane kompetencje: pogłębienie wiedzy oraz umiejętności w klinicznym zastosowaniu terapii manualnej.


Moduł 6
Zakres tematyczny: manipulacje część I.
Czas trwania/ilość godzin: 4 dni /32 godziny lekcyjne
Instruktorzy: Tomas Lihagen - Instruktor OMT; Beata Pałdyna – Instruktor OMT
Koszt: 685 €
Termin: 2021
Nabywane kompetencje: rozwinięcie wiedzy oraz umiejętności z zakresie badania manualnego, rozpoznawania wskazań i przeciwwskazań do manipulacji (czerwone flagi) oraz praktycznego wykonania manipulacji przy superwizji prowadzącego.


Moduł 7
Zakres tematyczny: Supervision A, Grupa 3 – pięciodniowa praca z pacjentem w grupach 8 – osobowych pod nadzorem dwóch instruktorów.
Czas trwania/ilość godzin: 5 dni /40 godzin lekcyjnych
Instruktorzy: Heiko Dahl – Instruktor OMT; Beata Pałdyna – Instruktor OMT
Koszt: 855 €
Termin: 2021
Nabywane kompetencje: pogłębienie wiedzy oraz umiejętności w klinicznym zastosowaniu terapii manualnej.


Moduł 8
Zakres tematyczny: Medyczny Trening Funkcjonalny (MFT).
Czas trwania/ilość godzin: 4 dni /32 godziny lekcyjne
Instruktorzy: Uwe Hallmann - Instruktor OMT; Agnieszka Wierciak – Instruktor OMT
Koszt: 685 €
Termin: 2021
Nabywane kompetencje: rozwinięcie wiedzy oraz umiejętności w zakresie badania mięśnia, teorii treningu, doboru obciążeń w terapii oraz praktycznego zastosowania treningu medycznego.


Moduł 9
Zakres tematyczny: testy fukncjonalne; myślenie kliniczne (clinical reasoning); dokumentacja fizjoterapeutyczna; prawo medyczne w fizjoterapii. Moduł nawiązuje tematyką do modułu ICF.
Czas trwania/ilość godzin: 4 dni /32 godziny lekcyjne
Instruktorzy: Uwe Hallmann - Instruktor OMT; Aleksander Lizak - Instruktor OMT;
Koszt: 685 €
Termin: 2021
Nabywane kompetencje: rozwinięcie wiedzy oraz umiejętności w zakresie ustalania ograniczeń pacjenta na różnych poziomach funkcjonowania, doboru testów, prowadzenia dokumentacji medycznej; zapoznanie się z podstawami prawa medycznego dla fizjoterapeutów.


Moduł 10
Zakres tematyczny: manipulacje część II.
Czas trwania/ilość godzin: 4 dni /32 godziny lekcyjne
Instruktorzy: Tomas Lihagen - Instruktor OMT; Agnieszka Wierciak – Instruktor OMT
Koszt: 685 €
Termin: 2021
Nabywane kompetencje: rozwinięcie wiedzy oraz umiejętności w zakresie badania manualnego, rozpoznawania wskazań i przeciwwskazań do manipulacji (czerwone flagi) oraz praktycznego wykonania manipulacji przy superwizji prowadzącego; rozwinięcie technik z części pierwszej manipulacji.


Moduł 11
Zakres tematyczny: wykłady lekarskie; ocena zdjęć RTG.
Czas trwania/ilość godzin: 3 dni /24 godziny lekcyjne
Instruktorzy: prof. Gunnar Leivseth
Koszt: 513 €
Termin: 2022
Nabywane kompetencje: rozwinięcie wiedzy oraz umiejętności w zakresie fizjologii mięśnia, podstawowych zaburzeń mięśniowych takich jak: osłabienie, przykurcz, ból; poznanie podstaw oceny zdjęć RTG.


Moduł 12
Zakres tematyczny: Supervision B – Grupa 1 – pięciodniowa praca z pacjentem w grupach 8 – osobowych pod nadzorem dwóch instruktorów.
Czas trwania/ilość godzin: 5 dni /40 godzin lekcyjnych
Instruktorzy: Heiko Dahl – Instruktor OMT; Agnieszka Wierciak – Instruktor OMT
Koszt: 855 €
Termin: 2022
Nabywane kompetencje: pogłębienie wiedzy oraz umiejętności w klinicznym zastosowaniu terapii manualnej.


Moduł 13
Zakres tematyczny: Supervision B – Grupa 2 – pięciodniowa praca z pacjentem w grupach 8 – osobowych pod nadzorem dwóch instruktorów.
Czas trwania/ilość godzin: 5 dni /40 godzin lekcyjnych
Instruktorzy: Heiko Dahl – Instruktor OMT; Beata Pałdyna – Instruktor OMT
Koszt: 855 €
Termin: 2022
Nabywane kompetencje: pogłębienie wiedzy oraz umiejętności w klinicznym zastosowaniu terapii manualnej.


Moduł 14
Zakres tematyczny: Supervision B – Grupa 3 – pięciodniowa praca z pacjentem w grupach 8 – osobowych pod nadzorem dwóch instruktorów.
Czas trwania/ilość godzin: 5 dni /40 godzin lekcyjnych
Instruktorzy: Heiko Dahl – Instruktor OMT; Agnieszka Wierciak – Instruktor OMT
Koszt: 855 €
Termin: 2022
Nabywane kompetencje: pogłębienie wiedzy oraz umiejętności w klinicznym zastosowaniu terapii manualnej.


Moduł 15
Zakres tematyczny: zarządzanie w fizjoterapii.
Czas trwania/ilość godzin: 4 dni /32 godziny lekcyjne
Instruktorzy: Heiko Dahl – Instruktor OMT; Stefan Hegenscheidt – Instruktor OMT; Aleksander Lizak - Instruktor OMT;
Koszt: 685 €
Termin: 2022
Nabywane kompetencje: rozwinięcie wiedzy oraz umiejętności w zakresie planowania
i rozwijania gabinetu lub przychodni; zasad marketingu terapeuty OMT i jego pozycji
w systemie medycznym.


Moduł 16
Zakres tematyczny: powtórki ze wszystkich zagadnień poruszanych podczas szkolenia; przygotowanie do egzaminu; ból głowy.
Czas trwania/ilość godzin: 4 dni/32 godziny lekcyjne
Instruktorzy: Heiko Dahl – Instruktor OMT; Agnieszka Wierciak – Instruktor OMT
Koszt: 685 €
Termin: 2022
Nabywane kompetencje: rozwinięcie wiedzy oraz umiejętności w zakresie badania i leczenia bólów głowy pochodzenia szyjnego.


Moduł 17
Zakres tematyczny: przygotowanie do końcowej pracy dyplomowej.
Czas trwania/ ilość godzin: 4 dni /32 godziny lekcyjne
Instruktorzy: Stefan Hengenscheidt - Instruktor OMT; Agnieszka Wierciak – Instruktor OMT
Koszt: 685 €
Termin: 2022
Podczas modułu zostanie dokładnie omówiona praca dyplomowa z zakresu terapii manualnej oraz ustalone zostaną tematy prac z uczestnikami szkolenia.


Moduł 18
Zakres tematyczny: Supervision C – Grupa 1 – pięciodniowa praca z pacjentem w grupach 8 – osobowych pod nadzorem dwóch instruktorów.
Czas trwania/ ilość godzin: 5 dni /40 godzin lekcyjnych
Instruktorzy: Heiko Dahl – Instruktor OMT ; Agnieszka Wierciak – Instruktor OMT
Koszt: 855 €
Termin: 2023
Nabywane kompetencje: pogłębienie wiedzy oraz umiejętności w klinicznym zastosowaniu terapii manualnej.


Moduł 19
Zakres tematyczny: Supervision C – Grupa 2 – pięciodniowa praca z pacjentem w grupach 8 – osobowych pod nadzorem dwóch instruktorów.
Czas trwania/ilość godzin: 5 dni/40 godzin lekcyjnych
Instruktorzy: Heiko Dahl – Instruktor OMT; Beata Pałdyna – Instruktor OMT
Koszt: 855 €
Termin: 2023
Nabywane kompetencje: pogłębienie wiedzy oraz umiejętności w klinicznym zastosowaniu terapii manualnej.


Moduł 20
Zakres tematyczny: Supervision C – Grupa 3 – pięciodniowa praca z pacjentem w grupach 8 – osobowych pod nadzorem dwóch instruktorów.
Czas trwania/ilość godzin: 5 dni/40 godzin lekcyjnych
Instruktorzy: Heiko Dahl – Instruktor OMT; Agnieszka Wierciak – Instruktor OMT
Koszt: 855 €
Termin: 2023
Nabywane kompetencje: pogłębienie wiedzy oraz umiejętności w klinicznym zastosowaniu terapii manualnej.


Moduł 21
Zakres tematyczny: egzamin sprawdzający nr 1.
Czas trwania/ilość godzin: 2 dni/10 godzin lekcyjnych
Instruktorzy: Heiko Dahl – Instruktor OMT; Agnieszka Wierciak – Instruktor OMT; Achim RoBler – Instruktor OMT; Aleksander Lizak - Instruktor OMT
Koszt: w cenie szkolenia
Termin: 2023
Egzamin sprawdzający ma na celu ocenę umiejętności uczestnika po pierwszej części szkolenia OMT. Polega on na rozwiązaniu dwóch problemów pacjenta oraz zaprezentowaniu strategii terapii na prowadzącym.


Moduł 22
Zakres tematyczny: egzamin sprawdzający nr 2.
Czas trwania/ilość godzin: 2 dni/10 godzin lekcyjnych
Instruktorzy: Heiko Dahl – Instruktor OMT; Agnieszka Wierciak – Instruktor OMT; Achim RoBler – Instruktor OMT; Aleksander Lizak - Instruktor OMT
Koszt: w cenie szkolenia
Termin: 2023
Egzamin sprawdzający ma na celu ocenę umiejętności uczestnika po pierwszej części szkolenia OMT. Polega on na rozwiązaniu dwóch problemów pacjenta oraz zaprezentowaniu strategii terapii na prowadzącym.


Moduł 23
Zakres tematyczny: egzamin pisemny.
Czas trwania/ilość godzin: 1 dni/10 godzin lekcyjnych
Instruktorzy: Agnieszka Wierciak – Instruktor OMT; Aleksander Lizak - Instruktor OMT
Koszt: 150 €
Termin: 2023
Egzamin pisemny ma na celu ocenę teoretycznego poziomu wiedzy uczestnika.


Moduł 24
Zakres tematyczny: egzamin końcowy.
Czas trwania/ilość godzin: 2 dni/10 godzin lekcyjnych
Instruktorzy: Heiko Dahl – Instruktor OMT; Agnieszka Wierciak – Instruktor OMT; Achim RoBler – Instruktor OMT; Aleksander Lizak - Instruktor OMT; prof. Gunnar Leivseth
Koszt: 363 €
Termin: 2023
Egzamin końcowy ma na celu ocenę absolwenta szkolenia pod kątem jego umiejętności kliniczno-praktycznych. Uczestnik otrzymuje dwa problemy kliniczne pacjenta do rozwiązania.


Terminarz na rok 2020:

Moduł Data Koszt
1 08.11 – 11.11.2020 685 €
2   685 €
3   855 €
4   685 €
5   855 €
6   685 €
7   855 €

 


Czas trwania: ok. 3 lata
Ilość godzin edukacyjnych: ok. 700 (504 godziny szkoleniowo - egzaminacyjne oraz ok 200 godzin samokształcenia)
Liczba uczestników: max. 28/moduły praktyczne – 8 uczestników
Całkowita liczba dni szkoleniowych : 65
Egzamin: tak
Akredytacje: IFOMPT
Dla kogo: dla fizjoterapeutów, którzy posiadają dyplom ukończenia szkoleń podstawowych z zakresu terapii manualnej.


Prowadzący: 

 


 

Dla kogo: dla fizjoterapeutów, którzy posiadają dyplom/ certyfikat ukończenia szkolenia podstawowego z zakresu terapii manualnej ( szkoła niemiecka, Kaltenborn, Maitland lub inne), minimalna ilość godzin: 260

 


 

Jak zapisać się na szkolenie OMT? 
 

 1. Wejdź na stronę Physio – Akademie physio-akademie.de/zertifikate-weiterbildungen/omt-in-polen 
   
 2. Pobierz formularz zgłoszeniowy, wypełnij  i odeślij pod wskazany w nim adres mailowy w pliku pdf. lub wyślij faxem ( adres e-mail oraz nr fax podany w formularzu zgłoszeniowym)
   
 3. Na podstawie danych podanych w formularzu zgłoszeniowym, Physio- Akademie przygotuje umowę w dwóch egzemplarzach, którą podpisaną oraz opieczętowaną wyśle do wnioskodawcy
   
 4. Wnioskodawca uzupełnia brakujące w umowie informacje, podpisuje je i jeden egzemplarz umowy wysyła do Physio-Akademie ( drugi pozostawia dla siebie)
   
 5. Po otrzymaniu umowy, Physio-Akademie dodaje osobę do listy uczestników kursu i wystawia rachunki za poszczególne moduły.
 

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków