TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport

Kurs akredytowany przez Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska

PNF kurs rozwijający (PNF Advanced course)

 
Dostępne terminy: 2018

Kurs jest akredytowany przez Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska


Opis kursu :
Kurs rozwijający PNF trwa 5 dni i obejmuje 50 godzin lekcyjnych plus egzamin. Główną częścią kursu rozwijającego PNF jest precyzyjna analiza zaburzeń funkcjonalnych pacjenta. Instruktor prowadzący, wraz z uczestnikami, opracowują przykłady terapii bezpośredniej i pośredniej wielu zaburzeń ortopedycznych i neurologicznych analizując je na poziomie strukturalnym, funkcjonalnym i aktywności dnia codziennego.

Wiedza zdobyta na kursie podstawowym PNF zostaje poszerzona o szczegółowe analizy biomechaniczne oraz neurofizjologiczne ludzkiego organizmu. Codzienna praca z pacjentem daje uczestnikom możliwość doskonalenia własnego warsztatu terapeutycznego pod okiem instruktora, a także praktycznego zastosowania nowo zdobytych umiejętności.

Podczas trwania kursu każdy uczestnik otrzymuje dwutomową publikację dotyczącą testowania i dokumentacji terapii oraz streszczenia wykładów prowadzonych podczas zajęć.

Kurs kończy się 3 - częściowym egzaminem składanym przed komisją egzaminacyjną, złożoną z instruktora prowadzącego oraz terapeuty z tytułem Instruktora, Asystenta lub Międzynarodowego Terapeuty PNF.

Trzy części egzaminu to: część teoretyczna (test wielokrotnego wyboru), część praktyczna (plan i pokaz terapii problemu funkcjonalnego z dziedziny ortopedii i neurologii) oraz karta badania pacjenta, wypełniania przez uczestnika podczas codziennej pracy z pacjentem.

Po pomyślnym zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje dyplom z tytułem "Dyplomowany Terapeuta PNF".

Wszystkie kursy rozwijające prowadzone są przez instruktora IPNFA z tytułem Advanced Instruktor.


Wymagania kwalifikacyjne:

  • Ukończony kurs podstawowy PNF
  • Minimum pół-roczna przerwa od ukończenia kursu podstawowego PNF, przeznaczona na pracę z pacjentem.
© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków