TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport

Fizjoterapia po rekonstrukcji włóknami węglowymi zerwanego ścięgna Achillesa


Coraz większe obciążenia nakładane przez współczesny sport wyczynowy na narząd ruchu człowieka w okresie wzrostu i po jego zakończeniu, doprowadzają do uszkodzeń ciała wyłączających zawodnika na długo lub na zawsze z uprawiania danej dyscypliny sportu. Słowa kluczowe: fizjoterapia pourazowa, materiały węglowe, ścięgno Achillesa.

Wstęp
Coraz większe obciążenia nakładane przez współczesny sport wyczynowy na narząd ruchu człowieka w okresie wzrostu i po jego zakończeniu, doprowadzają do uszkodzeń ciała wyłączających zawodnika na długo lub na zawsze z uprawiania danej dyscypliny sportu. Liczba urazów sportowych i uszkodzeń narządu ruchu w ostatnich latach wzrosła kilkakrotnie. Najwięcej odnotowuje się fatalnych w skutkach dysfunkcji związanych z sumowaniem się mikrourazów. Bezsprzecznie jest to związane z wielkim zainteresowaniem i popularyzacją sportu, również sportu rekreacyjnego.
Obecnie szacuje się (Hollman 1988), że liczba zawodników wysokiego wyczynu ulegająca poważnym dysfunkcjom waha się w granicach 30 - 70 %. Do obrażeń dochodzi najczęściej na skutek podejmowania treningu i ćwiczeń fizycznych bez należytego przygotowania, a wykonywanych z nadmierną gorliwością i pragnieniem, aby uzyskać dobry wynik za wszelka cenę, często bezpośrednio po przebytej chorobie lub niecałkowicie wyleczonym uszkodzeniu aparatu ruchu.
Ortopedia jest właściwie jedyną dziedziną medycyny, której udaje się naprawianie uszkodzeń narządowych i tkankowych w takim stopniu, że możliwy jest powrót na boisko dużego odsetka zawodników wysokiego wyczynu.
Należy zdać sobie sprawę, że wbrew wielkim postępom medycyny na przestrzeni naszego wieku nadal istnieją granice możliwości medycyny i ortopedia nie jest w stanie uczynić cudów w każdym przypadku. Możliwości leczenia uzależnione są od stopnia śzużycia tkankowegoś (Dziak i Tayara 2000). Dlatego medycyna sportowa, tak jak każda inna dyscyplina medycyny, skupia się przede wszystkim na profilaktyce urazowości i dąży do maksymalnego obniżenia ryzyka odnoszenia obrażeń.
Rywalizacja, będąca głównym wyznacznikiem psychicznym i ekonomicznym zarówno wyczynowego, jak i amatorskiego sportu, będzie niestety siłą napędzającą uszkodzeń i chorób zawodowych zawodników, tj. zmian przeciążeniowych narządu ruchu.
Konieczność szybkiego powrotu sportowca do zdrowia wymaga zapewnienia odpowiedniego leczenia po urazie. Specyfika urazów doprowadziła do stosowania zmodyfikowanych metod terapeutycznych, aby w jak najkrótszym czasie przywrócić pełną sprawność fizyczną.
Precyzyjna organizacja procesu rehabilitacyjnego, jego prawidłowe metodyczne ukierunkowanie daje możliwość podwyższenia jakości leczenia usprawniającego i w wielu przypadkach przyspiesza powrót do pełnej sprawności sportowej.

Dr Robert Walaszek, dr Emil Staszków, dr Wiesław Chwała. pełna treść artykułu dostępna u autora : Wiesław Chwała

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków