TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport
 
 
Przetwarzanie danych w Reha Plus
 
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
  • Administratorem Pani/ Pana danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych jest firma Reha Plus Eduakcja Aleksander Lizak z siedzibą w Krakowie przy ul. Tuchowskiej 6 B. Możesz się z nami skontaktować poprzez wysłanie wiadomości na adres: centrum@fizjoterapia.pl
  • Pani/Pana dane osobowe są zbierane w celu umożliwienia zapisu na szkolenie oraz zawarcia umowy z administratorem.
  • Podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 pkt.1 lit b), c) i f) Rozporządzenia 2016/679, jako niezbędne do wykonania umowy, wypełnienia obowiązku prawnego i prawnie uzasadnionych interesów.
  • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i wzięcia udziału w szkoleniu. Brak podania danych uniemożliwi jej zawarcie.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty powiązane z administratorem na podstawie umów powierzenia (obsługujące administratora firmy w zakresie hostingu, przewozu przesyłek, administracji systemu).
  • Pani/Pana dane osobowe podawane w celu odbycia szkolenia będą przetwarzane do momentu odwołania zgody, a dane rozliczeniowe przez 6 lat po dacie szkolenia.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Logo Reha Plus

 

 

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków