TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport
 

Uszkodzenia rdzenia kręgowego

 
Dostępne terminy:   2023

Treść kursu:

Uczestnicy kursu zyskają praktyczną umiejętność dostosowania podstawowych koncepcji terapeutycznych do potrzeb i stanu pacjentów z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Ponadto  Uczestnicy zostaną zaznajomieni z holistycznym procesem rehabilitacji tej szczególnej grupy pacjentów.  Szczegółowo omówiona zostanie wczesna faza rehabilitacji, z położeniem akcentu na:

 • facylitację funkcji życiowych, głównie oddychania i kaszlu
 • zabezpieczenie dłoni u pacjentów z niedowładem czterokończynowym
 • pozycje ułożeniowe oraz mobilizację w obrębie łóżka, wózka oraz na podłodze

W programie kursu zawarte będą również podstawowe strategie terapeutyczne opracowane z myślą o pacjentach z całkowitym i częściowym uszkodzeniem rdzenia kręgowego.

 

W przypadku całkowitego uszkodzenia rdzenia kręgowego:

 • specyficzne aktywności na materacu, których celem jest wypracowanie  kompensacyjnych wzorców ruchowych
 • trening równowagi (w różnych pozycjach wyjściowych)
 • pionizacja pacjenta:
  • przy udziale dwóch terapeutów
  • stanie w łuskach
  • chodzenie przy parapodium, poręczach, łuski

Ta część kursu zawierać będzie również krótkie wprowadzanie do problemu spastyczności oraz koncepcje terapeutyczne dotyczące omawianego zagadnienia.

 

W przypadku niecałkowitego uszkodzenia rdzenia kręgowego:

 • zasada „terapia jest wypadkową oceny pacjenta”
 • skupienie się na problemie osłabienia siły mięśniowej
 • skoncentrowanie wysiłków terapeutycznych na usprawnieniu chodu.

 


Grupa docelowych odbiorców kursu:

Wszyscy terapeuci (fizjoterapeuci, ergoterapeuci), którzy pracują z pacjentami po uszkodzeniu rdzenia kręgowego. Kurs skupia się wokół praktycznego zastosowania różnych metod terapeutycznych: PNF, Bobath oraz mobilizacji system nerwowego.


Warunkiem uczestnictwa w kursie jest ukończenie kursu podstawowego PNF lub IBITA Bobath dla dorosłych.

 

 

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków