TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport
 

Kurs przeznaczony został dla fizjoterapeutów prowadzących terapię dziecięcą oraz planujących rozpoczęcie pracy z dziećmi w fazie rozwojowej od 0 – 12 miesięcy.

 
Dostępne terminy:   2023

Opis kursu

Pierwszy rok życia jest dla dziecka kluczowym momentem rozwoju. W tym czasie o 50% zwiększa się jego wzrost, a już w 3-4 miesiącu podwaja też jego waga. Na podstawie obserwacji tysięcy niemowląt określono pewne „punkty”, które powinno osiągnąć dziecko w poszczególnych miesiącach, aby można było mówić o jego prawidłowym rozwoju motorycznym. Niestety u niektórych dzieci obserwowane są też odstępstwa od wyznaczonych ram, które czasem są wynikiem wrodzonej choroby, a czasem nieprawidłowej codziennej pielęgnacji. Przejawiają się obniżonym lub podwyższonym napięciem mięśniowym, co przekłada się bezpośrednio na funkcje motoryczne. Niezależnie od przyczyny istnieją metody, które pozwalają pracować z takimi dziećmi w celu maksymalnej poprawy zaburzonego napięcia.

Kurs „Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0 do 12 miesięcy” to szkolenie skierowane do osób pracujących z najmłodszymi pacjentami. Dokładna znajomość prawidłowego przebiegu rozwoju motorycznego jest podstawą do zauważenia i stwierdzenia ewentualnych patologii. Podczas kursu omawiane są poszczególne miesiące życia dziecka z uwzględnieniem możliwych zaburzeń oraz związanych z nimi kompensacjami, a także metod radzenia sobie z nimi. Rozwój motoryczny jest analizowany z perspektywy różnych pozycji – od leżenia, przez siad aż do chodu. Istotnym elementem kursu jest nauka prawidłowej pielęgnacji i noszenia dziecka, a także omówienie wykorzystywanych przez rodziców sprzętów do codziennej opieki.


Dla kogo jest przeznaczony kurs?

Kurs jest przeznaczony dla osób, które:

 • pracują z pacjentami pediatrycznymi,
 • interesują się rozwojem motorycznym dziecka zdrowego i z zaburzeniami,
 • poszukują metod pracy w przypadku dzieci z nieprawidłowym napięciem mięśniowym – hypotonią i hypertonią,
 • chcą poznać prawidłowe nawyki podczas opieki i pielęgnacji dziecka,
 • chcą poznać najczęstsze kompensacje, które przejawiają niemowlęta,
 • chcą nauczyć się prawidłowego badania, formułowania celu terapeutycznego i planowania terapii u dzieci.

Program szkolenia:

 • Wprowadzenie do analizy rozwoju motorycznego dziecka.
 • Prawidłowy rozwój motoryczny dziecka 0 – 6 miesięcy, ocena i analiza ruchowa.
 • Prawidłowy rozwój motoryczny dziecka 6 – 12 miesięcy, ocena i analiza ruchowa.
 • Najczęstsze zaburzenia rozwoju motorycznego 0 – 12 miesięcy - najczęstsze diagnozy, m.in. asymetrie, podwyższone lub obniżone napięcie mięśniowe (np. w MPD, zespole Downa itp.)
 • Dziecko wiotkie 0-6 miesięcy – ocena i badanie wiotkości, najczęstsze kompensacje ruchowe, cele, planowanie i możliwości terapii, konsekwencje i przebieg rozwojowy wiotkości.
 • Dziecko spastyczne 0-6 miesięcy – ocena i badanie spastyczności, najczęstsze kompensacje ruchowe, cele, planowanie i możliwości terapii, konsekwencje rozwojowe spastyczności.
 • Analiza rozwoju motorycznego w wyższych pozycjach, takich jak: siad, siad boczny, klęk, klęk podparty, stanie, chód.
 • Strategia terapii dziecko wiotkie 6 – 12 miesięcy w wyższych pozycjach, z wykorzystaniem technik bodźcowania do podwyższenia napięcia mięśniowego.
 • Dziecko spastyczne 6-12 miesięcy – ocena i badanie spastyczności, najczęstsze kompensacje ruchowe, cele, planowanie i możliwości terapii, konsekwencje rozwojowe spastyczności.
 • Analiza dzieci z wykorzystaniem materiałów video lub prezentacja pacjenta.
 • Pielęgnacja; przewijanie; nosidełka i inne pomoce codziennego użytku stosowane przez rodziców – ich sens, przydatność, ewentualne konsekwencje stosowania.
 • Nauka przenoszenia ciężaru ciała w wybranych pozycjach - sadzanie dzieci (tak/nie), łuski, tapy, wkładki, buty etc.
 • Definiowanie i formułowanie celów terapeutycznych; praca domowa dla rodziców.
 • Powtórki, podsumowanie, pytania uczestników.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nauka prawidłowego rozwoju motorycznego niemowląt, analiza możliwych zaburzeń ruchowych powstających w pierwszym roku życia oraz poznanie strategii ich terapii.


Czego dowiesz i nauczysz się na kursie?

Uczestnik kursu potrafi:

 • na podstawie obserwacji niemowlęcia określić, czy jego rozwój motoryczny jest prawidłowy i adekwatny do wieku,
 • zbadać dziecko i określić formę zaburzenia,
 • zaplanować strategię terapii w przypadku podwyższonego lub obniżonego napięcia mięśniowego u dziecka,
 • przewidzieć konsekwencje nieprawidłowego napięcia mięśniowego w przyszłości,
 • ocenić rozwój umiejętności siadu, stania i chodu,
 • określić patologie rozwoju motorycznego,
 • wskazać rodzicom pacjenta sposoby na prawidłową pielęgnację i noszenie dziecka oraz wyeliminować ewentualne wcześniejsze błędy,
 • określić przydatność sprzętów wykorzystywanych do codziennej opieki nad dzieckiem.

Czas trwania kursu: 5 dni

Liczba godzin edukacyjnych: 43

Liczba uczestników: 20

Egzamin/zaliczenie: Zaliczenie na podstawie frekwencji na zajęciach.

Akredytacje: brak

Dla kogo: dla fizjoterapeutów

Informacje dodatkowe:

Każdy uczestnik powinien być wyposażony w gumową lub szmacianką lalkę do ćwiczeń podczas kursu.

Instruktor:

Sabina Lizak

Sabina Lizak
Dyplomowany Terapeuta NDT Bobath dla Dzieci i Vojty

 

 

 

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków