TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport

 

PNF i Skoliozy - kurs podstawowy

 
Dostępne terminy:     2024

 


Opis szkolenia

Metoda PNF może być stosowana w leczeniu osób z różnymi typami deformacji kręgosłupa, w tym ze skoliozą. Założenia koncepcji są zgodne z wytycznymi międzynarodowymi, w których podkreśla się znaczenie indywidualnego planowania i prowadzenia ćwiczeń, korekcji trójpłaszczyznowej oraz nauczania prawidłowego ustawienia ciała w czasie codziennych czynności.

Szkolenie składa się z wykładów teoretycznych, części praktycznej, demonstracji pacjentów ze skoliozą idiopatyczną oraz skoliozą wiadomego pochodzenia przez prowadzącego szkolenie oraz pracy kursantów z pacjentami pod nadzorem instruktora prowadzącego. W czasie kursu poruszane są między innymi tematy: badania, dokumentacji, ustalania celów terapeutycznych/ICF, budowania i prowadzenia terapii, oceny efektów oraz ustalania programów terapeutycznych dla osób za skoliozami. Szkolenie skonstruowane jest zgodnie z wytycznymi międzynarodowymi SOSORT (Międzynarodowe Towarzystwo Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Leczenia Skolioz) i zawiera aktualne standardy leczenia skolioz idiopatycznych. 


Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?

Kurs jest przeznaczony dla terapeutów, którzy:

 • ukończyli kurs PNF Podstawowy,
 • pracują z pacjentami skoliotycznymi,
 • chcą doskonalić swój warsztat terapeutyczny,
 • poszukują inspiracji i ciekawych metod leczenia wad postawy,
 • chcą być bardziej kreatywni w planowaniu zadań domowych dla pacjentów,
 • chcą nauczyć się dokładnego badania manualnego kręgosłupa i miednicy i oceny efektów terapii.

Ramowy program szkolenia

 • Wprowadzenie do tematu - definicje, terminologia, etiologia, podział skolioz.
 • Dokumentacja terapii - karta badania postawy ciała.
 • Badanie kliniczne pacjenta i ocena zdjęć rentgenowskich.
 • Badanie manualne kręgosłupa i miednicy.
 • Planowanie terapii w zależności od rodzaju i etiologii skoliozy.
 • Stymulacje oddechowe.
 • Fizjoterapia w przypadku pacjenta bólowego.
 • Zadania domowe dla pacjentów.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy dotyczącej badania, planowania terapii u pacjentów (dzieci oraz dorośli) z różnymi typami skolioz oraz deformacjami kręgosłupa, budowania procesu terapeutycznego, oceny efektów terapii oraz tworzenia indywidualnie dobranych planów terapeutycznych.


Czego dowiesz i nauczysz się na kursie?

Uczestnik szkolenia:

 • potrafi dokonać trójpłaszczyznowej analizy skolizy w oparciu o badanie oraz zdjęcie RTG,
 • umiejętnie prowadzi dokumentację fizjoterapeutyczną, zgodą z przyjętymi wytycznymi,
 • zna mechanizmy ustawienia tułowia w różnych płaszczyznach,
 • rozumie znaczenie kompensacji w skoliozie,
 • zna zasady zachowawczego leczenia skolioz i postępowania pooperacyjnego,
 • umie dostosować plan terapii w zależności od rodzaju (jednołukowe/dwułukowe) i pochodzenia (m.in. choroby nerwowo- mięśniowe, uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, dysfunkcje rdzenia kręgowego, przepukliny oponowo - rdzeniowe) skoliozy
 • planuje terapię w różnych pozycjach wyjściowych z zastosowaniem kombinacji wzorców i technik metody PNF,
 • rozumie znaczenie i potrafi wykorzystać w terapii system łańcuchów zamkniętych,
 • potrafi wykonać mobilizacje i stymulacje poprawiające funkcje oddechowe,
 • zna zasady prowadzenia pacjenta bólowego ze skoliozą,
 • umie dokonać analizy chodu, jego zaburzeń u pacjentów ze skoliozami i zastosować odpowiednie stymulacje,
 • potrafi wykonać mobilizacje segmentalne kręgosłupa i żeber,
 • dokonuje prawidłowej oceny efektów prowadzonej terapii,
 • potrafi dostosować zadanie domowe do stanu i możliwości pacjenta,
 • zna i stosuje zasady edukacji pacjenta ze skoliozą oraz jego rodziny

Czas trwania: 4 dni

Liczba godzin edukacyjnych: 38

Liczba uczestników: 20

Egzamin/Zaliczenie: Zaliczenie na podstawie frekwencji na zajęciach.

Dla kogo: fizjoterapeuci, lekarze, terapeuci zajęciowi.


Wymagania kwalifikacyjne: 

 • Ukończony kurs podstawowy PNF. 

Instruktorzy:

   Agnieszka Stępień    Katarzyna Fountoukidis
Agnieszka
Stępień
Katarzyna
Fountoukidis

 

 

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków