TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport

 

PNF w pediatrii - kurs kliniczny

 
Dostępne terminy:   2024

 


Opis kursu:

Przekazanie wiedzy i umiejętności pracy koncepcją PNF w sposób adekwatny do szczególnych potrzeb dzieci z uwzględnieniem stadiów rozwojowych i stopnia dojrzałości.

Celem kursu jest przybliżenie koncepcji PNF w pracy z dziećmi w każdym wieku, przy wykorzystaniu synergizmów mięśniowych opisanych i zdefiniowanych przez Bernsteina, jako punktu odniesienia do przeprowadzania diagnozy i terapii. Podczas kursu uczestnicy nabędą umiejętności wykorzystywania filozofii PNF, zasad głównych PNF, a także technik PNF w sposób adekwatny do wieku dzieci.

Kolejne treści kursu poświęcone będą rozwojowi motoryki, słuchu, wzroku i czucia, a także kompetencji społecznych i zabaw. Wszystkie elementy kursu zostaną praktycznie zastosowane podczas superwizowanej pracy z dziećmi podczas szkolenia. Dodatkowo przedstawiona zostanie krótka charakterystyka najważniejszych jednostek chorobowych z obszaru pediatrii.

 


Program kursu Pediatria w koncepcji PNF, poziom 4

Przedstawiamy Państwu ogólny plan kursu klinicznego „PNF w Pediatrii”.
W zależności od pytań kursantów lub pracy z pacjentami może on ulec niewielkim zmianom lub może dojść do przesunięcia tematów na inny dzień kursu.

Wszystkie bloki tematyczne są zawsze połączone z praktyczną pracą uczestników i opracowane w oparciu o wzorce PNF lub synergii.

 

Treść kursu:

Część 1
Przerwy - po ok. 2 jednostkach lekcyjnych krótka przerwa kawowa oraz ok. godziny 13:00 godzinna przerwa obiadowa.

 

1 dzień kursu: (czas trwania 09:00 – 18:00)

Zakres tematyczny:

 • przywitanie i przedstawienie się;
 • przedstawienie 3 synergii mięśniowych wg Bernstein;
 • synergie lokomocyjne, synergie posturalne i synergie oddechowe oraz ich wzorce-kombinacje w   PNF;
 • analiza chodu związana z synergią lokomocyjną;
 • reakcja postawy, podporowa, równowagi w synergii posturalnej;
 • wzorce łopatkowe i miedniczne w synergii respiracyjnej;
 • ontogeneza:  1. & 2.Triminon w teorii i praktyce;
 • Noworodki , wiek 3. / 6. miesiąc - ukazywanie się wzorców PNF w leżeniu na plecach i na brzuchu w synergii lokomocyjnej i posturalnej.

 

 

2 dzień kursu:  (czas trwania 08:30 – 18:00)

Zakres tematyczny:

 • podstawowe zasady PNF i ich konieczne adaptacje w pediatrii;
 • ontogeneza: 2. & 3. Triminon w teorii i w praktyce;
 • Dziecko, wiek 5. miesiąc - 9. miesiąc - ukazywanie się wzorców PNF w leżeniu na plecach, na brzuchu jak i na boku w synergii lokomocyjnej i posturalnej;
 • stadia kontroli motorycznej jako konieczne strategie leczenia w PNF w pediatrii;
 • demonstracja pacjenta przedstawiona przez prowadzącą kurs - Dziecko ok. 3-8 lat - jednostka chorobowa:  mózgowe porażenie (CP) / zespół hipertoniczny.

 

 

3 dzień kursu:  (czas trwania 08:30 – 18:00)

Zakres tematyczny:

 • filozofia PNF jako baza dla planowania badania i leczenia.

Przedpołudnie:

 • demonstracja pacjenta przedstawiona przez prowadzącą kurs  - Dziecko ok. 3-8 lat - jednostka chorobowa: zespół hipotoniczny;
 • ontogeneza: 4.Triminon w teorii i w praktyce;
 • Dziecko, wiek 9. miesiąc - 12. miesiąc - ukazywanie się wzorców PNF w leżeniu na brzuchu i na boku oraz wyższe pozycje w synergii lokomocyjnej i posturalnej;
 • techniki PNF i postępowanie dopasowane do wieku dziecka.

Popołudnie (ok. 1- 1,5 godz.):

 • terapia z pacjentem przeprowadzana przez uczestników kursu - Dziecko ok. 3-8 lat - jednostka chorobowa: mózgowe porażenie (CP) / zespół hipertoniczny.

 

4 dzień kursu: (czas trwania 08:30 – 18:00)

Zakres tematyczny:

 •  ontogeneza: dziecko, wiek 12. miesiąc - 18. miesiąc – ukazywanie się wzorców PNF w synergii lokomocyjnej i posturalnej.

Przedpołudnie (ok. 1- 1,5 godz.):

 • terapia z pacjentem przeprowadzana przez uczestników kursu: Dziecko ok . 3-8 lat - jednostka chorobowa: mózgowe porażenie (CP) / zespół hipertoniczny;
 • techniki PNF i postępowanie dopasowane do wieku dziecka;

Popołudnie (ok. 1- 1,5 godz.):

 • terapia z pacjentem przeprowadzana przez uczestników kursu - Dziecko ok. 3-8 lat - jednostka chorobowa: zespół hipotoniczny;
 • omówienie badania i planu leczenia.

 

5 dzień kursu:  (czas trwania 08:30 – 18:00)

Zakres tematyczny:

 • ontogeneza: dziecko, wiek 18. miesiąc – 24. miesiąc – ukazywanie się wzorów PNF w synergii lokomocyjnej i posturalnej;

Przedpołudnie (ok. 1- 1,5 godz.):

 • terapia z pacjentem przeprowadzana przez uczestników kursu - Dziecko ok. 3-8 lat - jednostka chorobowa: mózgowe porażenie (CP) / zespół hipertoniczny;
 • techniki PNF i postępowanie dopasowane do wieku dziecka;

Popołudnie (ok. 1- 1,5 godz.):

 • terapia z pacjentem przeprowadzana przez uczestników kursu - Dziecko ok. 3-8 lat - jednostka chorobowa: zespół hipotoniczny.

 

6 dzień kursu: (czas trwania 08:30 – 18:00)

Zakres tematyczny:

 • ontogeneza: dziecko, wiek 24. miesiąc - ok. 3 rok życia – ukazywanie się wzorów PNF w  synergii lokomocyjnej i posturalnej;

Przedpołudnie (ok. 1- 1,5 godz.):

 • terapia z pacjentem przeprowadzana przez uczestników kursu - Dziecko ok. 3-8 lat - jednostka chorobowa: zespół hipotoniczny;
 • omówienie doświadczeń z praktycznej pracy z pacjentem;
 • ewentualne zaopatrzenie ortopedyczne jako wspomaganie terapii i pomoc w życiu codziennym.

 


 

Część 2
Przerwy - po ok. 2 jednostkach lekcyjnych krótka przerwa kawowa oraz ok. godziny 13:00 godzinna przerwa obiadowa.

 

7 dzień kursu: (czas trwania 09:00 – 18:00)

Zakres tematyczny:

 • wymiana doświadczeń uczestników;
 • omówienie pytań, które pojawiły się podczas terapii dzieci metodą PNF;
 • funkcje witalne;
 • synergia oddechowa;
 • rozwój oddychania od noworodków do 6 miesiąca;
 • terapia dzieci przez synergię oddechową;
 • synergia oddechowa  jako wzmocnienie dla synergii lokomocyjnej i posturalnej;
 • demonstracja pacjenta przedstawiona przez prowadzącą kurs - Noworodek - 2,5/ 3 lat.

 

8 dzień kursu: (czas trwania 08:30 – 18:00)

Zakres tematyczny:

 • funkcje witalne;
 • żucie, połykanie i mówienie;
 • rozwój funkcji witalnych;
 • ontogeneza jako warunek konieczny dla rozwoju  i poprawy podatności na wpływy funkcji witalnych przez synergię;

Przedpołudnie:

 •  demonstracja pacjenta przez prowadzącą kurs - Dziecko - Noworodek – 1 rok.

Popołudnie (ok. 1- 1,5 godz.):

 • terapia z pacjentem wykonywana przez uczestników kursu: Noworodek - ok. 2,5 /3 lat.
 • omówienie badania i planu leczenia, ze szczególnym odniesieniem do niemowlaków/ małych dzieci.

 

9.dzień kursu:  (czas trwania 08:30 – 18:00)

Zakres tematyczny:

 • - widzenie, słyszenie, czucie - rozwój tych układów i ich znaczenie w pracy z PNF;
 • wykorzystanie ekstero- i telereceptorów w pracy z synergią;
 • facylitacja  przez PNF;
 • wyjątkowy przypadek: wcześniaki i możliwości leczenia z PNF.

Popołudnie (ok. 1- 1,5 godz.):

 • terapia z pacjentem przeprowadzona przez uczestników kursu - Noworodek -  ok. 2,5 / 3 lat.

 

Egzamin:

Podanie przykładu historii przypadku, w którym zastosowano sposób leczenia zaprezentowany na kursie.

Test pisemny.

 

10 dzień kursu: (czas trwania 08:30 – 18:00)

Zakres tematyczny:

 • gry;
 • rozwój, możliwości badania i wykorzystania podczas terapii;

Przedpołudnie (ok. 1- 1,5 godz.):

 • terapia pacjenta wykonana przez uczestników kursu - Noworodek – ok. 2,5 / 3 lat
 • przegląd przez jednostki chorobowe:

W koncepcji PNF zauważa się istniejące umiejętności i definiuje się cele, do których się dąży. Z tego powstają hipotezy robocze. Mimo to, konieczna jest znajomość najważniejszych jednostek chorobowych, aby być w stanie oszacować realistyczne cele i zauważyć ewentualne przeciwwskazania.

 

Po popołudniowej przerwie kawowej egzamin ustny.

 

11 dzień kursu:  (czas trwania 08:30 – 15:00)

Zakres tematyczny:

 • przegląd przez jednostki chorobowe – kontynuacja;
 • poinstruowanie rodziców i podanie możliwego do wykonania w domu programu PNF;
 • ewentualne zaopatrzenie ortopedyczne jako wspomaganie terapii i pomoc w życiu codziennym;
 • pytania i życzenia uczestników kursu.

 


Wymagania kwalifikacyjne:

 • Ukończony kurs rozwijający PNF
 • Minimum półroczna przerwa od ukończenia kursu rozwijającego PNF, przeznaczona na pracę z pacjentem.

Prowadzenie:

Anke Müßigbrod: Advanced Instruktor IPNFA, Terapeutka dziecięca metody Bobath, Vojta i Castillo Moralesa®

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków