TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport
 

Terapia ustno – twarzowa u dzieci i dorosłych

 
Dostępne terminy:   2022

Opis kursu

Zaburzenia w obrębie traktu ustno-twarzowego to bardzo częsty i poważny problem u pacjentów. Dotyczy on zarówno dzieci, u których funkcje nie zostały jeszcze z różnych względów  wykształcone, ale również osób dorosłych i starszych, u których jest on skutkiem procesu chorobowego lub wypadku. Jest to kwestia tak istotna, ponieważ prawidłowe funkcjonowanie traktu ustno-twarzowego decyduje o podstawowych funkcjach niezbędnych do życia, takich jak oddychanie, odżywanie czy możliwość komunikacji. Należy jednak pamiętać, że pełna, kompleksowa terapia nie powinna skupiać się w tym wypadku jedynie na obszarze głowy i szyi, ale również motoryce całego ciała., biorąc pod uwagę mechanizm dysfunkcji wstępujących i zstępujących.

Kurs Terapia ustno-twarzowa u dzieci i dorosłych to szkolenie, podczas którego ogromną wagę przykłada się do nauki poprzez praktykę oraz samodoświadczanie. Podczas kursu zostaną poruszone zagadnienia związane z rozwojem oddychania, ssania, gryzienia, połykania, mówienia oraz mimiki. W celu dokładniejszego zrozumienia problematyki omówiona zostanie również anatomia oraz fizjologia traktu ustno-twarzowego.

Szkolenie skupia się na analizie jednostek chorobowych, w których najczęściej można spodziewać się dysfunkcji w obrębie traktu ustno-twarzowego, między innymi zapaleniu/uszkodzeniu nerwu twarzowego, Zespole Downa czy Mózgowym Porażeniu Dziecięcym. Poruszone zostaną również problemy stawów skroniowo-żuchwowych, odcinka szyjnego i wad rozwojowych. Uczestnicy kursu zostaną zapoznani z oddziaływaniem traktu ustno-twarzowego na resztę ciała i odwrotnie. Opracowane zostaną warunki motoryczne dla procesów zachodzących w trakcie ustno-twarzowym. Ważnym elementem szkolenia jest terapia pacjentów wykonywana przez prowadzącego i uczestników.

Na życzenie kursantów w trakcie szkolenia mogą zostać opracowane również metody odzwyczajania od sondy żywieniowej.


Dla kogo jest przeznaczony kurs?

Kurs jest przeznaczony dla osób, które:

 • pracują z dziećmi i dorosłymi z wrodzonymi chorobami genetycznymi,
 • pracują z pacjentami z trudnościami w zakresie oddychania, przełykania, ssania, gryzienia, połykania, mowy,
 • poszukują dodatkowych narzędzi do pracy z pacjentami neurologicznymi,
 • chcą poznać techniki ułatwiające wykonywanie podstawowych funkcji życiowych,
 • interesują się kompleksowym podejściem do terapii traktu ustno-twarzowego,
 • chcą podczas szkolenia doświadczyć tego, co mogą odczuwać ich pacjenci,
 • uczyć się poprzez samodoświadczanie,
 • interesują się logopedią,
 • chcą pracować nad funkcjami mięśni mimicznych,
 • pracują z pacjentami w ciężkich stanach.

Ramowy program szkolenia

 • Rozwój i fizjologia oddychania.
 • Facylitacja oddychania.
 • Oddech i jego wpływ na inne funkcje ciała.
 • Aktywności ciała, które wpływają na funkcje życiowe.
 • Mimika - rozwój i funkcja.
 • Facylitacja mięśni mimicznych.
 • Rozwój ssania, gryzienia i połykania.
 • Funkcje ciała, które wpływają na trakt ustno-twarzowy.
 • Plan badania i leczenia pacjenta z zaburzeniami traktu ustno-twarzowego.
 • Jednostki chorobowe traktu ustno-twarzowego.
 • Rozwój mowy.
 • Aktywności ciała, które wpływają na rozwój mowy i potrzebne do niej warunki motoryczne.
 • Higiena jamy ustanej.
 • Środki pomocnicze do jedzenia i picia.
 • Odżywanie przez sondę i odzwyczajanie od sondy.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nauka planowania postępowania terapeutycznego u dzieci i pacjentów dorosłych z dysfunkcjami oddychania, gryzienia, ssania, połykania, mówienia oraz mimiki na podstawie specjalistycznego badania z uwzględnieniem higieny jamy ustnej oraz środków pomocniczych do jedzenia i picia.


Czego dowiesz i nauczysz się na kursie?

Uczestnik kursu:

 • zna przebieg rozwoju oddychania, ssania, gryzienia, połykania, mówienia i mimiki,
 • zna anatomię i fizjologię traktu ustno-twarzowego,
 • potrafi opracować warunki motoryczne dla procesów fizjologicznych zachodzących w obrębie traktu ustno-twarzowego,
 • samodzielnie planuje i wykonuje działania traktu ustno-twarzowego, wpływające na resztę ciała i odwrotnie,
 • rozróżnia jednostki chorobowe związane z dysfunkcjami traktu ustno-twarzowego, zna patologie związane z odcinkiem szyjnym, stawem skroniowo-żuchwowym i anatomicznymi wadami rozwojowymi,
 • zna zasady odżywania przez sondę oraz potrafi przeprowadzić proces odzwyczajania od sondy,
 • potrafi dostosować terapię traktu ustno-twarzowego do wieku pacjenta.

Czas trwania kursu: 5 dni

Liczba godzin edukacyjnych: 50

Liczba uczestników: 16

Egzamin/zaliczenie: Zaliczenie na podstawie frekwencji na zajęciach.

Akredytacje: -

Dla kogo: dla fizjoterapeutów, logopedów i ergoterapeutów

Instruktor:

Anke Müßigbrod, fizjoterapeutka, IPNFA Advanced Instructor, Terapeutka metod Bobath, Vojta i Castillo Moralesa dla dzieci i dorosłych.

 

 

 

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków