TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport
 

IBITA Bobath dla dorosłych (IBITA Bobath for adults) - kurs rozwijający

 
Dostępne terminy: 2019


 


Kurs rozwijający IBITA Bobath daje możliwość pogłębienia i poszerzenia wiedzy zdobytej na kursie podstawowym. Bardzo ważną częścią kursu jest codzienna praca uczestników kursu z pacjentem oraz demonstracje pacjentów prowadzone przez instruktorów. 

 


Wymagania kwalifikacyjne: 

  • ukończony kurs podstawowy
  • półroczna przerwa po ukończeniu kursu podstawowego
     

 


 

 

Tematyka szkolenia w Krakowie – 2019 r. (13.04 -17.04.2019)
„Nauczanie sensomotoryczne w aktywnościach dnia codziennego”
Prowadzenie kursu: Bettina Paeth Rohlfs, Senior Bobath Instruktor IBITA

 

W literaturze używa się pojęcia “nauczanie motoryczne”, które wydaje mi się niepełne dlatego uzupełniłam je przedrostkiem “senso-“, gdyż czucie jest ważną podstawą dla zachowania ruchowego, a może ono być bardzo poważnie uszkodzone w zaburzeniach układu nerwowego.  Terapię można przyrównać do lekcji, a wiemy, że sukces w nauczaniu zależy w dużej mierze od umiejętności dydaktycznych nauczyciela. Nauczanie senso-motoryczne ma miejsce dzięki plastyczności pacjenta, ale i umiejętnościom terapeutycznym i dydaktycznym fizjoterapeuty. 

Uczenie się jest dużo skuteczniejsze w pozytywnym otoczeniu, gdzie można próbować i popełniać błędy, a z czasem wykonywać te próby coraz lepiej w poczuciu sukcesu, gdyż to stymuluje uwalnianie neuroprzekaźników wpływających na jeszcze lepszą jakość ruchu.  To od terapeuty zależy, czy pacjent osiągnie sukces w czasie terapii, czy też nie oraz  na jaki rodzaj i natężenie stresu fizycznego i psychicznego zostanie wystawiony.

Celem niniejszego kursu będzie, aby słuchacze:

  • zapoznali się z  fizjologią nauczania sesnso-motorycznego;
  • zapoznali się z pomysłami na to jak kreować sprzyjające do nauki otoczenie dla pacjenta;
  • zapoznali się z pomysłami na to, jak  zaplanować sesję terapeutyczną by poprawić nauczanie senso-motoryczne pacjenta;
  • powtórzyli i poszerzyli wiedzę na temat zasad koncepcji Bobath;
  • usprawnili umiejętności manualne dla jeszcze precyzyjniejszego torowania.

 

Język wykładowy: j. angielski

Tłumaczenie na język polski

 

 


 

 

Tematyka szkolenia w Krakowie – 2019 r. (12.11 - 16.11.2019)
„Rehabilitacja kończyny górnej po udarze”
Prowadzenie kursu: Benedikt Bömer, PNF Senior Instructor, IPNFA; Bobath Advanced Instruktor IBITA


 

Język wykładowy: j. angielski

Tłumaczenie na język polski

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków