TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport
 

IBITA Bobath dla dorosłych (IBITA Bobath for adults) - kurs rozwijający

 
Dostępne terminy: 2020


 


Wprowadzenie
 
Koncepcja Bobath jest najczęściej stosowaną metodą terapeutyczną w przypadku pacjentów neurologicznych na świecie. Koncentruje się ona na analizie ruchu selektywnego, kontroli posturalnej, a także roli informacji czuciowej w stawianiu diagnozy ruchowej, która jest podstawą do dalszego badania i terapii. Koncepcja Bobath podkreśla istotę indywidualnego podejścia do pacjenta oraz wpływ stanu neurologicznego na całą osobę.
Kurs rozwijający to pięciodniowe szkolenie przeznaczone dla osób, które ukończyły pozytywnie szkolenie Bobath z zakresu podstawowego. Temat kursu może być ściśle skierowany na rehabilitację bardzo konkretnej grupy pacjentów (np. Neurorehabilitacja pacjentów z SLA) lub poruszać ogólny temat zaawansowanego rozumowania klinicznego.
 
Tematem najbliższego szkolenia proponowanym przez Mary Lynch – Ellerington jest „Zrozumieć lokomocję człowieka wraz z treningiem chodu po schodach”.
 

Dla kogo jest przeznaczony kurs?

Kurs jest przeznaczony dla absolwentów IBITA Bobath – kursu podstawowego, którzy chcą:
 • rozwijać swoje umiejętności z zakresu rehabilitacji neurologicznej poprzez warsztaty praktyczne z doświadczonym instruktorem,
 • pogłębić swoją wiedzę w kontekście praktyki opartej na dowodach (Evidence Based Medicine),
 • nauczyć się krytycznego podejścia do aktualnych doniesień naukowych i oceny wartości merytorycznej tych doniesień,
 • rozwiać ewentualne wątpliwości, które powstały w czasie pracy z dotychczasowymi pacjentami.
 

Ramowy program szkolenia 

 • Wprowadzenie do tematu
 • Wykłady
 • Demonstracje pacjentów
 • Sesje terapeutyczne pacjentów
 • Sesje praktyczne
 • Dokumentacja pacjenta 

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest odświeżenie, utrwalenie, uaktualnienie i pogłębienie wiedzy zdobytej podczas Kursu Podstawowego IBITA Bobath z zakresu rehabilitacji neurologicznej w kontekście Evidence Based Medicine.
 

Czego dowiesz i nauczysz się na kursie?
Uczestnik szkolenia:
 • uczy się wykazać i zrozumieć model praktyki klinicznej Bobath przedstawiony przez komitet edukacyjny IBITA;
 • rozwija swoje umiejętności w zakresie rozumienia aktualnych koncepcji kontroli neuronalnej, kontroli postawy i poruszania się, w tym zmian neuronalnych napięcia;
 • zapoznaje się z systematyczną analizą znaczenia wzorca podporu w lokomocji, uwzględniając to, kiedy wymagana jest terapia „hands on”/„hands off” w celu optymalizacji wyników;
 • uczy się obserwować i analizować dyssynergiczną i/lub niewydolną lokomocję oraz funkcję; 
 • uczy się w jaki sposób wpłynąć na problem z lokomocją poprzez interwencję w tułowiu i kończynach dolnych;
 • poznaje i uczy się wykorzystywać wpływ informacji sensorycznych ze stopy i dłoni na poprawę kontroli posturalnej i kontroli lokomocji;
 • rozwija umiejętność rozumienia zasady stosowania torowania i aktywności zadaniowych dla dynamicznej stabilizacji w celu promowania większej wydajności kontroli posturalnej i ruchu selektywnego w lokomocji, włączając w to trening siły podczas wchodzenia po schodach;
 • rozwija swoje umiejętności z zakresu oceny pacjenta i rozumowania klinicznego;
 • doskonali techniki prowadzenia (handlingu).

Czas trwania: 5 dni

Ilość godzin: 35 godzin zegarowych

Ilość uczestników: 20

Egzamin/ocena:  brak formalnego egzaminu, ale nadzór podczas kursu  

Akredytacja: certyfikat IBITA

Dla kogo: dla fizjoterapeutów, którzy ukończyli kurs podstawowy IBITA i posiadają 6-cio miesięczną przerwę

Prowadzący: Mary Lynch – Ellerington, IBITA Senior Instruktor

 
© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków