TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport
 

IBITA Bobath dla dorosłych (IBITA Bobath for adults) - kurs rozwijający

 
Dostępne terminy: 2019


 


Kurs rozwijający IBITA Bobath daje możliwość pogłębienia i poszerzenia wiedzy zdobytej na kursie podstawowym. Bardzo ważną częścią kursu jest codzienna praca uczestników kursu z pacjentem oraz demonstracje pacjentów prowadzone przez instruktorów. 

 


Wymagania kwalifikacyjne: 

  • ukończony kurs podstawowy
  • półroczna przerwa po ukończeniu kursu podstawowego
     

 


 

 

Tematyka szkolenia w Krakowie – 2019 r. (13.04 -17.04.2019)
„Interpretacja nauczania sensomotorycznego”
Prowadzenie kursu: Bettina Paeth Rohlfs, Senior Bobath Instruktor IBITA


 

Język wykładowy: j. angielski

Tłumaczenie na język polski

 

 


 

 

Tematyka szkolenia w Krakowie – 2019 r. (12.11 - 16.11.2019)
„Usprawnianie funkcji kończyny górnej po uszkodzeniu Centralnego Układu Nerwowego”
Prowadzenie kursu: Benedikt Bömer, PNF Senior Instructor, IPNFA; Bobath Advanced Instruktor IBITA


 

Język wykładowy: j. angielski

Tłumaczenie na język polski

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków