TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport
 

Badanie i terapia dorosłych z chorobami neurologicznymi - koncepcja BOBATH - kurs rozwijający

 
Dostępne terminy:   2024

 

Główne założenia metody Bobath zostały stworzone przez fizjoterapeutkę Bertę Bobath i neurologa Karla Bobath już w latach 40. XX wieku. Przez lata była ona poddawana modyfikacjom, które powstały dzięki obserwacjom prawidłowego i nieprawidłowego rozwoju dzieci oraz osiągnięciom nauki w dziedzinie medycyny i neurofizjologii.

Obecnie jest to jedna z najpopularniejszych metod stosowanych w rehabilitacji dzieci i dorosłych na świecie.

Koncepcja Bobath obejmuje całościowe i zindywidualizowane podejście terapeutyczne mające na celu optymalizację regeneracji ruchowej i możliwości u osób z patofizjologią neurologiczną, która oparte jest na współczesnych naukach o ruchu i neurologii. Koncepcja wyznacza ramy dla analizy ruchu funkcjonalnego uwzględniając fakt, że zaburzenia neurologiczne wpływają na całą osobę. Interwencja terapeutyczna  koncentruje się na przywróceniu typowego ruchu, minimalizując ruchy nietypowe i kompensacyjne, przy jednoczesnym uznaniu, że na problemy ruchowe wpływa również doświadczenie życiowe danej osoby występujące przed i po uszkodzeniu neurologicznym. W planowaniu terapii nacisk kładziony jest na całodobowe, multidyscyplinarne podejście w celu zwiększenia aktywności i uczestnictwa.

Celem usprawniania według koncepcji Bobath jest więc doprowadzenie pacjenta do maksymalnej samodzielności, na jaką pozwala uszkodzenie struktur Ośrodkowego Układu Nerwowego.
Terapeuta proponuje ćwiczenia dla całego ciała, a nie jedynie jego wybranych fragmentów, dzięki czemu pacjent jest dynamicznie aktywowany do udziału w terapii. Pomoc ze strony terapeuty należy dozować tak, aby zapewniała ona maksymalny, aktywny udział pacjenta w terapii, ale nie powodowała zbyt silnej, nieprawidłowej reakcji w wyniku wysiłku i stresu.

Głównymi założeniami koncepcji Bobath są:

 • stosowanie odpowiednich technik postępowania, które wpłyną na obniżenie zbyt wysokiego napięcia mięśniowego lub podwyższenie zbyt niskiego napięcia mięśniowego,
 • hamowanie odruchów patologicznych,
 • wyzwalanie ruchów maksymalnie zbliżonych do ruchów fizjologicznych poprzez poprowadzenie i stymulację tych ruchów z punktów kontroli ruchu (m.in. głowy, obręczy barkowej, obręczy miedniczej),
 • przeniesienie zdobytych umiejętności ruchowych na aktywności dnia codziennego.

Opis szkolenia

Szkolenie rozwijające „Badanie i terapia dorosłych z chorobami neurologicznymi  - koncepcja Bobath” składa się z 5 dni, podczas których kursanci otrzymują możliwość pogłębienia swojej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w pracy z pacjentami z zaburzeniami w obrębie Centralnego Układu Nerwowego.

Tematyka szkoleń rozwijających jest zróżnicowana i zależna od instruktora prowadzącego. Niezależnie od tematyki, szkolenie rozwijające musi zawierać dwa kluczowe aspekty: zagadnienia teoretyczne oraz praktyczne. Instruktor musi zintegrować te dwa aspekty w taki sposób, aby uczestnicy szkolenia pogłębili swoje umiejętności rozumowania klinicznego w zakresie koncepcji Bobath.

Kluczowym elementem szkolenia jest także prezentacja wzorcowych terapii pacjenta przeprowadzanych przez instruktora (4 – 5 sesji) oraz obligatoryjna praca uczestników z pacjentami pod nadzorem instruktora (5 sesji), co umożliwia uczestnikom walidację ich umiejętności terapeutycznych.


Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które:

 • pracują lub chcą pracować z pacjentami po uszkodzeniu Centralnego Układu Nerwowego (np. po udarach, stłuczeniach pnia mózgu, urazach czaszkowo-mózgowych, z SM),
 • interesują się neurofizjologią i neuroanatomią,
 • chcą poddać dokładniejszej analizie prawidłowy rozwój ruchu oraz zrozumieć patomechanizmy, które powstają po uszkodzeniu CUN,
 • chcą poznać więcej sposobów torowania i stymulacji pacjenta do wykonywania aktywności w sposób jak najbardziej zbliżony do prawidłowego,
 • chcą nauczyć się prowadzenia terapii w modelu 24-godzinnym przy zaangażowaniu rodziny i opiekunów pacjentów,
 • ukończyły szkolenie podstawowe koncepcji Bobath

Ramowy program szkolenia*

 1. Zagadnienia teoretyczne:
 • wprowadzenie do tematyki szkolenia;
 • „Model Praktyki Klinicznej Bobath”;
 • neurofizjologia związana z tematem szkolenia
 1. Zagadnienia praktyczne:
 • Badanie kliniczne i terapia
  • demonstracje pacjentów prowadzone przez instruktora (badanie, terapia i ocena zgodnie z Modelem Praktyki Klinicznej Bobath)
  • badanie, terapia i ocena pacjentów prowadzone przez uczestników szkolenia pod nadzorem instruktora
 • Sesje praktyczne:
  • dogłębna analiza i facylitacja ruchu

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest poszerzenie dotychczasowej wiedzy oraz umiejętności uczestnika z zakresu pracy z osobami po uszkodzeniu Centralnego Układu Nerwowego zgodnie z Koncepcją Bobath, której głównym założeniem jest maksymalne usamodzielnienie pacjenta poprzez usprawnianie od poziomu struktury do poziomu aktywności i partycypacji.


Czego dowiesz i nauczysz się podczas szkolenia?

Uczestnik szkolenia:

 • rozumie  jak poziom upośledzenia może wpływać na obraz kliniczny pacjenta i poziom jego funkcjonowania
 • inicjuje i wdraża strategie rozwiązywania problemów dla osób z zaburzeniami neurologicznymi
 • wprowadza konkretne umiejętności, modyfikacje otoczenia i wykorzystuje wskazówki werbalne do poprawy samooceny pacjenta
 • identyfikuje potencjał pacjenta i osiąga jego optymalne funkcjonowanie
 • łączy wiedzę opartą na dowodach z dogłębną analizą ruchu w celu wspierania interwencji terapeutycznych
 • dokonuje oceny odpowiedzi na leczenie, stosując odpowiednie mierniki wyniku.

Czas trwania: 5 dni

Liczba godzin: 35 (60 min.)

Liczba uczestników: 12

Egzamin/zaliczenie: zaliczenie na podstawie frekwencji na zajęciach (dopuszczalny czas nieobecności 1 godzina zegarowa) oraz oceny instruktora (podczas badania, prowadzenia terapii z pacjentami)

Akredytacja: Kurs jest akredytowany przez: Stowarzyszenie IBITA (International Bobath Instructors Training Association).

Dla kogo: dla fizjoterapeutów oraz terapeutów zajęciowych posiadających certyfikat kursu podstawowego uznanego przez IBITA

Informacje dodatkowe:
UWAGA! W przypadku nieobecności uczestnika na kursie zaawansowanym dłużej niż godzinę, certyfikat IBITA nie zostanie wydany.

Dodatkowe wymagania kwalifikacyjne: ukończenie szkolenia podstawowego IBITA

Instruktorzy:

 

 

Wybierz prowadzącego kurs i sprawdź datę oraz temat szkolenia :

 

Benedikt
Bömer
Marc
Michielsen
MARY LYNCH
ELLERINGTON

 

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków