TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport
 

IBITA Bobath dla dorosłych (IBITA Bobath for adults) - kurs rozwijający

 
Dostępne terminy: 2020 2021

 

 

 

Wybierz prowadzącego kurs :

 

Mary
Lynch-Ellerington
Benedikt
Bömer
Marc
Michielsen

 

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków