TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport
 

Terapia manualna u dzieci

 
Dostępne terminy: 2019

Krótkie wprowadzenie

Technika terapii manualnej stanowi tło dla terapii manualnej u dzieci i niemowląt. Terapia manualna jest pochodną koncepcji Kaltenborna. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem odwracalnych chorób układu mięśniowo-szkieletowego (mięśni, stawów, nerwów). Poprzez szczegółowy, strukturalny wywiad, badanie fizyczne i testy różnicujące identyfikowana, a potem leczona jest struktura będąca przyczyną dolegliwości, po to, aby przywrócić lub poprawić aktywność i udział pacjenta/ pacjentki.
Opis szkolenia
Kurs skierowany jest do fizjoterapeutów pracujących w pediatrii. Stanowi wprowadzenie do technik terapii manualnej. Obejmuje badania z zakresu terapii manualnej, palpację i techniki mobilizacji. Techniki z obszaru dla dorosłych są przenoszone do terapii dzieci, z uwzględnieniem szczególnych, biomechanicznych cech dotyczących wzrostu i kontekstów funkcjonalnych. Dotyczy to szczególnie kończyn dolnych i kręgosłupa. Odchylenia w rozwoju motorycznym są analizowane i stanowią komponentę badania z zakresu terapii manualnej niemowlęcia.
Prezentowane są przykładowe jednostki chorobowe i ich leczenie, które jest wspólnie opracowywane oraz ćwiczone na współuczestnikach orazi lalkach. Nacisk położono na obszar układu mięśniowo-szkieletowego.


Program szkolenia


1 dzień:

 • Podstawy terapii manualnej
 • Wzrost kończyn
 • Rozwój osi kończyn dolnych
 • Anatomia, jednostki chorobowe, techniki na kolano
 • Anatomia, jednostki chorobowe, palpacja, techniki na biodro
 • Anatomia, jednostki chorobowe, palpacja, techniki na stopę część 1


2 dzień

 • Anatomia, jednostki chorobowe, palpacja, techniki na stopę część 2
 • Wzrost kręgosłupa
 • Anatomia stawu krzyżowo-biodrowego
 • Jednostki chorobowe, palpacja, techniki na staw krzyżowo-biodrowy u dzieci
 • Techniki na staw krzyżowo-biodrowy u niemowląt
 • Anatomia, jednostki chorobowe, palpacja odc. piersiowy kręgosłupa


3 dzień

 • Techniki na odc. piersiowy kręgosłupa u dzieci
 • Techniki na odc. piersiowy kręgosłupa i niemowląt
 • Motoryczna i neurologiczna diagnostyka rozwoju
 • Video
 • Anatomia, palpacja odc. szyjnego kręgosłupa
 • Badanie i leczenie, jednostki chorobowe odc. szyjnego kręgosłupa część 1


4 dzień

 • Badanie i leczenie odc. szyjnego kręgosłupa, asymetria niemowlaków, część 2
 • Praca w grupach, powtórzenie technik, indywidulane pytania, ew. video

Cel szkolenia
Po zakończeniu  kursu uczestnicy/ uczestniczki znają podstawy i techniki terapii manualnej, potrafią wykonać badanie z zakresu terapii manualnej, rozpoznają szczególne cechy wzrostu kończyn dolnych i kręgosłupa oraz połączenia funkcjonalne, mogą zastosować w pediatrii techniki terapii manualnej.


Nabywane umiejętności

 • poznanie fizjologicznych osi kończyn dolnych i rozwoju kręgosłupa;
 • rozpoznawanie związków pomiędzy odchyleniami w rozwoju motorycznym a przyczynami mięśniowo-szkieletowymi;
 • wykonanie strukturalnego wywiadu;
 • palpacja stawów i mięśni;
 • testy różnicujące;
 • specyficzne badanie stawów;
 • zastosowanie mobilizacji do stawów hipomobilnych, w tym technik na tkanki miękkie;
 • nauka testów bezpieczeństwa odc. szyjnego kręgosłupa

Czas trwania: 4 dni
Ilość godzin lekcyjnych: 33
Ilość uczestników: 20
Egzamin/ ocena: nie
Akredytacja: nie
Dla kogo: fizjoterapeutów


Instruktorzy:

Petra Kruse - Bothe Petra Hasselhoff-Styhler
Petra Kruse - Bothe Petra Hasselhoff-Styhler

 

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków