TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport
 

Terapia manualna u dzieci

 
Dostępne terminy:   2024

Opis szkolenia


Terapia manualna jest pochodną koncepcji Kaltenborna. Zajmuje się diagnostyką oraz terapią odwracalnych chorób i dysfunkcji układu mięśniowo-szkieletowego. Dzięki szczegółowemu wywiadowi, badaniu fizycznemu oraz testom różnicującym możliwa jest dokładna i trafna identyfikacja struktury stanowiącej przyczynę dolegliwości. Umożliwia to stworzenie indywidualnego planu terapeutycznego i poprowadzenie terapii ukierunkowanej na przywrócenie lub poprawę aktywności i partycypacji pacjenta.

Podczas kursu techniki terapii manualnej dla dorosłych są przenoszone do terapii dzieci, uwzględniając szczególne, biomechaniczne cechy dotyczące wzrostu i funkcjonowania w zależności od wieku i dojrzałości organizmu. Dotyczy to szczególnie kończyn dolnych i kręgosłupa. Prezentowane są badanie, palpacja i techniki mobilizacji. Dodatkowo omawiane i analizowane są zaburzenia w rozwoju motorycznym dzieci. Stanowią one nierozłączną komponentę badania z zakresu terapii manualnej. Do tego celu prezentowane są wybrane jednostki chorobowe i sposoby ich leczenia, które opracowywane oraz ćwiczone są na współuczestnikach kursu oraz na lalkach.


Dla kogo jest przeznaczony kurs?

Kurs jest przeznaczony dla terapeutów pracujących z dziećmi, którzy:

 • interesują się koncepcjami Terapii Manualnej,
 • chcą nauczyć się przeprowadzania dokładnego wywiadu i badania diagnostycznego,
 • pracują z pacjentami po urazach i zabiegach operacyjnych,
 • pracują z pacjentami z odwracalnymi dysfunkcjami mięśni, stawów i nerwów,
 • poszukują praktycznych wskazówek do codziennej pracy.

Ramowy program szkolenia:

 • Podstawy terapii manualnej.
 • Anatomia człowieka.
 • Jednostki chorobowe, palpacja i techniki dla kończyny dolnej.
 • Wzrost kręgosłupa.
 • Jednostki chorobowe, palpacja i techniki dla kręgosłupa.
 • Motoryczna i neurologiczna diagnostyka rozwoju.
 • Asymetrie niemowlaków – badanie i leczenie.

Cel szkolenia

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawami terapii manualnej, możliwościami wykorzystania jej u pacjentów pediatrycznych, a także nauka dokładnego badania, różnicowania i leczenia problemów strukturalnych u dzieci.


Po zakończeniu kursu uczestnicy/ uczestniczki znają podstawy i techniki terapii manualnej, potrafią wykonać badanie z zakresu terapii manualnej, rozpoznają szczególne cechy wzrostu kończyn dolnych i kręgosłupa oraz połączenia funkcjonalne, mogą zastosować w pediatrii techniki terapii manualnej.


Czego dowiesz i nauczysz się na kursie?

Uczestnik szkolenia:

 • potrafi wykonać wywiad strukturalny,
 • potrafi wykonać palpację stawów i mięśni,
 • zna i wykorzystuje testy różnicujące,
 • wykonuje specyficzne badanie stawów,
 • posługuje się mobilizacjami do stawów hipomobilnych, w tym technikami na tkanki miękkie,
 • zna testy bezpieczeństwa odc. szyjnego kręgosłupa,
 • zna fizjologiczne osie kończyn dolnych i przebieg rozwoju kręgosłupa,
 • rozpoznaje związki pomiędzy zaburzeniami w rozwoju motorycznym a przyczynami mięśniowo-szkieletowymi.

Czas trwania: 4 dni
Liczba godzin lekcyjnych: 33
Liczba uczestników: 20
Egzamin/ocena: Zaliczenie na podstawie frekwencji na zajęciach,
Akredytacja: nie
Dla kogo: dla fizjoterapeutów

Informacje dodatkowe: każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania lalki szmacianej lub gumowej wykorzystywanej do ćwiczeń podczas szkolenia

Instruktorzy:

Beata Pałdyna

Beata Pałdyna
 instruktor Terapii Manualnej

 

 
© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków