TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport

 

Badanie i terapia dorosłych z chorobami neurologicznymi - koncepcja BOBATH - kurs podstawowy

 
Dostępne terminy:   2024

 


Główne założenia metody Bobath zostały stworzone przez fizjoterapeutkę Bertę Bobath i neurologa Karla Bobath już w latach 40. XX wieku. Przez lata była ona poddawana modyfikacjom, które powstały dzięki obserwacjom prawidłowego i nieprawidłowego rozwoju dzieci oraz osiągnięciom nauki w dziedzinie medycyny i neurofizjologii.

Celem usprawniania według metody Bobath jest doprowadzenie pacjenta do maksymalnej samodzielności, na jaką pozwala uszkodzenie struktur Ośrodkowego Układu Nerwowego.

Głównymi założeniami metody Bobath są:

 • stosowanie odpowiednich technik postępowania, które wpłyną na obniżenie zbyt wysokiego napięcia mięśniowego lub podwyższenie zbyt niskiego napięcia mięśniowego,
 • hamowanie odruchów patologicznych,
 • wyzwalanie ruchów maksymalnie zbliżonych do ruchów fizjologicznych poprzez poprowadzenie i stymulację tych ruchów z punktów kontroli ruchu (m.in. głowy, obręczy barkowej, obręczy miedniczej),
 • przeniesienie zdobytych umiejętności ruchowych na aktywności dnia codziennego.

 

Terapeuta proponuje ćwiczenia dla całego ciała, a nie jedynie jego wybranych fragmentów, dzięki czemu pacjent jest dynamicznie aktywowany do udziału w terapii. Pomoc ze strony terapeuty należy dozować tak, aby zapewniała ona maksymalny, aktywny udział pacjenta w terapii, ale nie powodowała zbyt silnej, nieprawidłowej reakcji w wyniki wysiłku i stresu.

Obecnie jest to jedna z najpopularniejszych metod stosowanych w rehabilitacji dzieci i dorosłych na świecie.


Opis szkolenia

Szkolenie Badanie i terapia dorosłych z chorobami neurologicznymi - koncepcja BOBATH - kurs podstawowy składa się z 15 dni, podczas których kursanci poznają teorię i praktykę związaną z pracą z pacjentami z zaburzeniami w obrębie Centralnego Układu Nerwowego. Szczegółowo omawiane są zagadnienia związane z dolegliwościami tych pacjentów, rzetelnym badaniem oraz ich terapią. Dzięki dokładnej analizie prawidłowego ruchu możliwe jest wnikliwe zrozumienie patomechanizmu zaburzeń powstających w ciele po uszkodzeniu CUN. Prezentowane są informacje i techniki zarówno dla terapii pacjenta w fazie ostrej, jak i przewlekłej. Dodatkowo analizowany jest 24-godzinny model usprawniania z udziałem opiekunów i rodziny pacjenta, a także poruszane są kwestie związane z samoobsługą.

Kluczowym elementem szkolenia jest prezentacja wzorcowych terapii pacjenta oraz obligatoryjna praca z pacjentem przez co najmniej 10 dni kursu, która jest oceniana przez instruktora jako część egzaminu końcowego.


Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które:

 • pracują lub chcą pracować z pacjentami po uszkodzeniu Centralnego Układu Nerwowego (np. po udarach, stłuczeniach pnia mózgu, urazach czaszkowo-mózgowych, z SM),
 • interesują się neurofizjologią i neuroanatomią,
 • chcą poddać dokładnej analizie prawidłowy rozwój ruchu oraz zrozumieć patomechanizmy, które powstają po uszkodzeniu CUN,
 • chcą poznać sposoby torowania i stymulacji pacjenta do wykonywania aktywności w sposób jak najbardziej zbliżony do prawidłowego,
 • cenią sobie podczas kursu pracę z pacjentami,
 • rozważają w przyszłości wyjazd do pracy w zawodzie poza granicami kraju,
 • chcą nauczyć się prowadzenia terapii w modelu 24-godzinnym przy zaangażowaniu rodziny i opiekunów pacjentów.

Ramowy program szkolenia*

 • Główne założenia koncepcji Bobath.
 • Reakcje stowarzyszone.
 • 24-godzinny model opieki nad pacjentem.
 • Analiza ruchu.
 • Problemy pacjenta po uszkodzeniu CUN.
 • Kontrola posturalna.
 • Torowanie aktywności.
 • Chód – teoria i praktyka.
 • Bark – anatomia, rytm łopatkowo-ramienny, ból, zasady terapii.
 • Zespół Górnego Neuronu Ruchowego
 • Zaburzenia percepcji – teoria i praktyka.
 • Demonstracje pacjentów.
 • Omówienie pacjentów
 • Anatomia i neurofizjologia.
 • Tułów – aktywności w różnych pozycjach.
 • Trakt oro-facjalny – uszkodzenia i działania terapeutyczne.
 • Symptomatyka Pucher’a.

 

*W zależności od Instruktora plan kursu może ulec nieznacznym zmianom, Instruktorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w zależności od zainteresowań i umiejętności grupy.


Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie i nauczenie metody przeznaczonej do pracy z osobami po uszkodzeniu Centralnego Układu Nerwowego, której głównym założeniem jest maksymalne usamodzielnienie pacjenta poprzez usprawnianie od poziomu struktury do poziomu aktywności i partycypacji.


Czego dowiesz i nauczysz się podczas szkolenia?

Uczestnik szkolenia potrafi:

 • podać cel pacjenta na poziomie partycypacji i określić czy jest realny do osiągnięcia,
 • opisać problem pacjenta na poziomie aktywności,
 • określić problem pacjenta na poziomie struktury i funkcji – wymienić zaburzone komponenty i wybrać, która z nich jest kluczowa dla procesu usprawniania,
 • opisać i przeprowadzić terapię od przygotowania na poziomie strukturalnym do poziomu aktywności i uzasadnić celowość swoich działań,
 • wykonać badanie i testy na poziomie aktywności,
 • prowadzić dokumentację fizjoterapeutyczną,
 • prowadzić terapię w różnych pozycjach wyjściowych,
 • stosować techniki z koncepcji Bobath u pacjentów w stanie ostrym i przewlekłym.

Czas trwania: 15 dni

Liczba godzin edukacyjnych: 120

Liczba uczestników: 12

Egzamin/zaliczenie:

Egzamin składa się z trzech części: co najmniej 10-dniowej pracy z pacjentem podczas kursu, egzaminu teoretycznego oraz samodzielnego opracowania opisu przypadku terapii pacjenta z uszkodzeniem CUN w formie opisowej i dokumentacji filmowej (pomiędzy dwiema częściami szkolenia).

Akredytacja: Kurs jest akredytowany przez:

Dla kogo: dla fizjoterapeutów (techników, licencjatów, magistrów) oraz terapeutów zajęciowych

Informacje dodatkowe: Pomyślne ukończenie kursu daje dyplom międzynarodowego terapeuty koncepcji Bobath.

Instruktorzy:

 

           
Agnieszka Śliwka
IBITA Instructor
  Benedikt Bömer
IBITA Advanced Instructor
  Edit Nagy
IBITA Instructor
    Marc Michielsen
IBITA Advanced Instructor

 

 

 

 

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków