TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport
 

Funkcjonalna terapia powięziowa (FOFT)

 
Dostępne terminy:   2023

 


Wprowadzenie

Funkcjonalna Terapia Powięziowa (FOFT według Salah Bacha)


Funkcjonalna terapia powięziowa (FOFT według Salaha Bacha) jest koncepcją integracyjnej terapii manualnej, która stale łączy aktualne odkrycia i doniesienia. Szczególny nacisk kładzie ona na funkcję układu powięziowego w aspekcie ruchowym. Łączy wiedzę empiryczną i teoretyczną dotyczącą funkcjonowania tkanki łącznej. Analizuje i interpretuje postawę i ruch w odniesieniu do funkcji lub dysfunkcji układu powięziowego. FOFT wykorzystuje do oceny pacjenta model biopsychospołeczny, który stanowi równocześnie podstawę do wyboru interwencji terapeutycznej. Rozumowanie kliniczne nastawione jest na odnalezienie zaburzonej funkcji i jej stymulacji.Opis i program szkolenia
Kurs składa się z dwóch 3-dniowych modułów (podstawowego oraz rozwijającego), które wzajemnie się uzupełniają.
Moduł podstawowy obejmuje następujące treści:

 • anatomia układu powięziowego i jej znaczenie kliniczne dla postawy i ruchu,
 • oparta na dowodach teoria ciągłości i napięcia tkanki mięśniowo-powięziowej oraz jej praktyczne zastosowanie do pracy z pacjentem,
 • powięź jako proprioceptywny narząd czuciowy: znaczenie kliniczne,
 • rola powięzi dla układu ruchu i terapii,
 • adaptacja powięzi do obserwowanej funkcji/dysfunkcji jako podstawa interpretacji klinicznej,
 • wytyczne dotyczące interpretacji postawy i ruchu w odniesieniu do dysfunkcji powięziowych,
 • zorientowane na funkcję manualne techniki powięziowe oparte na wynikach badań klinicznych.


Moduł rozwijający zawiera treści dotyczące:

 • aktualizacji wiedzy z modułu podstawowego,
 • zaawansowanej wiedzy na temat głębokiej ciągłości mięśniowo-powięziowej,
 • tensegracji jako modelu stabilizującego układ ruchu,
 • znaczenia klinicznego powięzi i autonomicznego układu nerwowego,
 • znaczenia indywidualnego podejścia do pacjenta przy wyborze interwencji terapeutycznej,
 • zaawansowanych technik powięziowych zorientowanych na funkcje dla głębokich warstw tkanki mięśniowo-powięziowej,
 • technik powięziowych wspomaganych terapią narzędziową,
 • regulacji autonomicznego układu nerwowego (współczulnego i przywspółczulnego),
 • specyficznych technik rozciągających powięź (rozciąganie powięziowe),
 • selektywnej terapii ruchu powięziowego (trening powięziowy),
 • wspomagania manualnego w ruchu powięziowego.


Cel szkolenia

 • zdobycie aktualnej wiedzy z zakresu anatomii i fizjologii tkanki powięziowej,
 • zrozumienie zasad funkcjonowania układu powięziowego w odniesieniu do układu ruchu,
 • poznanie zasad analizy ruchu z uwzględnieniem powięzi,
 • nauka stosowania manualnych technik powięziowych (bez użycia narzędzi i z ich wykorzystaniem),
 • poznanie ćwiczeń terapeutycznych zorientowanych na powięź.


Czego dowiesz i nauczysz na szkoleniu?

 • zaktualizujesz swoją wiedzę z zakresu anatomii układu mięśniowo-szkieletowego,
 • poznasz podstawy funkcjonowania powięzi,
 • poznasz kliniczne znaczenie ciągłości mięśniowo-powięziowej,
 • nauczysz się interpretować dysfunkcje układu ruchu z uwzględnieniem funkcjonowania układu powięziowego,
 • poznasz kliniczną interpretację zaburzeń postawy i ruchu w odniesieniu do dysfunkcji powięziowej w celu wyboru interwencji terapeutycznej,
 • poznasz podstawy i wpływ manualnych technik powięziowych i będziesz potrafił je odpowiednio zastosować w różnych sytuacjach klinicznych,
 • nauczysz się stosowania metod aktywnej terapii ruchowej, nastawionej na poprawę funkcji i uwzgledniającej znaczenie powięzi.


Czas trwania: łącznie 6 dni (48 jednostek, 45 minut każda)

Ilość godzin edukacyjnych

 • moduł podstawowy: 3 dni (24 jednostki po 45 minut)
 • moduł rozwijający: 3 dni (24 jednostki po 45 minut)


Egzamin / Ocena: ciągła ocena i kontrola pracy podczas kursu.

Akredytacja:  Salah Bach jest właścicielem Koncepcji FOFT. Uczy tej koncepcji w Szwajcarii i ma ona akredytację „EduQua” od „Suisse Federation for AdultLearning”. Wykłada również Koncepcję FOFT w programie Master „Master in Functional Kinetic Science" na uniwersytecie medycznym w Bazylei (CH).

Dla kogo: fizjoterapeuci, ergoterapeuci, logopedzi, lekarze.

 

 

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków