TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport
 

Fizjoterapia w nietrzymaniu moczu i stolca oraz w obniżeniu narządów miednicy mniejszej

 
Dostępne terminy: 2019

 


Nowe szkolenie w fizjoterapii uroginekologicznej z akredytacją Polskiego Towarzystwa Uro-Ginekologicznego ( PTUG ) jest cyklem szkoleń stworzonym we współpracy lekarzy ginekologów i uroginekologów z fizjoterapeutami zajmującymi się pacjentami z problemami funkcjonalnymi w obrębie miednicy mniejszej.

Cykl szkolenia obejmuje sześć modułów z czego ostatni jest modułem egzaminacyjnym, na którym uczestnicy po pozytywnie zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym otrzymują tytuł dyplomowanego terapeuty uro-ginekologicznego certyfikowany przez PTUG. Olbrzymim walorem tego szkolenia jest zespół wykładowców składający się z:

 

Lekarzy :

 

Fizjoterapeutek :

 

Psychologa:

 

Taki zespól pozwoli Państwu poznać medycynę uroginekologiczną w sposób bardzo profesjonalny i oparty na najnowszych badaniach naukowych związanych z tym tematem.


 

Opis poszczególnych modułów:


Moduł 1.

UWAGA !  Panowie uczestniczący w kursie muszą zapewnić sobie partnerkę na część praktyczną we własnym zakresie ( w pierwszym dniu kursu od godziny 14, w drugim dniu cały dzień ).


Fizjoterapia.
Czas trwania - 3 dni.

W czasie trwania pierwszego modułu kursu przekazana zostanie szczegółowa wiedza z zakresu anatomii i fizjologii narządów miednicy mniejszej. Jest to moduł obejmujący szczegółowe badanie i postępowanie fizjoterapeutyczne w różnych problemach funkcjonalnych miednicy mniejszej per vaginam, per rectum. Szczegółowo zostaną omówione formy postępowania terapeutycznego oraz treningu mięśniowego dobranego indywidualnie do rodzaju dysfunkcji.

Pierwszy moduł szkolenia PTUG zawiera następujące treści:

 • powtórzenie anatomii z uwzględnieniem anatomii funkcjonalnej i fizjologii dna miednicy, z uwzględnieniem dna miednicy u kobiet i mężczyzn;
 • szczegółowe badanie dna miednicy mniejszej, holistyczne podejście do pacjenta z uwzględnieniem oceny zgodnie z wytycznymi ICF;
 • badanie palpacyjne dna miednicy, badanie "per vaginam";
 • techniki pracy z mięśniami dna miednicy, omówienie możliwości zastosowania technik mięśniowych i manualnych;
 • sens zajęć grupowych i pracy domowej pacjentek/tów.

 

Moduł 2.

Fizjoterapia.
Czas trwania - 4 dni.

Moduł ten obejmuje anatomię funkcjonalną regionu odc. L, SKB i biodra, badanie powyższych regionów w odniesieniu do problemów kobiet w okresie ciąży oraz po ciąży, diagnostykę różnicową ww. regionów oraz propozycje terapii. Kolejne zagadnienia poruszane podczas tego modułu to  postępowanie operacyjne i fizjoterapeutyczne z wyróżnieniem różnych technik operacyjnych i rodzajów operacji, informacje związane z opieką terapeutyczną w trakcie okresu ciąży, przygotowanie pacjentki do porodu, jak również określenie roli fizjoterapeuty po porodzie z uwzględnieniem podziału na poród siłami natury oraz przez cięcie cesarskie.

Szczegółowe treści kursu:

 • anatomia funkcjonalna; anatomia odc. L, SKB i biodra;
 • podstawy badania w terapii manualnej;
 • diagnostyka różnicowa ww. regionów;
 • propozycje terapii ww. regionów;
 • omówienie fizjologii i patologii okresu ciąży;
 • rola fizjoterapeuty w ciąży i przygotowaniu do porodu;
 • fizjoterapia poporodowa;
 • fizjoterapia pooperacyjna z uwzględnieniem techniki dojścia w czasie zabiegu

 

Moduł 3.

Wykłady lekarskie.
Czas trwania - 2 dni.

W czasie trwania trzeciego modułu kursu przekazana zostanie szczegółowa wiedza z zakresu anatomii i fizjologii narządów miednicy mniejszej z perspektywy ginekologa. Precyzyjne omówione będą także zagadnienia związane z patologią i patofizjologią tego obszaru ciała takie jak: zaburzenia statyki narządów czy różne formy nietrzymania moczu.
Podczas zajęć praktycznych zostanie przeprowadzone badanie ginekologiczne.

Uwaga! Wszystkie wykłady lekarskie odbywają się w Krakowie (niezależnie od miasta, w którym grupa rozpoczyna szkolenie).

 

Moduł 4.

UWAGA !  Panowie uczestniczący w kursie muszą zapewnić sobie partnerkę na część praktyczną we własnym zakresie.


Fizjoterapia.
Czas trwania - 3 dni.

Kurs obejmuje przygotowanie uczestników z zakresu zastosowania pessaroterapii w pracy fizjoterapeuty. Pokazane zostaną różne rodzaje biofeedback’u z omówieniem jego znaczenia i zastosowania w konkretnych przypadkach klinicznych. Uczestnicy kursu poznają również rolę elektrostymulacji mięśni miednicy mniejszej, jej rodzaje i działanie. Podczas tego modułu zostaną również szerzej omówione teoretycznie i praktycznie aspekty bólu i zespołów bólowych dna miednicy.

Szczegółowe treści kursu:

 • pessary, ich rodzaje, zastosowanie i metody dobierania;
 • biofeedback - rodzaje i znaczenie w terapii;
 • EMG w terapii zaburzeń dna miednicy;
 • elektrostymulacja z wykorzystaniem elektrod dopochwowych i przezskórnych;
 • dolegliwości bólowe dna miednicy (m.in. wulwodynia, coccygodynia, bolesne miesiączkowanie).


Moduł 5.

UWAGA !  Panowie uczestniczący w kursie muszą zapewnić sobie partnerkę na część praktyczną we własnym zakresie.


Fizjoterapia + psychologia.
Czas trwania  - 3 dni.

Jest to moduł obejmujący szkolenie fizjoterapeutyczne z zakresu proktologii. W czasie jego trwania przedstawione zostaną zagadnienia związane z anatomią, fizjologią jak i zaburzeniami w obrębie układu trawiennego. Uczestnicy zostaną także zapoznani z możliwościami stosowania różnych form terapii.
Ponadto w trakcie szkolenia odbędą się zajęcia z wykwalifikowanym psychologiem pracującym na co dzień z osobami z dysfunkcjami obszaru miednicy mniejszej.
Ta część kursu zawiera także powtórzenie wiadomości do egzaminu, omówienie zagadnień do egzaminów teoretycznego i praktycznego.


Moduł 6.

Czas trwania - 1 dzień.

Moduł egzaminacyjny obejmujący egzamin teoretyczny i praktyczny.
 


Grupa docelowa:

 • fizjoterapeuci
 • położne
 • lekarze

 


Koszt szkolenia:

 • Moduł I - 1300 zł
 • Moduł II - 1300 zł ( za kurs 3 - dniowy); 1732 zł ( za kurs 4 – dniowy, obowiązuje od Grupy 15)
 • Moduł III - 780 zł
 • Moduł IV - 1400 zł ( w cenie szkolenia sonda do elektrostymulacji)
 • Moduł V - 1300 zł
 • Moduł VI (egzamin) - 500 zł

 


 

Terminy:

 

Grupa

Moduł I

Moduł II

Moduł III

Moduł IV

Moduł V

Moduł VI
(egzamin)

Grupa 8

Kraków

09 - 11.06.2018

18 - 20.08.2018

03 - 04.11.2018

23 - 25.01.2019

15 - 17.04.2019

24.08.2019

Grupa 9

Kraków

10 - 12.11.2018

03 - 05.02.2019

29 - 30.06.2019

21 - 23.08.2019

30.11 - 02.12.2019

08.03.2020

Grupa 11

Warszawa

15 - 17.08.2018

24 - 26.10.2018

09 10.03.2019
Kraków

08 - 10.06.2019

07 - 09.09.2019

14.12.2019

Grupa 13

Kraków

20 - 22.01.2019

23 - 25.04.2019

21 - 22.09.2019

27 - 29.11.2019

09 - 11.03.2020

27.06.2020

Grupa 14

Warszawa

26 - 28.05.2019

21 - 23.09.2019

02 - 03.11.2019
Kraków

15 - 17.12.2019

07 - 09.04.2020

05.07.2020

Grupa 15

Kraków

18 - 20.08.2019

09 - 12.12.2019

25 - 26.01.2020

18 - 20.04.2020

28 - 30.06.2020

10.10.2020

Grupa 16

Poznań

19 - 21.10.2018

11 - 13.02.2019

Termin do wyboru
w Krakowie

11 - 13.10.2019

15 - 17.01.2020

25.04.2020

Grupa 17

Poznań

14 - 16.10.2019

12 - 15.01.2020

Termin do wyboru w Krakowie

25 -27.05.2020

17 - 19.10.2020

 

Grupa 18

Kraków

30.10 - 01.11.2019

04 - 07.01.2020

Termin do wyboru w Krakowie

19 - 21.06.2020

20 - 22.11.2020

 

Grupa 19

Warszawa

15 - 17.02.2020

09 - 12.05.2020

Termin do wyboru w Krakowie

03 - 05.10.2020

 

 

Grupa 21

Kraków

08 - 10.02.2020

13 - 16.06.2020

01 - 02.08.2020

07 - 09.10.2020

16 - 18.12.2020

 

Grupa 23

Poznań

22 - 24.04.2020

18 - 21.09.2020

Termin do wyboru w Krakowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków