TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport
 

Fizjoterapia w urazach sportowych

 
Dostępne terminy: 2020

 


 

 

Fizjoterapia w urazach sportowych to wszechstronne szkolenie przeznaczone dla fizjoterapeutów pracujących ze sportowcami lub planujących rozpoczęcie pracy w klubach sportowych. Tematyka szkolenia została skonstruowana w taki sposób, aby zostały omówione zagadnienia z różnych dyscyplin sportowych, najczęściej spotykane urazy oraz propozycje ich leczenia.

 

Opis szkolenia
Szkolenie składa się z sześciu modułów: pięć modułów przeznaczonych zostało na przekazanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej,  moduł szósty jest  modułem egzaminacyjnym, sprawdzającym zdobytą na wcześniejszych kursach wiedzę.
Każdy moduł zawiera odrębną  tematykę, która w połączeniu w całość pozwoli na zdobycie kompleksowej i wszechstronnej wiedzy na temat fizjoterapii w sporcie.

Swoją wiedzą z Państwem podzielą się :

Uwe Hallmann – fizjoterapeuta – zobacz CV
Stephan Henne – fizjoterapeuta – zobacz CV
Remigiusz Rzepka – fizjoterapeuta – zobacz CV
Lekarz – CV wkrótce

 

Program szkolenia

Moduł I Wprowadzenie do tematyki sportowej

 • pierwsza pomoc , walizka fizjoterapeuty , łańcuch pierwszej pomocy , opatrunki uciskowe
 • Leczenie ran stany zapalne terapia w fazie ostrej
 • podstawy tapingu , taping staw skokowy górny
 • ból , obrzęk , zwichnięcia
 • badanie i terapia urazów sportowych stopy
 • Warming Up, Cool Down, regeneracja w sporcie , fizjoprofilaktyka w sporcie
 • fizykoterapia w fizjoterapii sportowej
 • badanie i terapia stawu kolanowego , urazy więzadeł i łękotek
 • badanie i terapia stawu kolanowego – przeciążenia
 • terapia tkanek miękkich : techniki masażu stosowanego w sporcie
 • teoria treningu
 • fizjologia w treningu sportowym


Moduł II Siatkówka, koszykówka, piłka ręczna

 • urazy sportowe obręczy barkowej : niestabilność , zwichnięcia , cieśnie , zerwania
 • badanie i terapia obręczy barkowej
 • urazy sportowe stawu łokciowego : zwichnięcia , zerwania , złamania , epicondylopatie
 • badanie i terapia stawu łokciowego
 • taping : łokieć , ręka , palce
 • urazy sportowe dłoni i palców : zerwania , złamania , zwichnięcia , więzadła
 • badanie i terapia ręka / palce
 • badanie różnicowe  i terapia regionu szyja / bark
 • badanie różnicowe i terapia regionu szyja / bark – struktury nerwowe
 • Medyczny Trening Funkcjonalny ( MFT )  obręcz barkowa
 • Medyczny Trening Funkcjonalny ( MFT )  kończyna górna

 

Moduł III Piłka nożna, lekkoatletyka, hokej

 • urazy sportowe stawu biodrowego
 • badanie różnicowe i terapia stawu biodrowego i stawów krzyżowo – biodrowych
 • badanie różnicowe i terapia odcinka lędźwiowego : dysk , staw , mięsień
 • badanie różnicowe  i terapia stopy i kolana – rozwinięcie z modułu 1
 • ścięgno Achillesa , sklepienia stopy , hallus valgus – Taping
 • badanie i terapia podudzia
 • łańcuchy kinematyczne , powiązanie urazów sportowych
 • badanie tendopatie
 • badanie i terapia tendopatie rozwinięcie
 • medyczny Trening Funkcjonalny ( MFT )KD
 • testy z analizą , podsumowanie

 

Moduł IV Badanie lekarskie, przygotowanie merytoryczne, koordynacja

 • podstawowe założenia i zasady treningu motorycznego w fizjoterapii sportowej
 • testowanie zdolności motorycznych dla potrzeb planowania procesu fizjoterapii
 • stabilność tułowia – ocena i zasady kształtowania
 • stabilność tułowia – progresje ćwiczeń (zajęcia praktyczne)
 • podział ćwiczeń stosowanych w fizjoterapii
 • podstawowe założenia i zasady treningu siłowego w fizjoterapii
 • planowanie treningu motorycznego. Określanie celu w zależności od dysfunkcji i etapu usprawniania
 • rozgrzewka motoryczna jako element sesji fizjoterapeutycznej (zajęcia praktyczne)
 • podstawowe założenia i zasady treningu koordynacji i wytrzymałości w fizjoterapii
 • kształtowanie koordynacji i mocy dla kończyny górnej i dolnej – progresje ćwiczeń (zajęcia praktyczne)
 • przedstawienie schematu postępowania w wybranych dysfunkcjach układu ruchu (zajęcia praktyczne)
 • kryteria powrotu do pełnych obciążeń treningowych na przykładzie wybranych dysfunkcji
 • wykłady lekarskie : badanie , żywienie , doping

 

Moduł V Kręgosłup, testy, wkładki dla sportowców

 • urazy regionu bark / szyja – badanie różnicowe i terapia
 • badanie różnicowe kręgosłup piersiowy , żebra
 • kręgosłup lędźwiowy -  niestabilność  rozwinięcie
 • terapia kręgosłup lędźwiowy kontynuacja struktury nerwowe
 • medyczny Trening Funkcjonalny ( MFT ) – kręgosłup
 • zasady badania i przygotowania wkładek w terapii sportowej
 • praktyczne wykonanie wkładek
 • badanie i ocena wkładek
 • zasady testowania i dokumentacji w sporcie  
 • analiza i ocena wyników testów
 • precyzyjne testy w fizjoterapii sportowej Muscle Lab system

 

Moduł VI Egzamin teoretyczny oraz praktyczny

 • dzień pierwszy i drugi przygotowanie do egzaminu – powtórki
 • dzień trzeci egzamin teoretyczny i praktyczny

 

Cel  szkolenia:

Zapoznanie się z tematyką fizjoterapii w sporcie, zdobycie wiedzy teoretycznej na temat najczęstszych urazów zawodników w różnych dziedzinach sportu, treningu motorycznego, badania lekarskiego, żywienia i dopingu, a także umiejętności praktycznych dotyczących prawidłowego badania, diagnozy i terapii urazów, planowania treningu motorycznego jak i wykonywania wkładek.

 

Nabywane umiejętności

 • uczestnik potrafi rozpoznać i zbadać podstawowe urazy sportowe
 • uczestnik potrafi prawidłowo zbadać i przeprowadzić terapię stawu kolanowego oraz stopy
 • uczestnik potrafi prawidłowo zbadać i przeprowadzić terapię obręczy barkowej, stawu łokciowego, ręki
 • uczestnik potrafi prawidłowo przeprowadzić badanie różnicowe i terapię stawu biodrowego, stawów krzyżowo – biodrowych, odcinka lędźwiowego kręgosłupa, stopy i kolana, podudzia
 • uczestnik potrafi prawidłowo przeprowadzić badanie różnicowe i terapię barku i szyi, odcinka piersiowego kręgosłupa
 • uczestnik zna podstawowe założenia i zasady treningu motorycznego, treningu siłowego, treningu koordynacji i wytrzymałości
 • uczestnik potrafi zaplanować odpowiedni trening motoryczny
 • uczestnik zna zasady prawidłowego odżywiania w sporcie
 • uczestnik zdobywa wiedzę na temat dopingu
 • uczestnik zna zasady badania i przygotowania wkładek w terapii sportowej
 • uczestnik zna zasady testowania i dokumentacji w sporcie

 

Czas trwania: 6 modułów po 4 dni, 1 moduł trwający 3 dni, w sumie 27 dni

Ilość godzin edukacyjnych:  187

Liczba uczestników: 20

Egzamin/Zaliczenie:  Tak. Egzamin przeprowadzany jest na ostatnim module szkolenia. Po pomyślnym zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje dyplom z tytułem "Dyplomowany Fizjoterapeuta Sportowy”.

Akredytacje:  brak

Dla kogo: fizjoterapeuci, lekarze


Koszt kursu:

Moduł I:   1300 zł netto + 23% VAT = 1599 zł brutto

Moduł II:  1300 zł netto + 23% VAT = 1599 zł brutto

Moduł III: 1300 zł netto + 23% VAT = 1599 zł brutto

Moduł IV: 1300 zł netto + 23% VAT = 1599 zł brutto

Moduł V: 1300 zł netto + 23% VAT = 1599 zł brutto

Moduł VI: 1138.21 zł netto + 23% VAT = 1400 zł brutto


Terminy:

 

Grupa Moduł I Moduł II Moduł III Moduł IV Moduł V Moduł VI
12 28.01 - 31.01.2019 28.08 - 31.08.2019 06.12 - 09.12.2019 08.11 - 11.11.2020 13.08 - 16.08.2020 2021
13 26.09 - 29.09.2019 15.06 - 18.06.2020 06.12 - 09.12.2019 08.11 - 11.11.2020 13.08 - 16.08.2020 2021
15 09.08 - 12.08.2020          

 

 

 

 

 

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków