TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport

Klasyfikacja urazów rdzenia kręgowego


Klasyfikacja urazów rdzenia kręgowego zgodna z wytycznymi Amerykańskiego Towarzystwa Urazów Kręgosłupa (ASIA) Skala ASIA to Międzynarodowe Standardy Neurologicznej i Funkcjonalnej Klasyfikacji Urazów Rdzenia Kręgowego. Po licznych zmianach i poprawkach, począwszy od wersji podanej przez Amerykańskie Towarzystwo Urazów Kręgosłupa, narodziła się w swoim ostatecznym kształcie w roku 1996. Była odpowiedzią na zapotrzebowanie świata medycyny i nauki na narzędzie do jednolitej, dokładnej i obiektywnej oceny stanu neurologicznego chorych z urazem rdzenia kręgowego. Skala ASIA ocenia bowiem poziom funkcji ruchowych, odruchowych i czuciowych tej grupy chorych.

Badając funkcje ruchowe przyznaje się od „0” do „5” punktów oceniając zakres ruchu i siłę mięśni kluczowych dla każdego segmentu. Myśląc o mięśniach kluczowych Amerykańskie Towarzystwo Urazów Kręgosłupa podaje:

  • Poziom C5 - zginacze łokcia
  • Poziom C6 - prostowniki nadgarstka
  • Poziom C7 - prostowniki łokcia
  • Poziom C8 - zginacze palców ( test zginacza dystalnego paliczka palca środkowego)
  • Poziom Th1 - przywodziciele palców (test palca małego)
  • Poziom L2 - zginacze biodra
  • Poziom L3 - prostowniki kolana
  • Poziom L4 - zginacze grzbietowe stawu skokowego
  • Poziom L5 - prostowniki długie palców
  • Poziom S1 - zginacze podeszwowe stawu skokowego

 

„0” punktów to całkowite porażenie, „1” – skurcz odczuwalny lub widoczny, „2”-ruch czynny w odciążeniu, „3”- ruch czynny, „4” – ruch czynny z niewielkim oporem, „5” – ruch czynny z pełnym oporem. Ocenie podlegają mięśnie zarówno prawej, jak i lewej strony ciała.

Badając czucie ocenia się wrażliwość poszczególnych dermatomów na lekki dotyk oraz ukłucie igłą, przyznając punkty od „0” do „2”. „0” –oznacza całkowity brak czucia, „1”- czucie zaburzone, „2”- brak zaburzeń. Na stronie internetowej ASIA podane są dokładne tabele oznaczające przebieg poszczególnych dermatomów oraz położenie punktów kluczowych polecanych do badania każdego z nich.
Osobno oznacza się czucie i zdolność skurczu zwieracza odbytu.

Po dokonaniu oceny poziomu zaburzeń czucia oraz ruchomości obu stron ciała należy określić tzw. poziom neurologiczny. Jest to najniżej położony segment, gdzie czynność ruchowa i sensoryczna jest zachowana po obu stronach ciała. Następnie należy określić, czy uraz jest kompletny, czy częściowy. ASIA podaje przyjęte wytyczne, iż uraz rdzenia uznaje się za całkowity, jeśli brak dobrowolnej czynności skurczowej zwieracza odbytu oraz jakichkolwiek odczuć sensorycznych tej okolicy.
Po takim przygotowaniu można już bez trudu odnaleźć właściwe miejsce na skali dla ocenianego pacjenta.

Klasyfikacja uszkodzeń rdzenia ASIA Impairment Scale
 

A - całkowite uszkodzenie: brak czynności ruchowej i czuciowej poniżej poziomu uszkodzenia łącznie z brakiem czucia w segmentach S4-S5.
B - niecałkowite uszkodzenie: brak czynności ruchowej poniżej poziomu uszkodzenia, przy zachowanym czuciu (obejmuje to także zakres segmentów S4-S5).
C - niecałkowite uszkodzenie: zachowany ruch poniżej poziomu uszkodzenia oraz więcej niż połowa kluczowych mięśni posiada siłę do 3 stopni w skali Lovetta.
D - niecałkowite uszkodzenie: zachowany ruch poniżej poziomu uszkodzenia oraz więcej niż połowa kluczowych mięśni posiada siłę równą lub większą od 3 w skali Lovetta.
E – bez uszkodzeń neurologicznych : prawidłowa czynność ruchowa i czuciowa


Zainteresowanych szczegółami klasyfikacji oraz osoby chcące pobrać stosowne formularze badania odsyłam na stronę internetową ASIA:
www.asia-spinalinjury.org
Agnieszka Śliwka

 

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków