TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport

Jak wykonać test marszu 6-minutowego?


Na podstawie artykułu: American Thoracic Society. ATS Statement: Guidelines for the Six-Minute Walk Test. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 2002, vol 166. s. 111-117.


     Test marszu sześciominutowego jest jednym ze sposobów obiektywnej oceny funkcjonalnej sprawności pacjenta. Ocenia on pracę wszystkich organów i układów organizmu ludzkiego zaangażowanych podczas wykonywania ćwiczeń fizycznych (układu oddechowego, sercowo-naczyniowego, krwi, krążenia systemowego i obwodowego, jednostek nerwowo-mięśniowych i metabolizmu mięśni). Stosujemy go głównie do oceny sprawności funkcjonalnej pacjentów, szczególnie tych cierpiących z powodu chorób serca i płuc o umiarkowanym i ciężkim przebiegu. Test marszowy można wykonywać przed i po zastosowanym leczeniu, co da obraz jego skuteczności. Można wykonywać go jednokrotnie dla oceny aktualnego stanu funkcjonalnego i porównać z opracowanymi normami. Test stosuje się także jako wskaźnik do oceny chorobowości i śmiertelności. Nie powinien być wykonywany w okresie krótszymi niż miesiąc od incydentu zawałowego i napadu dusznicy bolesnej. Spoczynkowa częstość skurczów serca badanego nie powinna przekraczać 120 uderzeń na minutę, ciśnienie skurczowe powinno być nie wyższe niż 180 mm Hg, a rozkurczowe 100 mm Hg. Test należy przeprowadzać w miejscu, gdzie możliwe jest szybkie udzielenie pierwszej pomocy. Należy mieć przygotowany tlen, aspirynę i podjęzykową nitroglicerynę. Jeśli pacjent wymaga stałego podawania tlenu, test musi być wykonany z jego aplikacją. Podobnie, gdy stosuje kule lub inne urządzenia wspomagające chód, powinien wykonywać test przy ich użyciu. Istnieje kilka sytuacji, w których należy natychmiast zaprzestać dalszego wykonywania testu. Zalicza się do nich: ból w klatce piersiowej, duszność, skurcze łydek, obfite pocenie się, chwiejny chód i bladość.

     Test należy wykonywać w pomieszczeniu zamkniętym, na płaskim, prostym korytarzu o długości nie mniejszej niż 30 metrów. Punkt zawracania powinien oznaczony być słupkiem, linia startu wyraźnie zaznaczona, a dystans podzielony na 3-metrowe odcinki oznaczone punktami na podłożu. Potrzebny będzie stoper, licznik okrążeń, krzesło, które można łatwo przesuwać. Pacjent powinien mieć wygodny strój i obuwie, nie powinien wykonywać intensywnych ćwiczeń fizycznych w okresie 2 godzin poprzedzających badanie.

     Przed przystąpieniem do testu pacjent powinien przebywać w pozycji siedzącej około 10 minut. Czas ten należy wykorzystać na wypełnienie formularza testu, poinstruowanie pacjenta o zadaniu, które go czeka oraz dokonanie niezbędnych pomiarów: puls, ciśnienie, saturacja. Następnie należy poprosić badanego o powstanie i oznaczenie na 10 stopniowej skali Borga stopnia odczuwanej duszności oraz odczuwanego zmęczenia. Pamiętaj, aby przypomnieć pacjentowi, że jego zadaniem jest przejść jak najdłuższy dystans w ciągu 6 minut. Nie powinien on biec, ani truchtać. Jeśli w trakcie poczuje się zmęczony może stanąć i odpocząć. Możesz dopingować pacjenta w trakcie wykonywanego testu, co minutę mówiąc mu, ile jeszcze ma czasu i że dobrze sobie radzi. Badania potwierdziły, że odpowiednie słowne motywowanie badanego wpływa na osiągany wynik testu. Po zakończeniu testu poproś o powtórne wypełnienie skali Borga, zmierz tętno, ciśnienie i saturację oraz zanotuj długość pokonanego dystansu.

     W porównaniu do testu marszu 12-minutowego opisywany test 6-minutowy wydał się łatwiejszy do przeprowadzenia i dokumentowania, lepiej tolerowany przez badanych oraz bliższy faktycznemu obrazowi ich funkcjonalnych możliwości.


Agnieszka Śliwka

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków