TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport

 

Agnieszka Śliwka


Agnieszka Śliwka

 • Fizjoterapeuta
 • Instruktor kursów podstawowych Bobath IBITA
 • Adiunkt Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM, tytuł naukowy dr n.k.f. od 2011
 • 2022 uzyskanie habilitacji (dr hab. n. med. i n. o zdr.), Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Koordynator i tłumacz kursów podyplomowych z zakresu fizjoterapii


Ukończone szkolenia:

 • IBITA Bobath – badanie i terapia pacjentów neurologicznych; kursy podstawowe, rozwijające i asystenckie od 2004
 • PNF – Level 1-5; egzamin międzynarodowy 2009
 • Medycyna Ortopedyczna wg. J.Cyriaxa
 • Terapia stawów skroniowo-żuchwowych
 • Analiza ruchu prawidłowego;
 • PRI- Postural Restoration Institute


Doświadczenie praktyczne:

 • Fizjoterapia pacjentów neurologicznych: urazy czaszkowo-mózgowe, udary mózgu, choroby neurodegeneracyjne, guzy CUN, urazy rdzenia kręgowego
 • Fizjoterapia pacjentów bólowych: bóle kręgosłupa i stawów obwodowych
 • Wady postawy u dzieci i dorosłych
 • Fizjoterapia pulmonologiczna


Praca naukowa:

 • Autor publikacji polsko i anglojęzycznych;
 • Koordynator i wykonawca projektów badawczych ;
 • Wykładowca i uczestnik konferencji naukowych krajowych i zagranicznych
   
© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków