TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport

 

Agnieszka Stępień

 

Wykształcenie

 • 1992 absolwentka Wydziału Rehabilitacji AWF w Warszawie
 • 1991 – 1992 Podyplomowe Studium Pedagogiczne
 • 1995, 1998 specjalizacja z rehabilitacji ruchowej I i II stopnia
 • 1997-1999 Studia Podyplomowe “Rehabilitacja Neurologiczna Dzieci”
 • 2008 rozprawa doktorska „ Zakresy rotacji tułowia i miednicy u dziewcząt ze skoliozą idiopatyczną” Wydział Rehabilitacji AWF w Warszawie

Kursy doskonalące

 • 1999 PNF kurs podstawowy
 • 2000 (3A), 2001(3B) PNF kursy rozwijające z egzaminem
 • 2001 Międzynarodowy kurs IPNFA, Szwajcaria – Certyfikat Międzynarodowego Terapeuty PNF – kurs z egzaminem
 • 2002 Międzynarodowy Kurs Asystencki – asystent IPNFA – kurs z egzaminem
 • Terapia Manualna, OMT Kaltenborn – Evjenth 2 moduły
 • 2003- 2004 Studia Podyplomowe – Sutherland College of Osteopatic Medicine
 • 2006 Kurs Instruktorski koncepcji PNF – tytuł IPNFA Instructor – uprawnienia do prowadzenia kursów podstawowych koncepcji PNF
 • 2007 Kinesiotaping – kurs podstawowy i rozwijający w ortopedii i neurologii
 • 2007 Chirodoncja- Ortodoncja a staw skroniowo-żuchwowy
 • 2008 Myokinematic Restoration – Lumbo-Femoral Pathomechanics – Postural Restoration Institut
 • 2010 Kurs instruktorski koncepcji PNF – tytuł Advanced IPNFA Instructor – uprawnienia do prowadzenia kursów rozwijających i klinicznych koncepcji PNF
 • 2011 Terapia lustrzana
 • 2011 Kurs terapii manualnej metody Maitland (4 moduły)
 • 2011 Techniki powięziowe w leczeniu skolioz – R. Schleip
 • 2012 Anatomy trains – T. Myers
 • 2015 Kurs terapii manualnej Maitland 2A (2 moduły) zakończony egzaminem

Doświadczenie zawodowe

 • Wykładowca w Katedrze Rehabilitacji, Wydział Rehabilitacji AWF w Warszawie od 1995
 • Przychodnia Rehabilitacyjna dla Dzieci i Młodzieży 1992- 2002
 • NZOZ – osoby dorosłe i dzieci z dysfunkcjami neurologicznymi i ortopedycznymi 2002-2004
 • Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej „ORTHOS” – osoby dorosłe i dzieci ze schorzeniami neurologicznymi i ortopedycznymi – kierownik ośrodka od 2004
 • Klinika Budzik. Koordynator fizjoterapii. 2014 – 2015.

Wykłady i prezentacje w ramach konferencji naukowych

 • 1998
  • „Leczenie zachowawcze bocznych skrzywień kręgosłupa” – Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji i Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Warszawa
 • 2000
  • “Zastosowanie metody PNF w leczeniu skolioz” – Konferencja w Ramach Ogólnopolskich Targów Sprzętu Rehabilitacyjnego, Łódź
 • 2003
  • 1. „Metoda PNF w terapii chorych ze skoliozami o różnej etiologii”. Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Wrocław.
  • 2. „Rehabilitacja dzieci ze skoliozami o różnej etiologii” spotkanie naukowe Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
 • 2005
  • 1. „ Skoliozy nerwowo-mięśniowe”. Wykład dla lekarzy i fizjoterapeutów w ramach szkolenia zorganizowanego przez Towarzystwo Zwalczania Chorób Mięśni, Warszawa.
 • 2006
  • 1. „The impact of spinal deformity on gait pattern in children with scoliosis”.
  • 3rd International Conference on Conservative Management of Spinal Deformities. SOSORT, Poznań.
  • 2. „Wykorzystanie technik metody PNF do stabilizacji funkcjonalnej odcinka lędźwiowo- krzyżowego kręgosłupa”, IV Interdyscyplinarny Kongres Naukowy, Warszawa.
 • 2007
  • 1. „ Znaczenie stymulacji neurorozwojowej w terapii dzieci z rdzeniowym zanikiem mięśni”. Konferencja Naukowa Stowarzyszenia NDT-Bobath, Warszawa.
  • 2. „ Wpływ skrzywienia kręgosłupa na ruchy rotacyjne kręgosłupa i miednicy” ( sesja plakatowa-wyróżnienie), VI Międzynarodowe Dni Fizjoterapii, Wrocław.
  • 3. Warsztaty: „ Terapia funkcjonalna w chorobie Parkinsona”. VI Międzynarodowe Dni Fizjoterapii, Wrocław.
  • 4. „ Wykorzystanie technik metody PNF do stabilizacji funkcjonalnej odcinka szyjnego kręgosłupa” VI Interdyscyplinarny Kongres Naukowy, Warszawa.
  • 5. „ Wpływ wkładki wyrównującej na ruchy rotacyjne tułowia i miednicy u dzieci ze skoliozą idiopatyczną” (sesja plakatowa). VI Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Łódź.
  • 6. „ Zastosowanie metody PNF w terapii dzieci ze schorzeniami rdzenia kręgowego”. Wykład na zaproszenie, Konferencja Naukowa, Promyk Słońca, Wrocław.
  • 7. „ Zakresy i jakość ruchów rotacji tułowia i miednicy u osób ze skoliozą idiopatyczną”. Międzynarodowy XIV Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Wrocław.
  • 8. „Metoda PNF w pediatrii” spotkanie naukowe Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
 • 2008
  • 1. „ Usprawnianie pacjentów ze skoliozą z wykorzystaniem elementów metody PNF” oraz prowadzenie warsztatów , Konferencja „ Nowoczesne metody fizjoterapii narządu ruchu” Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu AM w Warszawie.
  • 2. „PNF in scoliosis treatment”, IPNFA Meeting ( International PNF Association Meeting), Heonsbrock, Holandia.
 • 2009
  • 1. “Advantages of PNF concept in children with cerebral palsy”. Konferencja Naukowa, Seoul, Korea Południowa
  • 2. “Świadomość ciała u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym” Konferencja Naukowa AWF, Goniądz.
  • 3. „Limit the results of disease – the importance of physiotherapy for children with SMA” Konferencja Międzynarodowa „Spinal Muscular Atrophy: on the eve of the cure”, PAN, Warszawa
  • 4. “Rehabilitacja ruchowa u osób po udarze mózgu według koncepcji PNF” Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „ Choroby naczyniowe mózgu – profilaktyka i rehabilitacja”, Ełk.
  • 5. „ Usprawnianie dziecka ze skoliozą nerwowo-mięśniową z wykorzystaniem elementów metody PNF” Międzynarodowa Konferencja Naukowa „ Specjalizacja przyszłością fizjoterapii”, Warszawa.
  • 6. „ Biomechanics and compensatory mechanisms of the spine in subjects with scoliosis”. The 11th International Conference of the Orthopedic Manual Therapy „ Catch the Spine”, Seoul, Korea Południowa.
 • 2010
  • 1. “Fizjoterapia dzieci ze skoliozami nerwowo-mięśniowymi”, Konferencja Naukowa PTReh, Elbląg.
  • 2. “Poszukiwanie kompensacji skoliozy – badanie i strategie terapii”, Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska, Kraków.
  • 3. „PNF in Neuropediatrics”, Symphosium ZVK „PNF in Neurorehabillitation, Bad Honnef, Niemcy.
  • 4. “Muscle strengthening in children with spinal muscular atrophy – indications and contraindications”, IPNFA Meeting, Gratz, Austria.
  • 5. „Nauka i doskonalenie chodu u pacjentów po ogniskowym uszkodzeniu mózgu wg koncepcji PNF”, Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji i Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Białystok.
 • 2011
  • 1. ” Usprawnianie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w koncepcji PNF”. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Fundacja Kolorowy Świat, Łódź.
  • 2. „Możliwości funkcjonalne dzieci z wadami wrodzonymi”. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „ Jeszcze sztuka czy już nauka?” Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska, Warszawa.
  • 3. „ Skolioza – poszukiwanie kompensacji”. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Spojrzenie na dzisiejszą rehabilitację przez pryzmat szkoły prof. Andrzeja Seyfrieda, AWF Warszawa.
  • 4. „Algorytm kompleksowego postępowania leczniczego w zespołach inkongruencji stawu biodrowego ze szczególnym uwzględnieniem leczenia usprawniającego” Czubak J, Stępień A. I Międzynarodowa Konferencja Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, Warszawa.
  • 5. ”Metoda PNF w terapii dzieci z zaburzeniami napięcia mięśniowego” Międzynarodowa Konferencja Naukowa Fundacji Promyk Słońca, Wrocław.
 • 2012
  • 1. ” Stabilizacja odcinka lędźwiowego – struktury i aktywność ruchowa u osób ze zwiększoną lordozą lędźwiową”. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa ” Terapia kompleksowa w schorzeniach kręgosłupa” 11.05. 2012, AWF Warszawa.
  • 2. ” Kontrola posturalna a funkcja ręki i koordynacja wzrokowo- ruchowa u dzieci”. Ogólnopolska Konferencja „Stymulacja funkcji wzrokowych, słuchowych i motorycznych w uczeniu się” 5.06.2012 Centrum Kształcenia „Dobra Kadra”, Warszawa.
  • 3. „Na przekór opiniom – fizjoterapia dzieci z chorobami nerwowo- mięśniowymi”. Konferencja „Fizjoterapia – lepsze życie”. 7.09.2012. Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska, Konstancin.
  • 4. „Fizjoterapia pomocna w diagnostyce”. Warsztat i debata tematyczna poświęcona tworzeniu i doskonaleniu standardów i rekomendacji dotyczących diagnostyki, leczenia, rehabilitacji, opieki socjalnej i innych w postępowaniu z chorobami rzadkimi. 10. 09. 2012, Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa.
  • 5. ” ADLS problems of 158 polish patients in PNF advanced courses between 2005 – 2010″. 13.10 2012. Meeting International PNF Association, Budapest, Hungary
  • 6. ” Zasady postępowania z dziećmi z rozpoznaniem chorób nerwowo- mięśniowych”. Konferencja Oddziału Kujawsko Pomorskiego SFP, 1.12.2012, Szczecin.
  • 7. ” Co utrudnia dostęp do fizjoterapii i jak ten stan rzeczy poprawić”. Narodowy Plan Chorób Rzadkich, 11.12.2012, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa.
 • 2013
  • 1. „Skolioza w strukturach International Classification Functioning Disability and Health”, Forum Skoliozy, 15.03.2013, Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa. Organizacja i współprowadzenie warsztatów.
  • 2. ” Znaczenie prawidłowych funkcji kręgosłupa u osób z rdzeniowym zanikiem mięśni” Konferencja dla osób z rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA), Sobienie Królewskie, 25.05.2013.
  • 3. „Zasady postępowania z osobami z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego”. Wykład dla podopiecznych Fundacji PROJAN. 15.06.2013, Warszawa.
  • 4. „Importance of correct postural control in children with orthopedic and neurological diseases „. Congress of European Confederation for Physical Therapy Students. Kraków. 7.09.2013.
  • 5. „Badanie osób ze skoliozą z punktu widzenia fizjoterapeuty ” Forum Skoliozy, 27.09.2013, Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa. Organizacja i współprowadzenie warsztatów.
  • 6. ” European trend of pediatric physical therapy”. Shingu College, Seoul, Korea.16.10.2013.
  • 7. „PNF – limitations and possibility in pediatric physiotherapy”. IPNFA Meeting, Seoul, Korea. 17-19.10. 2013.
  • 8. „Skolioza nerwowo-mięśniowa – zastosowanie metody PNF z elementami terapii manualnej”. Konferencja Fundacji Promyk Słońca. 14.11.2013.
 • 2014
  • 1. ” Skolioza strukturalna – różne spojrzenia, poglądy i metody fizjoterapii”. Forum Skoliozy, AWF Warszawa 14.03.2014.
  • 2. ” PNF w pediatrii”. I Kongres PNF w Polsce organizowany przez Stowarzyszenie IPNFA Poland.15.03.2014.
  • 3. „A short – time effect of one- session application of Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF) bilateral leg pattern used with Contract Relax technique and asymmetrical breathing in girls with adolescent idiopathic scoliosis (AIS)”. SOSORT. Niemcy, Wiesbaden. 8-10 .05.2014.
  • 4. ” Mimika, artykulacja i połykanie w przebiegu SMA”. II Weekend ze SMA- kiem. Konferencja dla osób z rdzeniowym zanikiem mięśni. Fundacja SMA.
  • 5. ” From research to practice, from practice to research – an example of treatment planning based on PNF patterns and assessment of treatment effectiveness in girls with idiopathic scoliosis” IPNFA Meeting, Grecja,10.2014.
  • 6. „Fizjoterapia dzieci z rdzeniowym zanikiem mięśni” Konferencja Choroby Nerwowo- Mięśniowe. Wrocław, 18.10.2014.
  • 7. ” Efekty jednorazowego zastosowania bilateralnych wzorców kończyn dolnych metody PNF i stymulacji asymetrycznego oddychania u dziewcząt ze skoliozą idiopatyczną”. Stępień A, Graff K, Podgurniak M. 30-lecie Wydziału Rehabilitacji. AWF Warszawa, 24-25.10.2014.
  • 8. ” Ukierunkowane na cel leczenie rehabilitacyjne choroby Parkinsona: przemieszczanie się
  • i mobilność” Konferencja Rehabilitacja w chorobie Parkinsona, Łódź, 22.11.2014.
  • 9. „Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia a skolioza” Interdyscyplinarne Zimowe Spotkania Rehabilitacji Kompleksowej, PTReh, Katowice, 12.12.2014.
 • 2015
  • 1. ” Terapia ręki w pracy z dzieckiem”. Wykład w ramach szkolenia dla pedagogów, logopedów i psychologów. Dobra Kadra. 9.01.2015.
  • 2. „Posture in people in wheelchairs – prevention, symptoms, causes, diagnosis and treatment” warsztaty w ramach projektu Adaptowana Aktywność Fizyczna, 9-11.02.2015. Warsztaty w języku angielskim. Skrypt.
  • 3. „Spojrzenie terapeutyczne na osobę ze skoliozą wg metody PNF”. IV Forum Skoliozy. AWF Warszawa. 13.03.2015. Wykład i warsztaty ” Metoda PNF w leczeniu osób ze skoliozą”
  • 4. „Od dysfunkcji rdzenia kręgowego do zaburzeń aktywności i uczestniczenia – analiza aktywności ruchowych i przykłady planowania postępowania fizjoterapeutycznego w określonych przypadkach klinicznych „II Kongres IPNFA Poland, Warszawa,21.01.2015.
  • 5. „Droga do przebudzenia – znaczenie fizjoterapii w procesie opieki na dzieckiem w śpiączce”. IX Wiosna z Fizjoterapią, wykład inauguracyjny, 24.04.2015..
  • 6. „Rotation of the trunk and pelvis and coupled movements in the sagittal plane in double support stance in adolescent girls with idiopathic scoliosis (AIS)”. SOSORT, 7-9.05.2015, Katowice. Materiały zjazdowe.
  • 7. „Gross and fine motor function and posture assessment in Alternating Hemiplegia of Childhood (AHC) individuals” / „Ocena motoryki dużej, motoryki małej i postawy ciała u osób z Alternating Hemiplegia od Childhood (AHC)”. 13th International Conference On Rare Diseases “Rare Diseases Crossing Borders Together”. Białobrzegi, 2-6.07. 2015. Materiały zjazdowe.
  • 8. ” Następstwa wybranych zaburzeń rozwojowych narządu ruchu u dzieci – algorytmy postępowania w fizjoterapii” Konferencja „Wybrane tematy z fizjoterapii pediatrycznej, integracja sensoryczna” Kraków. 23 -24.10.2015.
  • Publikacje 2006-2015
  • Stępień A, Seyfried A: „ The impact of spinal deformity in scoliosis on gait pattern in children”. 3rd International Conference on Conservative Management of Spinal Deformities. SOSORT, Poznań. Materiały zjazdowe 2006, 26.
  • Majcher P, Kwiatkowski P, Stępień A: „Wykorzystanie technik metody PNF do stabilizacji funkcjonalnej odcinka lędźwiowo- krzyżowego”. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2006,8(1): 36-37.
  • Stępień A, Seyfried A: „ Wpływ skrzywienia kręgosłupa na ruchy rotacyjne kręgosłupa i miednicy”. Fizjoterapia 2007, 15(1): 36.
  • Kwiatkowski P, Majcher P, Stępień A: „ Wykorzystanie technik metody PNF do stabilizacji funkcjonalnej odcinka szyjnego kręgosłupa”. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2007, 9(1), 19.
  • Stępień A, Seyfried A: „ Wpływ wkładki wyrównującej na ruchy rotacyjne tułowia i miednicy u dzieci ze skoliozą idiopatyczną”. Postępy Rehabilitacji 2007; 5: 227-228.
  • Stępień A: „ Zastosowanie metody PNF w terapii dzieci ze schorzeniami rdzenia kręgowego”. Materiały zjazdowe 2007, 50-53. Konferencja Naukowa, Promyk Słońca, Wrocław.
  • Stępień A, Seyfried A: „ Zakresy i jakość ruchów rotacji tułowia i miednicy u osób ze skoliozą idiopatyczną”. Międzynarodowy XIV Kongres Naukowy PTF, Wrocław. Materiały zjazdowe 2007,163-165.
  • Stępień A, Seyfried A, Krawczyk M, Graff K: „Wpływ deformacji kręgosłupa na sposób obciążania stóp w czasie chodu u osób ze skoliozą idiopatyczną”. Postępy Rehabilitacji 2007, (2),13-20.
  • Graff K, Waszkiewicz M, Stępień A, 2007: „Ogólne zasady postępowania z pacjentami z bocznym skrzywieniem kręgosłupa”. Standardy Medyczne 2008, 2, 5, 217-224.
  • Stępień A: „Odginanie kręgosłupa”. Medical Tribune 2008, (2): 28-29.
  • Stępień A: „Zdrowa postawa”. Uśmiech Rodziców, 2009, 42, 8-9.
  • Stępień A: „Ocena pacjenta ze skoliozą idiopatyczną na poziomie struktur i aktywności dla potrzeb planowania procesu fizjoterapii. Część I – Kręgosłup”. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja,2010, 2/10; 40-43.
  • Stępień A: „Ocena pacjenta ze skoliozą idiopatyczną na poziomie struktur i aktywności dla potrzeb planowania procesu fizjoterapii. Część II – Miednica i kończyny dolne ”. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2010, 3/10; 58-62.
  • Stępień A: Fizjoterapia w skoliozie idiopatycznej” W: „Medycyna sportowa” red. Klukowski K., 38-43. ISBN 978-83-62597-05-5, Medical Tribune, Warszawa, 2011.
  • Stępień A: “ Koncepcja PNF to nie tylko wzorce ruchowe”, Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2011,1,4-7.
  • Stępień A: “ Zakresy rotacji tułowia i miednicy u dziewcząt ze skoliozą idiopatyczną”. Postępy Rehabilitacji 2011,25 (3): 5-12.
  • Stępień A „ The importance of physiotherapy to children with spinal muscular atrophy (SMA)” W: “ Spinal Muscular Atrophy : On the Eve of the Cure” red. Hausmanowa – Petrusewicz I, Jędrzejowska M: 89-104. ISBN:978-83-7563-112-8. PAN. Wydawnictwo Czelej, Lublin, 2011.
  • Broda A, Stepień A: Lili i Plaf na Placu Zabaw „Uwierz w siebie. Profilaktyka wad postawy przedszkolaków”. Blue Bunni, 2011.ISBN 978-83-63003-00-5.
  • Stępień A: „The Impact of Spinal Deformity on Gait in Subjects with Idiopathic Scoliosis”. W: Grivas TB: „Recent Advances in Scoliosis”, InTech, Rijeka, Croatia, 2012,173-192.
  • Kiebzak W, Kowalski IM, Domagalska M, Szopa A, Dwornik M, Kujawa J, Stępień A, Zaborowska Sapeta K, Śliwiński Z: „Assessment of visual perception in adolescents with a history of central coordination dis order in early life – 15 year follow-up study”, Archives of Medical Science. Arch Med Sci. 2012 November 9; 8(5): 879–885. PMCID: PMC3506221 ISSN: 1896-9151.
  • Stępień A: „Fizjoterapia w chorobach nerwowo- mięśniowych”. W: Choroby nerwowo- mięśniowe. PAN. Red. Hausmanowa – Petrusewicz I. ISBN: 978-83-7563-150-0. Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o., Lublin 2013: 397-412.
  • Stępień A: ” Skolioza idiopatyczna w strukturach ICF”. Materiały zjazdowe. Forum Skoliozy. 15.03.2013.
  • ” Badanie osób ze skoliozą z punktu widzenia fizjoterapeuty”. Materiały zjazdowe. Forum Skoliozy. 27.09.2013.
  • „PNF – limitations and possibility in pediatric physiotherapy”. Materiały zjazdowe. IPNFA Meeting, Seoul, Korea. 19.10.2013.
  • „Skolioza nerwowo-mięśniowa – zastosowanie metody PNF z elementami terapii manualnej”. Materiały zjazdowe. Konferencja Promyk Słońca 14.11.2013.
  • ” Skolioza strukturalna – różne spojrzenia, poglądy i metody fizjoterapii”. Materiały zjazdowe. Forum Skoliozy 14.03.2014.
  • ” PNF w pediatrii”. Materiały zjazdowe. I Kongres PNF w Polsce organizowany przez Stowarzyszenie IPNFA Poland.15.03.2014.
  • „Podudzie i stopa”. Czubak J, Stępień A. W: Adamczyk J, Białoszewski D, Benke G: „Fizjoterapia w ortopedii”. PZWL, Warszawa, 2014, 294-318.
  • ” Obręcz biodrowa, staw biodrowy i udo”. Czubak J, Stępień A. W: Adamczyk J, Białoszewski D, Benke G: „Fizjoterapia w ortopedii”. PZWL Warszawa, 2014,233-269.
  • ” Kinezyterapia – leczenie ruchem w wieku rozwojowym- zagadnienia wybrane” – Rozdział 12 „W neurologii”. W: Fizjoterapia tom II. Red. Śliwiński Z, Sieroń A, Żak M. Elsevier Urban & Partner, 2014.
  • Stępień A, Graff K, Podgurniak M.”A short – time effect of one- session application of Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF) bilateral leg pattern used with Contract Relax technique and asymmetrical breathing in girls with adolescent idiopathic scoliosis (AIS)”. Materiały zjazdowe. SOSORT. Niemcy, Wiesbaden. 8-10 .05.2014.
  • Stępień A, Graff K, Podgurniak M:”Efekty jednorazowego zastosowania bilateralnych wzorców kończyn dolnych metody PNF i stymulacji asymetrycznego oddychania u dziewcząt ze skoliozą idiopatyczną”. Postępy Rehabilitacji, 2014; 3(9): 36.
  • Stępień A: ” Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia a skolioza”. Materiały zjazdowe.
  • Stępień A, Graff K , Kloze A, Stępowska J, Marciński J „Metoda PNF w odniesieniu do wytycznych Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment (SOSORT) dotyczących leczenia zachowawczego osób ze skoliozami. Postępy Rehabilitacji 2014,23(4): 21-28.
  • „Od dysfunkcji rdzenia kręgowego do zaburzeń aktywności i uczestniczenia – analiza aktywności ruchowych i przykłady planowania postępowania fizjoterapeutycznego w określonych przypadkach klinicznych „II Kongres IPNFA Poland, Warszawa,21.01.2015. Materiały zjazdowe.
  • Stępień A, Graff K, Podgurniak M: „Rotation of the trunk and pelvis and coupled movements in the sagittal plane in double support stance in adolescent girls with idiopathic scoliosis (AIS)”. SOSORT, 7-9.05.2015, Katowice. Materiały zjazdowe.
  • Graff K. Stępień A, Łukowicz M: Standardy Medyczne: „Ocena wad postawy w 10 minut na potrzeby bilansu zdrowia”. Pediatria po Dyplomie 2015, wyd. specjalne.
  • Kloze A, Brzuszkiewicz-Kuźmicka G, Stępień A, Stępowska J, Kuźmicka A, Łukowicz M: „The effect of carrying out the ‘Test of Infant Motor Performance’ on parental attitudes towards Down syndrome infants during the therapeutic process”. Fizjoterapia Polska 2014, 14 (4)
© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków