TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport

Lizak Aleksander


 

Aleksander Lizak

 

IPNFA Advanced Instructor (od 2003r.)

 

Wykształcenie:
 • 10/1986 Nostryfikacja dyplomu w Niemczech – Statlich gepruefte Krankengymnast
 • 1982 – 1985 Medyczne Studium Zawodowe Nr 1 w Zabrzu – kierunek Fizjoterapia
 • Egzamin końcowy z wynikiem bardzo dobrym
 • 1978 – 1982 - II Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu, Matura 1982
 • 1970 -1978 - Szkoła Podstawowa Nr 43 w Zabrzu
Jestem fizjoterapeutą i organizatorem pierwszych kursów z akredytacją międzynarodową w Polsce między innymi z: PNF, NDT Bobath dla dorosłych, Cyriax i wiele innych. Moim nieprzerwanym celem 
od roku 1997 jest organizacja szkoleń podyplomowych na najwyższym międzynarodowym poziomie, poprawa jakości fizjoterapii dla polskich pacjentów oraz podnoszenie kwalifikacji polskich fizjoterapeutów w porównaniu z innymi krajami Europy i świata.
 
Doświadczenie zawodowe
 • 2000 – nadal
 • Firma Reha Plus – właściciel, organizacja międzynarodowych szkoleń podyplomowych oraz kongresów naukowych dla fizjoterapeutów i lekarzy.
  • Przeprowadzenie około 130 kursów podstawowych PNF w krajach takich jak: Polska, Niemcy, Brazylia, Korea Południowa, Japonia, Rosja, Austria, Szwajcaria.
  • W latach 2003-2009 przeprowadzenie około 45 kursów rozwijających PNF w krajach takich jak: Polska, Niemcy, Brazylia, Korea Południowa, Japonia.
  • Przeprowadzenie kursów podyplomowych poświęconych: koncepcji PNF w skoliozach i analizie chodu.
 • 1994 – 2000 Prywatny gabinet Fizjoterapii Muelheim an der Ruhr – Niemcy – fizjoterapeuta
 • 1992 – 1994 Oddział Rehabilitacji i Fizjoterapii ST. Josef Hospital Oberhausen Niemcy – kierownik Oddziału, nadzór nad 16 fizjoterapeutami
 • 1990 - 1996 Szkoła Fizjoterapii AMT Recklinghausen Niemcy – nauczyciel metody PNF i rehabilitacji neurologicznej, dodatkowo w latach 1994 – 1996 koordynator pracy nauczycieli
 • 10/1986 -1992 St. Josef Hospital Oberhausen Niemcy – fizjoterapeuta
 • 03/1986 – 09/1986 St. Josef Hospital Oberhausen Niemcy – staż kliniczny
 • 09/1984 – 03/1985
 • Szpital Kliniczny Nr 2 w Zabrzu – fizjoterapeuta
 • 1982 – 1984 Izba Przyjęć Szpitala Klinicznego Nr 2 w Zabrzu - sanitariusz

 

Szkolenia podyplomowe
 • 2003 – 2004 Cykl szkoleń terapii manualnej, zakończony międzynarodowym egzaminem, dającym tytuł OMT – Therapist (1000 godzin).
 • 2000 - 2004 Cykl szkoleń Medycyny Ortopedycznej wg Dr. Jammes’a Cyriax’a, zakończony egzaminem międzynarodowym, dającym tytuł International Cyriax Therapist (260 godzin).
 • 2003 Egzamin międzynarodowy dający tytuł IPNFA Advanced Instructor.
 • 1994 Kurs NDT – Bobath dla dorosłych (120 godzin).
 • 1988 - 1992 Cykl szkoleń - Funkcjonalna Analiza Ruchu wg Susanne Klein–Vogelbach 
 • (150 godzin).
 • 1985 - 1999 Cykl szkoleń i asystentur w metodzie PNF, zakończonych uzyskaniem tytułu Instruktora IPNFA - pierwszy polskojęzyczny Instruktor metody PNF (około 3000 godzin).
 
Łącznie około 4500 godzin szkoleń podyplomowych.
 
Praca edukacyjna i polityczna
Publikacje
 • Rozdział pt.:  „Metoda PNF”  w  Rehabilitacja Medyczna, red. Andrzej Kwolek, Urban 
 • and Partner; 2003.
 • Skrypt „ Kurs podstawowy PNF” – używany przez około 15 Instruktorów w Polsce. 
Wykłady nt. metody PNF:
 • 2005 – High School of Physiotherapy In Tokyo
 • 2004 - University of Seul
 • 2003 - University of Rio di Janerio
 • 2002 – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • 2001 – Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
 • 1999 – Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • 1998 – Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
 • 1997 – Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

 

Kongresy i sympozja naukowe

 • 10/2016 Meeting IPNFA Monachium, wykład pt. „Obiektywna dokumentacja na bazie ICF z wykorzystaniem systemu Muscle Lab”. 
 • 10/2013 Meeting IPNFA Seul, wykład pt. „Opis przypadku wraz z dokumentacją filmową Pacjenta po urazie czaszkowo–mózgowym”.
 • 10/2012 Meeting IPNFA Budapeszt, wykład pt. „Najczęstsze zaburzenia polskich pacjentów na poziomie ograniczonej aktywności po analizie 1400 kart badań na kursach PNF”.
 • 10/2009 Meeting IPNFA Rio de Janerio, wykład pt. „Wpływ podłoża na parametry  chodu u pacjentów neurologicznych”.
 • 08/2008 PNF AG Deutschland, wykład pt. „Dokumentacja w Fizjoterapii”.
 • 07/2008 PTF Kraków, wykład pt. „ Konieczność dokumentacji w fizjoterapii zgodnie 
 • z wytycznym ICF”.
 • 05/2008 I Klinika Ortopedii i Traumatologii w Warszawie, wykład pt. „Podstawy analizy chodu z użyciem systemu VICON”.
 • 03/2007 PTF Lublin, wykład pt.„ Konieczność dokumentacji w fizjoterapii zgodnie z wytycznym ICF”.
 • 02/2007 PTF Zielona Góra, wykład pt. „Konieczność dokumentacji w fizjoterapii zgodnie z wytycznym ICF”.
 • 09/2006 Dni Fizjoterapii PTF Pabianice, wykład pt. „Dokumentacja Pacjenta po udarze mózgu zgodnie z wytycznymi ICF”.
 • 10/2005 Kongres IPNFA Tokyo (Japonia), wykład pt.: „Dokumentacja fizjoterapeutyczna zgodna z wytycznymi ICF”.
 • 10/2004 Kongres IPNFA Bad Nauheim (Niemcy), wykład pt. „Zastosowanie koncepcji PNF w rehabilitacji pacjentów ze skoliozą idiopatyczną”.
 • 03/2004 Kongres ZVK Kolonia (Niemcy), wykład pt. „Zastosowanie metody PNF 
 • w terapii pacjentów ze skoliozą”.
 • 10/2002 Kongres IPNFA Kraków, wykład pt. „Strategie fizjoterapeutyczne stosowane 
 • w terapii przeprostu stawu kolanowego u pacjentów po udarze mózgu”
 • 06/2001 Kongres niemieckiego związku Fizjoterapii ZVK Ulm (Niemcy), wykład pt. „Obiektywny pomiar funkcji kończyny górnej”, prowadzony wraz z Dr. Wiesławem Chwałą.
 • 07/1999 Kongres niemieckiego związku Fizjoterapii ZVK Lipsk (Niemcy), wykład 
 • pt. „Analiza chodu u pacjentów po udarze mózgu za pomocą systemu VICON”, prowadzony wraz z Dr. Wiesławem Chwałą.
 
Przynależność do Organizacji
 • 2016 – nadal Członek pierwszej Krajowej Rady Fizjoterapeutów (KRF), Wiceprezes Prezydium KRF do kontaktów międzynarodowych, marketingu i prywatnych placówek Fizjoterapii do 2018.
 • 2013 - nadal Członek założyciel i członek Zarządu Polskiego Towarzystwa 
 • Uroginekologicznego (PTUG).
 • 2010 - nadal Założyciel i członek OMT (Ortopedic Manipulativ Therapy) Poland.
 • 2009 – nadal Członek założyciel i członek Zarządu Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska.
 • 2006  - nadal Założyciel i Prezes IPNFA Poland do 2014, obecnie Członek Honorowy.
 • 1999 - 2009 Członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, do 2006 Sekretarz Oddziału Małopolskiego.
 • 1997 – nadal Członek IPNFA (International PNF Association), w latach 2002 – 2005 Sekretarz Stowarzyszenia.
 • 1997 - 2007 Członek Niemieckiej grupy Instruktorów PNF – PNF AG Deutschland.
 • 1986 – nadal Członek związku fizjoterapeutów niemieckich ZVK.
 
 
 
© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków