TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport

 

Aleksandra Kucińska

 

Mgr fizjoterapii, specjalista z dziedziny fizjoterapii

  • od ponad 20 lat zawodowo związana z GCR Repty, do 2019 Koordynator zespołu fizjoterapeutycznego oddziału Neurologii, obecnie Koordynator Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej dla osób dorosłych w stanie śpiączki
  • 11 lat doświadczenia nauczania akademickiego na wydziale Fizjoterapii przy AWF Katowice
  • z koncepcją Bobath związana od 2014 jako uczestnik kursu podstawowego następnie kursów rozwijających i asystenckich. Prowadzi również tłumaczenia zarówno kursów podstawowych jak i rozwijających.
  • w 2023 uzyskała tytuł międzynarodowego Instruktora Koncepcji Bobath
  • posiada również między innymi certyfikaty terapeuty PNF (2019), drenażu limfatycznego (2013) oraz terapii manualnej Koncepcji Kaltenborn- Evjenth (2006)

 

Doświadczenie w pracy z pacjentami po udarze mózgu, urazach czaszkowo- mózgowych, guzami mózgu, SM, pacjentami w stanie śpiączki oraz pacjentami po urazach rdzenia kręgowego, szczególne zainteresowanie pracą z pacjentem w fazie ostrej i podostrej.

 

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków