TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport

 

 

 

Alicja SalwachAlicja Salwach


Fizjoterapeuta, pedagog, oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog. Doktorantka na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej na AWF w Krakowie. Od 2011 roku prowadzi terapię dzieci z opóźnieniem psychoruchowym, zaburzeniami napięcia mięśniowego, mózgowym porażeniem dziecięcym, dzieci z autyzmem oraz innymi zaburzeniami rozwoju. Certyfikowany terapeuta SIAT (Terapia Integracji Sensorycznej wg Ayres), terapeuta NDT – Bobath. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu terapii dzieci z deficytami funkcjonalnymi oraz całościowymi zaburzeniami rozwoju. Certyfikowany diagnosta spektrum zaburzeń autystycznych ADOS-2, STAT.

 • 2007 - 2010 – Studia na kierunku fizjoterapia w Państwowej Medycznej Szkole Zawodowej w Opolu
 • 2011 - 2013 – Pracowała jako fizjoterapeuta w ośrodku rehabilitacyjnym przy Zespole Szkół Specjalnych
 • 2010 - 2012 – Studia magisterskie na kierunku fizjoterapia w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach
 • 2014 - uzyskanie tytułu licencjata na kierunku Pedagogika specjalność zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika na Uniwersytecie Śląskim
 • 2015 - uzyskanie kwalifikacji surdopedagoga i tyflopedagoga
 • Od 2013 - Pracuje w przedszkolu specjalnym dla dzieci z autyzmem oraz niepełnosprawnością sprzężoną jako fizjoterapeuta, terapeuta SI oraz pedagog specjalny.
 • Pracuje również w prywatnych ośrodkach rehabilitacyjnych jako terapeuta SIAT oraz NDT-Bobath, diagnosta ADOS-2 i STAT
 • 2016 - rozpoczęcie studiów doktoranckich w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej
 • 2017 - uzyskanie certyfikatu terapeuty Integracji Sensorycznej wg Ayres oraz rozpoczęcie szkolenia trenerskiego tej metody
 • 2020 uzyskanie tytułu  instruktora Terapii Integracji Sensoryczne wg Ayers
 • Ukończyła liczne kursy z zakresu pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi.
 • Prowadzi działalność naukową oraz publikuje artykuły w dziedzinie fizjoterapii dziecięcej.
© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków