TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport

Brigitte Gattlen

 

 

CERTIFIKATY-DYPLOMY

 • 2009 - kształcenie dorosłych
 • 2008 - Certyfikat « Współpraca w dziedzinie nauk o zdrowiu »
 • 1998 - Certyfikat « Kierownik fizjoterapii»
 • 1997 - Advanced IPNFA Instruktor
 • 1993 - Instrukor IPNFA
 • 1982 - Dyplom zawodowy z fizjoterapii
 • 1979 - Matura


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • 2009 - Praca jako samodzielny fizjoterapeuta w połączonym gabinecie (Fizjo, Ergo, doradztwo żywieniowe)
 • 2001 - 2008 Kierownik terapii (Fizjo, Ergo, Logo), Klinika Berner, Montana
 • 1992 – 2001 Kierownik fizjoterapii, Berner Klinik, Montana
 • 1987 – 1992 Kierownik nauczycieli w szkole fizjoterapii w Szpitalu Insel, Bern
 • 1985 – 1987 Fizjoterapeutka w szpitalu Lory, Bern
 • 1982 – 1985 Fizjoterapeutka w Szwajcarii. Centrum paraplegików, Basel SZKOLENIA W zarządzaniu
 • Prowadzenie projektów
 • Prowadzenie rozwiązywanie konfliktów za pomocą mediacji
 • Sztuka zachowywania się – Procesy przy okrągłym stole
 • Wprowadzenie do zarządzania w naukach o zdrowiu
 • Podstawy i praktyka polityki w zakresie nauki o zdrowiu
 • Wprowadzenie do ekonomii nauk o zdrowiu
 • Kto jest kto? Albo sztuka orientacji w nauce o zdrowiu i polityce SZKOLENIA W kształceniu dorosłych
 • Przeprowadzanie warsztatów z dorosłymi
 • Towarzyszenie w procesach grupowych w warsztatach
 • Rozwijanie i prowadzenie kursów
 • Informowanie i wspieranie uczących się


SZKOLENIA w fizjoterapii

 • Metoda Halliwick
 • FBL, Klein-Vogelbach
 • Koncepcja P.N.F.
 • Koncepcja Bobath
 • Koncepcja FOTT (terapia traktu orofacjalnego)
 • Koncepcja Affoltern
 • Koncepcja hipoterapii
 • Koncepcja Maitlanda
 • Nauczanie motoryczne
 • Analiza chodu (Rancho los amigos)
 • Koncepcja Butler
 • Terapia punktów spustowych
 • Terapia przedsionka (zawroty głowy)
 • Nauka o treningu
 • Kinetic control
 • Dopasowywanie wózków inwalidzkich
 • Uwalnianie powięziowe


UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE

 • Francuski: j. ojczysty
 • j. niemiecki: dobre umiejętności, w piśmie i ustnie
 • j. angielski: dobre umiejętności, w piśmie i ustnie
 • j. włoski: dobre umiejętności, w piśmie i ustnie
 • j. hiszpański: poziom podstawowy, ustnie


PUBLIKACJE

 • jeszcze nie publ. (Vaney, C., Gattlen B., Lugon-Moulin V3, Meichtry A., Hilfiker R.) Lokomat und Gangtraining in der Rehabilitation bei Menschen mit Multipler Sklerose: Eine randomisierte kontrollierte Studie.
 • 2004 (Vaney C, Heinzel-Gutenbrunner M, Jobin P, Tschopp F, Gattlen, B, Hagen U, Schnelle M, Reif M.) Efficacy, safety and tolerability of an orally administered cannabis extract in the treatment of spasticity in patients with multiple sclerosis. A randomised, double blind, placebo controlled, crossover study. Multiple Sclerosis 2004;10:417-424.
 • 1996 Vaney C, Blaurock H, Meisels C, Gattlen B. Assessing mobility in multiple sclerosis using the Rivermead Mobility Index and gait speed. Clinical Rehabilitation 1996; 10: 206-216.
 • 1995 Gattlen B, Vaney C. Rehabilitacja w stwardnieniu rozsianym Szwajcaria. Czasopismo fizjoterapeutyczne 1995,10:24-32
 • 1991 Gamp K, Gattlen.B. Fizjoterapia we wczesnej fazie urazów mózgowo- czaszkowych .Szwajcaria. Czasopismo fizjoterapeutyczne 1991,6:12-18 LEHRTAETIGKEITEN bei Weiterbildungen
 • Kursy IPNFA: w Europie (Szwajcaria, Francja, Niemcy, Włochy, Chrowacja, Polska), iw Meksyku, Japonii i w Korei
 • Kursy w rehabilitacji pacjentów z SM: we Włoszech
 • Kursy terapii orofacjalnej: we Włoszech i w Szwajcarii
 • Wybrane zajęcia o problemach z połykaniem, terapii ułożeniowej pacjentów, technikach transferu….


CZŁONKOSTWO

 • Członkostwo w Szwajcarskim Związku Fizjoterapeutów (SPV)
 • Członkostwo w grupie specjalistycznej fizjoterapii pacjentów z SM (SGPMS)
 • Członkostwo w grupie specjalistycznej w neurorehabilitacji (IGPNR)
 • Członkostwo Europejskiego Stowarzyszenia w rehabilitacji SM (RIMS)
 • Członkostwo w Międzynarodowym Stowarzyszeniu PNF (IPNFA)
 • Członkostwo w Szwajcarskim Stowarzyszeniu PNF (IPNFA-CH)
© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków