TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport

Dominika Skiba

 

Dominika Skiba


Wykształcenie          

11/2023 - nadal 4 – letnie Szkolenie Psychoterapeutyczne CBT
08/2023 Szkolenie TUS (Trener Umiejętności Społecznych)
10/2021 – 03/2022 Studia podyplomowe – pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)
03/2019 – 03/2021      Studia podyplomowe - logopedia
03/2018 – 01/2019      Studia podyplomowe – edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne  
10/2015 – 06/2016      Blok kształcenia nauczycielskiego – przygotowanie pedagogiczne  
10/2011 – 06/2016      Uniwersytet Śląski w Katowicach – psychologia (magister)  
10/2012 – 06/2015      Uniwersytet Śląski w Katowicach – doradztwo filozoficzne i coaching (licencjat)  
09/2008 – 04/2011       VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Korczaka w Sosnowcu  

   

Doświadczenie

10/2023 - nadal  Prywatny Gabinet Terapeutyczny w Dąbrowie Górniczej 
05/2023 - nadal Psycholog w Poradni Zdrowia Psychicznego DROGA w Dąbrowie Górniczej
12/2023 Prowadzący spotkania Bobaskowo „Porozmawiajmy o emocjach” w Dąbrowie Górniczej pod Fundacją Równe Babki
11/2023 - nadal Prowadzący Kręgu Kobiet w Dąbrowie Górniczej pod Fundacją Równe Babki
02/2023 – 10/2023 Psycholog w Centrum Medycznym NAVIGARE w Dąbrowie Górniczej
02/2023 – 08/2023 Psycholog w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 7 w Dąbrowie Górniczej
08/2018 - nadal Psycholog w Technicznych Zakładach Naukowych w Dąbrowie Górniczej
02/2019 - 05/2023 Psycholog w Zespole Szkół Integracyjnych nr 5 w Sosnowcu
05/2018 - 02/2019 Psycholog w Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej STATERA
08/2018 - 02/2019 Psycholog w Szkole Podstawowej nr 11 w Dąbrowie Górniczej
05/2018 Praktyki w Szkole Podstawowej nr 42 w Sosnowcu
09/2016 - 08/2017 Psycholog szkolny w Gimnazjum nr 2 w Jaworznie
03/2016 - 06/2017 Mediator w Ośrodku Mediacji „Facultas Iuridica” w Katowicach
04/2016 - 06/2016 Praktyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu
04/2015 - 03/2016 Praca w bawialni „Smaland” w IKEA w Katowicach
10/2015 - 12/2015 Praktyki w Szkole Podstawowej nr 8 w Sosnowcu
07/2015 Praktyki w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym nr 1 w Katowicach
06/2015 Prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych w ramach kampanii „Psychoterapia-szansa” dla uczniów klas II i III Gim. 16 w Katowicach
04/2015 - 05/2015 Praktyki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Sosnowcu
08/2014 - 09/2014 Wolontariuszka w Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodzin w Będzinie (oddział: ul. I. Krasickiego 17, Będzin)
07/2014 - 08/2014 Wolontariuszka w Poradni Ochrony Zdrowia Psychicznego w Rudzie Śląskiej (oddział: ul. Niedurnego 50, Ruda Śląska)
09/2013 - 05/2014 Wolontariuszka w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Sosnowcu (oddział: ul. Szymanowskiego 5a, Sosnowiec)
10/2013 - 01/2014 Wolontariuszka Szlachetnej Paczki
11/2012 - 06/2013 Wolontariuszka w Akademii Przyszłości
03/2012 - 01/2013 Wolontariuszka w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu (oddział: ul. 3 – ego Maja 33, Sosnowiec)
09/2012 - 10/2012 Zrealizowanie projektu artystycznego „W afrykańskiej wiosce” (PROJEKTOR; oddzał: Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Trześni)
07/2012 Wolontariuszka w Centrum Wspierania Dzieci i Dorosłych „Zaufanie” w Zabrzu (ul. Dworcowa 5, Zabrze)

 

Znajomość języków obcych

angielski:  poziom średni  

 

Umiejętności

Łatwość w nawiązywaniu kontaktów z innymi, sumienność, dobra organizacja czasu pracy, komunikatywność, kreatywność, prawo jazdy kat. B  

 

Kursy, szkolenia i certyfikaty

01/2023 Szkolenie online „Aspekt prawny organizacji zajęć wspierających rozwój emocjonalno – społecznych w placówce ogólnodostępnej”
01/2023 Webinar online „Psychoterapia DBT” (Vivian Fiszer, Zofia Szynal)
11/2020 Warsztat edukacyjny „Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z profilaktyki nikotynowej dla młodzieży szkół średnich”
11/2019 Kurs „Obsługa platformy moodle – przygotowanie do prowadzenia kursów e -learningowo” ( 4 h)
09/2019 Szkolenie „Techniki behawioralne w pracy z uczniem autystycznym”
05/2019 Szkolenie „Ważne wybory – nauczyciel wspierający uczniów
w planowaniu ścieżki edukacyjno – zawodowej” (3 h)
04/2019 Szkolenie „Ocena pracy nauczyciela” (3 h)
03/2019 Szkolenie „Wychowanie ku wartościom, czyli co jest ważne” (3 h)
03/2019 Spotkanie informacyjno – szkoleniowe dot. projektu CANDIS dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych (1,5 h)
01/2019 Szkolenie „Nie! dla mowy nienawiści! Od agresji słownej do fizycznej” (3 h)
12/2018 Szkolenie „Z nauką na Ty. Odkrycia neuronauk a warsztat nauczyciela szkoły ponadpodstawowej” (4 h)
11/2018 Szkolenie „Dojrzewanie – psychiczne, emocjonalne, seksualne” (4 h)  
10/2018 Seminarium „Prawidłowe zapewnianie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogiczne w szkole” (6 h)  
03/2017 Szkolenie „Uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (zespół Aspergera) – edukacja i wychowanie (6 h)
11/2016 Szkolenie „Wykorzystanie tablicy multimedialnej w nauczaniu” (5 h)  
09/2016 Szkolenie „Przedszkola i szkoły przyjazne diabetykom”  
03/2016 Szkolenie „Przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora” (54 h)
03/2015 Warsztat na temat tworzenia zasad i poleceń dla dzieci z zaburzeniami uwagi (2 h)
12/2014 Warsztaty „Jak pracować ze sprawcą przemocy w rodzinie?”
03/2014 Szkolenie z zakresu pomocy psychologicznej i prawnej ofiarom przestępstw
05/2013 Warsztaty w ramach Konferencji Naukowej „Oblicza konfliktu” dot. zarządzania stresem w sytuacji konfliktu
05/2013 Szkolenie "Efektywna komunikacja w zespole" (8 h)
02/2013 Szkolenie "Psychologiczne aspekty pracy z dzieckiem" (4 h)
06/2012 Szkolenie na wolontariusza Fundacji "Dr Clown"
05/2012 Warsztat „Koncentracja na czas”
05/2012 Warsztat „Techniki pamięciowe”
05/2012 Warsztat „Szybkie czytanie”

   

Organizacje, aktywności i stowarzyszenia

12/2019 Udział w konferencji „Moje Bezpieczne (?) Dziecko (2019): Od stereotypu… do mowy nienawiści (4 h)
01/2017 Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, prawne aspekty pracy nauczycieli” (3 h)
10/2014 Udział w projekcie badawczym „Czynniki ryzyka przemocy w rodzinach prawidłowo funkcjonujących”
05/2014 Uczestnictwo w konferencji Zespołu Badania Wpływu Społecznego „ZaBaWa”
05/2014 Organizacja Konferencji Naukowej „Utrata i żałoba – teoria i praktyka”
2013/2014 Udział w projekcie naukowym „Zarażanie się fazowymi zmianami emocji a uleganie wpływowi społecznemu” w obrębie Koła Naukowego „Influence”
10/2013 – 06/2015 Koło Naukowe Psychologii Społecznej „Influence”
04/2013 Uczestnictwo w konferencji „Coaching i rozwój drogą do sukcesu człowieka XXI wieku”
11/2012 Uczestnictwo w debacie „Moda na sukces – moda na Śląsk – rozpocznij swoją karierę już dziś!”

 

Zainteresowania Podróże, czytanie książek, pilates, spędzanie wolnego czasu z rodziną i przyjaciółmi  

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków