TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport

 

Edit Nagy

 

 

 

Edit Nagy

 Wykształcenie

 

1991-1994 Uniwersytet medyczny Albert Szentgyörgyi licencjat z fizjoterapii  (BSc)
1999-2001 Uniwersytet Semmelweis Wydział Edukacji Fizycznej i Nauk o Sporcie; program kinezjologia człowieka tytuł magistra
2004-2007 Uniwersytet w Szeged, Wydział Medycyny Ogólnej tłumacz angielsko – węgierski w zakresie nauk o zdrowiu – tytuł magistra
2003-2009 Uniwersytet w Pécs Wydział Medycyny, studia doktoranckie, Teoretyczne Nauki Medyczne  

 

 

Języki obce

Angielski poziom zaawansowany
Niemiecki stopień średni

 

Doświadczenie zawodowe

 

1994 -2000 Uniwersytet Medyczny Albert Szentgyörgyi Oddział ortopedii i neurologii, fizjoterapeuta – pełny etat
2000 Uniwersytet w Szeged, Wydział Zdrowia Fizjoterapia – nauczyciel, asystent (część etatu)
2001-2002 Uniwersytet w Szeged, Wydział Zdrowia Fizjoterapia – nauczyciel, asystent (pełny etat) oraz praca na  oddziale Neurologii jako fizjoterapeuta (część etatu)
2002-2009 Uniwersytet w Szeged, Wydział Zdrowia Fizjoterapia – nauczyciel akademicki  (pełny etat) oraz praca w domu opieki jako fizjoterapeuta  (część etatu)
2007-2011 Uniwersytet Semmelweis wydział Nauk o Zdrowiu, Fizjoterapia w języku angielskim, nauczyciel  (cześć etatu)
2008 praca letnia w  Dianalund, Dania, Kurhus Neurorehabilitation Center, fizjoterapeuta
2009 Uniwersytet w Szeged, Wydział Zdrowia Fizjoterapia – nauczyciel akademicki  (pełny etat),  Zastępca kierownika wydziału oraz praca w prywatnym gabinecie jako fizjoterapeuta (część etatu)
2010- Uniwersytet w Szeged, Wydział Zdrowia Fizjoterapia – nauczyciel akademicki  (pełny etat), kierownik wydziału oraz praca w prywatnym gabinecie jako fizjoterapeuta (część etatu)

 

 

Doświadczenie w nauczaniu

 

1994 -2000 Praktyka fizjoterapii w neurologii i traumatologii dla szkół zawodowych
2000 -present Uniwersytet w Szeged, Wydział Zdrowia Fizjoterapia; Przedmioty: Funkcjonalna analiza ruchu, teoria i praktyka Fizjoterapii Neurologicznej, teoria i praktyka Fizjoterapii w Traumatologii, koncepcja: PNF, Bobath, trening proprioceptywny, podstawy badan naukowych.
2006-2010 asystent kursów Bobath w języku angielskim i węgierskim
2007-2011 Uniwersytet Semmelweis wydział Nauk o Zdrowiu, Fizjoterapia w języku angielskim, koncepcja Bobath
2010-nadal instructor kursów Bobath na Węgrzech, w Polsce i Chorwacji

 

 

 

 

Kursy podyplomowe

 

1996 Mc-Kensie A kurs w  Budapeszcie
Pażdziernik  2000 kurs podstawowy Bobath w Szeged
Lipiec  2001 Mc-Kensie B kurs w  Budapeszcie
Październik  2003 PNF I kurs w  Budapeszcie
Luty  2004 PNF II kurs w  Budapeszcie
2004.   „Phare Twinning light program” Równe szanse w sporcie dla ludzi żyjących z niepełnosprawnością  2x1 tydzień kurs w  Budapeszcie, 2 tygodnie w Danii w Aarhus i Kopenhadze
Grudzień  2004 PNF III  w Lovran
Kwiecień  2005 kurs Bobath rozwijający w Libercu
Lipiec  2005 FBL I. kurs w  Budapeszcie
Wrzesień  2005 kurs rozwijający Bobath w  Braunfels
Pażdziernik  2005 kurs rozwijający Bobath kurs w  Budapeszcie
Styczeń  2006 PNF IV (PNF w neurologii) Krakow
2006 kontrola motoryczna i nauczanie motoryczne jako podstawa neurorehabilitacji Szeged
June 2006 pierwsza asystentura na kursie podstawowym Bobath w Szeged
2007 Neurodynamika kurs w  Budapeszcie
Maj, Lipiec  2007 Nieoficjalna asystentura na kursie Bobath w  Budapeszcie
Sierpień, Pażdziernik 2007 druga asystentura na kursie Bobath w Krakowie
Marzec, Maj 2008 trzecia asystentura na kursie Bobath w Madrycie
Maj, Lipec 2008 nieoficjalna asystentura na kursie Bobath w  Budapeszcie
Maj 2009 kurs rozwijający Bobath w  Budapeszcie (Jos Halfens)
Maj 2010 kurs kwalifikacyjny na instruktora kursów podstawowych Bobath
Maj 2011 Rehbilitacja równoowagi  -przeniesienie badan do praktyki klinicznej Szeged (Anne Shumway_Cook, Marjorie Woollacott)

 

Obszar zainteresowań

 

Kontrola posturalna i jej związek z różnym poziomem aktywności fizycznej, udział czucia w równowadze

 

 

Publikacje

 

Andrea Preszner-Domjan, Edit Nagy, Edit Szíver, Anna Feher-Kiss, Gyöngyi Horvath, Janos Kranicz  When does mechanical plantar stimulation promote sensory re-weighing: standing on a firm or compliant surface? European Journal of Applied Physiology 2011. dec. 3. DOI: 10.1007/s00421-011-2277-5 IF: 2,41

 

Horvath G, Kekesi G, Nagy E, Benedek G. The role of TRPV1 receptors in the antinociceptive effect of anandamide at spinal level. Pain. 134 (2008) 277-284 Impact factor: 6,030

 

Edit Nagy, Anna Feher-Kiss, Balazs Prezenszki, Tamas Varkonyi The characteristics of postural control in patients with type II diabetes International Journal of rehabilitation Research 30 Suppl. 1 79-80 August 2007

 

Anna Feher-Kiss, Edit Nagy, Gyongyi Horvath Trunk assessment in weight bearing positions under normal and pathological conditions International Journal of rehabilitation Research 30 Suppl. 1 64-65 August 2007

 

Edit Nagy, Anna Feher-Kiss, Maria Barnai, Andrea Domjan-Preszner, Lajos Angyan, Gyöngyi Horvath Postural control in elderly subjects participating in balance training European Jurnal of Applied Physiology 2007 May;100(1):97-104. Epub 2007 Feb 28. Impact factor: 1.6

 

Nagy Edit, Fehérné Kiss Anna: Neurális plaszticitás és a Bobath szemlélet / Neural plasticity and the Bobath concept Mozgásterápia 2 7-9 2006

 

Nagy Edit: Az ICF modellje / The model of the ICF (beszámoló, és fordítás / interpretation) Mozgásterápia 2 24-27 2006

 

Csoka I., Csanyi E., Zapantis G., Nagy E., Feher-Kiss A., Horvath G., Blazso G., Eros I. In vitro and in vivo percutaneous absorption of topical dosage forms: case studies. Int. J. Pharm.; 291: 11-9, 2005. Impact factor: 2,039

 

Edit Nagy, Kalman Toth, Gabor Janositz, Gyula Kovacs, Anna Feher-Kiss, Lajos Angyan, Gyöngyi Horvath. Postural control in athletes participating in ironman triathlon. European Journal of Applied Physiology 92: 407-414, 2004. Impact factor: 1,33

 

Nagy Edit, Tóth Kálmán, Janositz Gábor, Kovács Gyula, Fehérné Kiss Anna, Horváth Gyöngyi Az ironman triatlon hatása a testtartás kontrollra / The effect of ironman triathlon on postural control. Magyar Sporttudományi Szemle 2/3: 43-47, 2004.

 

Nagy Edit A funkcionális egyensúly vizsgálata egészséges felnőtteken / The assessment of balance in healthy addults Mozgásterápia 4:13-17, 2002.

 

Prezentacje / Streszczenia w języku angielskim

 

Nagy E., Preszner-Domján A., Szíver E., Fehér-Kiss A. The effects of proprioceptive training on balance parameters in healthy young students. World Congress of Physical Therapy 20-23 June 2011, Amsterdam, The Netherlands

 

 Preszner-Domján A., Nagy E., Szíver E., Fehér-Kiss A., Barnai M., Kránicz J. How does manual stimulation of sole alone affect the postural control? World Congress of Physical Therapy 20-23 June 2011, Amsterdam, The Netherlands

 

 Szíver E., Preszner-Domján A., Nagy E., Fehér-Kiss A., Toth k., Balogh A. Postural control in degenerative and inflammatory diseases of the hip. World Congress of Physical Therapy 20-23 June 2011, Amsterdam, The Netherlands 

 

Nagy Edit, Fehérné Kiss Anna: Clinical reasoning - avagy mit miért alkalmazunk a neurológiai fizioterápiában / Clinical reasoning – or what and why is used in Neurological Physiotherapy

 

Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXIX. Vándorgyűlése Szeged, 2010. szeptember 2-4.

 

Fehérné Kiss Anna, Nagy Edit: Az állapotváltozás felmérése gyorsan és egyszerűen / Outcome measurement fast and easily Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXIX. Vándorgyűlése Szeged, 2010. szeptember 2-4.

 

Kiss-Fehér Anna, Domján-Preszner Andrea, Sziver Edit, Nagy Edit: Client evaluation and ICF neurological rehabilitation- case study 36th  National scientific conference „Physical education and sports in the benefit of health”Oradea (Romania) 28-29th of May 2010

 

Preszner-Domján Andrea, Szíver Edit, Nagy Edit, Fehér-Kiss Anna, Kránicz János: The effect of manual stimulation of sole on postural stability 36th  National scientific conference „Physical education and sports in the benefit of health”Oradea (Romania) 28-29th of May 2010

 

Szíver Edit, Preszner-Domján Andrea, Nagy Edit, Fehér-Kiss Anna, Kellermann Péter, Tóth Kálmán: Functional parameters in degenerative and inflammatory diseases of the hip 36th  National scientific conference „Physical education and sports in the benefit of health”Oradea (Romania) 28-29th of May 2010

 

Nagy Edit, Fehérné Kiss Anna: Plaszticitás, mint a motoros tanulás alapja és a Bobath szemlélet, Plasticity as the basis of motor learning and the Bobath concept Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXVII. Vándorgyűlése Budapest, 2008. szeptember 4-6.

 

Fehérné Kiss Anna Nagy Edit: A motoros tanulás, mint a plaszticitás egyik formája és a Bobath szemlélet / Motor learning, as one presentation of plasticity and the Bobath concept Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXVII. Vándorgyűlése Budapest, 2008. szeptember 4-6.

 

Edit Nagy, Anna Feher Kiss, Gyongyi Horvath, Maria Barnai, Tamas Varkonyi: The characteristics of the postural control in patients with type 2 diabetes World Congress of Physical Therapy 2-6 June 2007, Vancouver, Canada

 

Anna Feher Kiss, Edit Nagy, Maria Barnai, Tamas Varkonyi, Gyongyi Horvath: Connection between postural control and sensory neuropathy in patients with type 1 diabetes World Congress of Physical Therapy 2-6 June 2007, Vancouver, Canada

 

Eva Bornemisza, Andrea Domjan-Preszner, Maria Barnai, Edit Nagy, Gyongyi Horvath: Sacroiliac joint pain and the weight-bearing 6th Mediterranean Congress of PRM 18- 21 October 2006, Vilamoura, Algarve, Portugal.

 

Edit Nagy, Anna Kiss-Feher, Andrea Domjan-Preszner, Eva Bornemisza, Gyongyi Horvath:The effect of type 1 diabetes on the postural control 6th Mediterranean Congress of PRM 18- 21, October 2006, Vilamoura, Algarve, Portugal.

 

Andrea Domjan-Preszner, Edit Nagy, Eva Bornemisza, Gyongyi Horvath: The effect of PNF training on postural control – Case report 6th Mediterranean Congress of PRM 18- 21 October 2006, Vilamoura, Algarve, Portugal.

 

Nagy Edit, Fehérné Kiss Anna, Várkonyi Tamás, Lengyel Csaba, Horváth Gyöngyi: A poszturális kontroll jellegzetességei 1 tipusú diabetes mellitus esetén /The characteristics of the postural control in patients with type I diabetes Magyar Élettani Társaság LXX. Vándorgyűlése Szeged 2006. június 7-9.

 

Anna Feherne, Edit Nagy, Gyöngyi Horvath: Trunk elongation and shortening during weight

 

bearing in standing in healthy and hemiparetic individuals. Evidence for Stroke

 

Rehabilitation Conference, Göteborg, Sweden, 26-28 April 2006

 

Barnai M., Domján A., Varga J., Somfay A., Nagy E., Horváth Gy.: Exercise capacity of the 80 age-old people. microCAD 2006 International Scientific Conference Miskolc, 2006. márc.16-17

 

Anna Feherne Kiss, Edit Nagy, Gyongyi Horvath Trunk alignment changes during weight shifting in patients with hemiparesis. 21st Annual General Meeting of IBITA September 9 - 11, 2005 Leeds, UK

 

Nagy Edit, Fehérné Kiss Anna, Horváth Gyöngyi: A poszturális kontroll jellegzetességei idős korban / Postural control characteristics in elderly persons. Magyar Élettani Társaság LXIX. Vándorgyűlése Budapest 2005. június 2-4.

 

Anna Fehér-Kiss, Edit Nagy, Gyöngyi Horvath: Measuring of the quality of weight bearing in patients with hemiparesis. Mediterranean Congress of Physical & Rehabilitation Medicine Turkey, 2004. Sept. 30 Oct. 04.

 

Edit Nagy, Andrea Domján-Presszner, Anna Fehér-Kiss, Gyöngyi Horváth: The effect of physical training on postural control. 5th Mediterranean Congress of Physical & Rehabilitation Medicine Turkey, 2004. Sept. 30 Oct. 04.

 

A. Feher, E. Nagy, G. Horvath: The Spectral Analysis Of Sway In Hemiparetic Patients. 2nd World Congress of International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, 18-22 May 2003, Prague, Czech Republic

 

Edit Nagy, Kalman Toth, Gyula Kovacs, Gabor Janositz, Gyongyi Horvath, Anna Feherne Kiss Effect of endurance race on motor control performance of ironman. European Congress of Sport Medicine Hasselt, Belgium 14-16 May 2003

 

Edit Nagy, Gyongyi Horvath, Anna Feherne Kiss Postural control after shortlasting extensive dynamic training. International Congress and Exhibition of CSP, Birmingham 2002. okt. 10.-13

 

Kalmán Toth, Gyula Kovacs, Gabor Janositz, Gyongyi Horvath, Edit Nagy Controlling posture in humans: How and why does it change respectively monitoring the time-course effect of extensive dynamic training. 4th CEOC (Central European Orthopaedic Congress) 29 May - 01 June, 2002 - Cavtat/Dubrovnik, Croatia

 

Nagy E., Toth K., Kovacs G., Janositz G., Horvath G. The time-course effect of extensive dynamic training on controlling posture in humans. XXVII. FIMS World Congress of Sport Medicine Budapest, June 5-9, 2002


© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków