TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport

EVA RASMUSSEN BARR

Eva Rasmussen Baar

Nazwisko: dr Eva Rasmussen Barr, fizjoterapeuta, terapeuta manualny
Kraj pochodzenia: Szwecja


1. Stopień fizjoterapeuty:

 • Karolinska Institutet, 1985,
 • Magisterium: 2000

2. Dyplom terapeuty manualnego 1996
3. Stopień doktora 2009,

 • rozprawa: Nawracający ból dolnego odcinka kręgosłupa. Oddziaływanie ćwiczeniami i czynniki predykcyjne
 • promotorzy: Lena Nilsson-Wikmar, PhD, Ass/Prof, Björn Äng, PhD, Inga Arvidsson, PhD, Ass/Prof

4. Praca po doktoracie:

 • wykładowca i opiekun studentów pierwszego i drugiego stopnia w Karolinska Inst, Dep of NVS, Div of Physiotherapy, od stycznia 2008 - nadal
 • procownik kliniczny: Ortoped Medicinskt Center, Stockholm
 • Inst of Environmental health, Karolinska Inst. Jan - Dec 2012
 • prowadząca kursy i egzaminator w: Sports Medicine. Karolinska Inst. 2011- nadal

5. Wcześniejsze zatrudnienie

 • 1987- fizjoterapeuta, terapeuta manualny, OM-center, Stockholm
 • 1997- wykładowca akademicki Manual Therapy Education
 • 2008-wykładowca akademicki, nadzorująca edukację Fizjoterapeutyczną, Karolinska Institutet

6. Opiekun studentów drugiego stopnia Karolinska Institutet, Inst NVS, Div Physiotherapy,
7. Współpraca po doktoracie z :

 • 2009- Eva Skillgate, PhD, Institut of Environmental Medicin, Karolinska Institutet
 • 2009- Lena Holm, PhD, Institut of Environmental Medicin, Karolinska Institutet
 • 2009- Björn Äng, PhD, Inst of NVS, Dep of Physiotherapy, Karolinska Institutet
 • 2009- Prof M. Nordin, M. Campello, A. Lis, OIOC,NY University, New York, US
 • 2011- Prof Linda Carrolls, Edmonton University, Edmonton, Canada

8. Kwalifikacje nauczycielskie:
Kursy podyplomowe dla Fizjoterapeutów w ćwiczeniach “stabilności środka” w Szwecji i Holandii, oraz szkolenia wymienione w punkcie 4 i 5
9. Wcześniejsza i planowana współpraca międzynarodowa
Współpraca z OIOC, NYU Medical School, New York, USA
Planowana współpraca – Ass/ Professor Raymond Ostelo, Vrije Univeristy, Amsterdam


Działalność międzynarodowa:

 • Międzynarodowy komitet doradczy, Journal of Manual Therapy, Elsevier Ltd. 2010-
 • Doradztwo dla: Journal of Fysioterapy, Norway 2010-

Wyróżnienia, nagrody, prezentacje:

 • Nagroda za najlepszą prezentację na Swedish Sports Medicine Association Conference 2009
 • Reprezentant Szwecji na konferencji ESSKA International w Oslo 2010

Wykładowca i rozmówca na kilku krajowych I mędzynarodowych konferencjach, sympozjach między innymi: IFOMT Perth 2000, NOMT Oslo 2003, IFOMT Rotterdam 2008, Sports Medicine Sweden 2009, 2010, ESSKA Oslo 2010, OMT Sweden 2003, 2009, 2010, Primus Rotterdam 2010.


Publikacje i raporty

 • Stabilising training or manual treatment for subacute or chronic low back pain; Rasmussen Barr E, Nilsson-Wikmar L, Arvidsson I. Manual Therapy 2003 ;4;233-241
 •  
 • Aerobic fitness in patients at work despite recurrent low-back pain; A cross sectional study with healthy age- and gender matched controls. Rasmussen Barr E., Lindquist L,Nilsson-Wikmar L, Ljungquist T. J Rehab Med 2008; 40:359-365
 • Graded exercise for recurrent low-back pain. A randomised controlled trial with 6-, 12-, and 36-months follow-up . Rasmussen Barr E., Äng B, Arvidsson I., Nilsson-Wikmar L. Spine 2009;3:221-228.
 • Core stabilizing exercises in low-back pain.(Swe: Träning av den balstabiliserande muskulaturen vid ländryggssmärta) Eva Rasmussen Barr. Fysioterapi 2010;3:38-47.
 • Physical tests for military personnel; muscular, endurance, entry, criteria and task related. Report for the Swedish Armed Force; ISBN 978-91-7457-604-7. Eva Rasmussen Barr September 2011
 • Factors predicting clinical outcome in recurrent low-back pain in 12 and 36 months after an exercise intervention. Rasmussen-Barr E, Campello M, Arvidsson I, Nilsson-Wikmar L, Äng BO Disability & Rehabilitation, 2012;1: 1-9.
 • Cross-cultural adaption and validation of the Treatment Outcome Satisfaction Questionnaire (TOSQ) to Swedish language. Rasmussen Barr Eva, Lis Angela, Skillgate E, Weiser, S. Submitted
 • A systematic literary review of physical performance tests in low-back pain. Carlsson H., Rasmussen-Barr Eva. Submitted
 • Prediktiva faktorer för kliniskt utfall 12 och 36 manader efter en träningsintervention för patienter med aterkommande ländryggssmärta.(Eng. Factors predicting clinical outcome in recurrent low-back pain in 12 and 36 months after an exercise intervention) Eva Rasmussen Barr, Campello M, Arvidsson I, Nilsson-Wikmar L, Äng BO Best Practice 2012
© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków