TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport
 

Funkcjonalna fizjoterapia chorych z niedowładem połowiczym.

 
Dostępne terminy: 2018

 


(kurs funkcjonował pod nazwą : "Funkcjonalna fizjoterapia dorosłych chorych po ogniskowych uszkodzeniach mózgu".)

 

Od roku 2015 zmienia się sposób organizacji szkolenia. Kurs organizowany będzie w dwóch czterodniowych blokach tematycznych.


1 części kursu

Temat kursu : Badanie i planowanie fizjoterapii chorych z patologią napięcia mięśniowego. Reedukacja funkcji chodu.

 

1 Dzień

 • Wprowadzenie. Ocena chorego –plan terapii. Badanie i ocena chorego w pozycjach „statycznych” (leżenie tyłem, siad, stanie).
 • Badanie i ocena chorego w trakcie podstawowych funkcji motorycznych (obroty na boki w leżeniu, siadanie z leżenia). 
 • Praca z chorymi.
 • Neurobiologiczne podstawy fizjoterapii-wykład.
 • Mobilizacje tułowia u chorych po uszkodzeniu oun.

 

2 Dzień

 • Spastyczność-wprowadzenie teoretyczne i implikacje kliniczne.
 • Pokaz terapii chorego. Analiza.
 • Mobilizacje łopatki.
 • Praca z chorymi.
 • Odbudowa funkcji podporowej kończyny dolnej(wielopłaszczyznowość, liniowość, zakres ruchu).

 

3 Dzień

 • Prawidłowy chód i jego różne postacie po uszkodzeniu oun. Przyczyny i elementy składowe patologii chodu chorych z niedowładem połowiczym.
 • Mobilizacje stopy.
 • Praca z chorymi
 • Pobudzanie skurczu mięśniowego różnych zespołów mięśniowych kończyny dolnej.
 • Reedukacja funkcji wstawania z siadu. Analiza funkcji statyczno-dynamicznej stopy. Stymulacja funkcji stopy.

 

4 Dzień

 • Zwiększanie zakresu ruchu dowolnego w stawach kończyny dolnej. Interpretacja parametrów czasowo-przestrzennych, siłowych i kinematycznych jako podstawa właściwej reedukacji chodu chorych z hemiplegią. Trójpłaszczyznowa analiza przypadków klinicznych na podstawie systemu Vicon, wielokanałowego EMG i sił reakcji podłoża.
 • Nauka chodzenia po schodach u chorych z różnym stopniem deficytu motorycznego.
 • Mobilizacja deformacji stopy..
 • Terapia chorych
 • Łączenie funkcji chodu z innymi elementami aktywności codziennych.

 

2 część kursu
Temat kursu: Reedukacja funkcji kończyny górnej

 

1 Dzień

 • Analiza podstawowych czynności codziennych i planowanie terapii chorych.
 • Analiza funkcji kończyny górnej. Stymulacja ruchów łopatki i stawu łopatkowo--ramiennego.
 • Mobilizacja biernych zakresów ruchu kończyny górnej.
 • Terapia chorych.
 • Zwiększanie zakresu ruchu w stawie ramiennym od zera do 180 stopni.

 

2 Dzień

 • Stymulacja aktywności mięśni rotatorów stawu ramiennego.
 • Stymulacja aktywności mięśniowej zginaczy stawu łokciowego.
 • Terapia chorych.
 • Stymulacja aktywności mięśni odwracających i nawracających przedramię.

 

3 Dzień

 • Stopnie trudności i typy aktywności mięśniowej pracy kończyny górnej.
 • Pobudzanie skurczu mięśni przy bezwładzie i głębokim niedowładzie.
 • Terapia chorych.
 • Wielopłaszczyznowość, liniowość i zakres ruchu w funkcji podporowej kończyny górnej.
 • Stymulacja skurczu mięśni i ruchu w zakresie stawu promieniowo-nadgarstkowego.

 

4 Dzień

 • Pokaz terapii chorego.
 • Reedukacja różnych typów skurczu mięśniowego.
 • Terapia chorych. Omówienie.
 • Stopniowe otwieranie” łańcucha mięśniowego. Reedukacji subtelnych ruchów dłoni.
 • Terapia ruchowego wymuszenia koniecznością. Intensywna fizjoterapia chorych z deficytem ruchu kończyny górnej.

 

 

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków