TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport

Joanna Jaczewska

 

 

 

WYKSZTAŁCENIE  

 • 2010 - 2014 Warszawski Uniwersytet Medyczny, studia doktoranckie na II Wydziale Lekarskim w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji
 • 2005 - 2010 Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski, kierunek: fizjoterapia, uzyskany tytuł magistra
 • 2002 - 2005  XLI LO im. Joachima Lelewela w Warszawie

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • 04.2012 - praca na stanowisku fizjoterapeuty w Centrum Medycznym Lek-Med  w Warszawie - szpital oraz klinika  rehabilitacji (praca z pacjentami ortopedycznymi  i neurologicznymi, z dziećmi i dorosłymi)
 • 10.2010 - praca na stanowisku tłumacza na szkoleniach podyplomowych:PNF, Mulligan Concept, NDT Bobath, Medycyna ortopedyczna wg Cyriax’a w firmie REHA PLUS oraz w Centrum Rehabilitacji KINEZIO
 • 10.2010 - 10.2014 doktorant pełniący obowiązki fizjoterapeuty i nauczyciela akademickiego w Klinice Ortopedii  i Rehabilitacji II Wydziału Lekarskiego WUM, Szpital Bródnowski, Warszawa
 • 10.2010 - 12. 2011 praca na stanowisku fizjoterapeuty w Centrum Rehabilitacji KINEZIO w  Warszawie (pacjenci ortopedyczni: dzieci i dorośli)
 • 11.2008 - 01.2011 praca na stanowisku fizjoterapeuty w Klinice Medycyny i Rehabilitacji KRIOSONIK w Warszawie
 • 07.2009 - 09.2009 praca na stanowisku fizjoterapeuty w ośrodku „Krasnal” dla dzieci niepełnosprawnych w Warszawie


SZKOLENIA PODYPLOMOWE

 • 03.2014 - Balkefors Orthopaedics System – leczenie wad stóp, prowadzący: Peter Rehnblom, Szwecja
 • 03.2014 -  Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF) - Level 5
  egzamin - uzyskanie dyplomu  Międzynarodowego Terapeuty PNF (otrzymana rekomendacja na kurs asystencki)
  prowadzący:  Marianne Heidmann (Niemcy),  Frits Westerholt (Szwajcaria)
 • 10.2013 - Rehabilitacja w zaburzeniach  rozwojowych  niemowląt od 0 do 12 miesięcy, prowadzący: Sabina Lizak
 • 10.2013 - Warsztaty na konferencji PTF „Jesienne dni fizjoterapii”:
  1. Niestabilność stawu biodrowego jako przyczyna dysfunkcji ruchu. Ocena i terapia na podstawie koncepcji Kinetic Control (prowadzący: mgr Teresa Gniewek, dr Michał Hadała)
  2. Wykorzystanie oceny funkcjonalnej FMS w identyfikacji czynników ryzyka urazów w populacjach aktywnych (prowadzący: Remigiusz Rzepka)
  3. Wspomaganie rozwoju psychoruchowego niemowląt przez rodzica (prowadzący: Marzena Grabowska)
  4. Metoda Mulligana praktyczne aspekty diagnostyczne i terapeutyczne (prowadzący:dr Andrzej Szczygieł)
 • 09.2013 - Dziecko wiotkie – praca z dzieckiem z zaburzeniami posturalnego napięcia mięśniowego,
  nauczyciel: Izabela Gelleta- Mac
 • 04.2013 - Elementy koncepcji Fascial Distortion Model (FDM),
  Konferencja Wiosna z Fizjoterapią, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • 02.2013 - PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation)
  kurs kliniczny w ortopedii, zdany egzamin, prowadzący: Aleksander Lizak
 • 08.2012 - Analiza i terapia zaburzeń chodu, prowadzący: Ernest Wiśniewski
 • 04.2012 - PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation)
  kurs kliniczny w neurologii, zdany egzamin, prowadzący: Benedikt Bomer, Niemcy
 • 03.2012 - Elektromiografia powierzchniowa w badaniach naukowych, organizator: Zen Machines
 • 02.2012 - Terapia Manualna MFT - Medyczny Trening Funkcjonalny, 45 godzin, instruktor: Uwe Hallman (Szwecja)
 • 01.2012 - Podstawy analizy ruchu, organizator: Zen Machines i Technomex
 • 10.2011 - Szkolenie z zakresu obsługi sprzętu do analizy ruchu,  Smart- D Motion Capture System, BTS Free EMG 300,
 • Biodex Multi - Joint System Pro, organizowane przez firmę Technomex
 • 11.2009 - 05.2012 - Trerapia Manualna (szkoła niemiecka), instruktor: Heiko Dahl (Niemcy)
 •  260 godzin, zdany egzamin końcowy , uzyskany dyplom terapeuty manualnego
  ( Moduł OW 1 - kończyna górna, kręgosłup, Moduł OW 2- kończyna górna, kręgosłup II,
    Moduł UW 1 - kończyna dolna, kręgosłup I, Moduł UW 2 – kończyna dolna, kręgosłup II,
    Moduł OW 3 - cieśnie, obrazy kliniczne, Moduł końcowy – analiza badań obrazowych)
 • 06.2011 - Przysposobienie pedagogiczne dla nauczycieli akademickich, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • 04.2011 - Fascial Distortion Model – Leczenie zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego technikami powięziowymi, prowadzący: dr Markus Breinessl (Austria)
 • 09.2010 - Metoda Pilates w rehabilitacji
 • 09.2010 - Postępowanie terapeutyczne w leczeniu skolioz u dziecka zaopatrzonego gorsetem
 • 07.2010 - Nowoczesne metody leczenia stawu kolanowego - chirurgia i rehabilitacja, prowadzący: Adam Bronikowski
 • 08.2009 - 01.2011 - PNF - Proprioceptive neuromuscular facilitation
  poziom podstawowy 100 godzin, prowadzący: Marianne Heidmann, Niemcy
  poziom rozwijający 45 godzin, prowadzący: Aleksander Lizak, zdany egzamin,
  uzyskany tytuł Dyplomowanego Terapeuty PNF
 • 05.2009 - Kinesiology Taping, prowadzący: prof. Zbigniew Śliwiński
 • 04.2009 - Osteopatia Strukturalna i Chiropraktyka wg dr Ackermann'a
 • 09.2007 - Masaż Klasyczny o profilu rozszerzonym

STAŻE  ZA GRANICĄ

 • 12.2011 - Jessa Ziekenhuis, Campus St Ursula, Rehabilitation Hospital, Herk-de-Stad, Belgia
 • 11.2011 - University Hospital Pellenberg, Catholic University of Lueven,
  Department of Orthopedics and Department of Neurology, Belgia

STAŻE  W KRAJU

 • 07.2009- Carolina Medical Center, ul. Broniewskiego 89, Warszawa
 • 09.2007 - Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny, ul.Marszałkowska 24, Warszawa
 • 07.2007 - Centrum Medycyny Sportowej, NZOZ Complex Medical System, ul. Wawelska 5, Warszawa
 • 07.2006 - Szpital Bielański, SPZOZ, Zakład Rehabilitacji, ul. Cegłowska 80, Warszawa

DZIAŁALNOŚĆ  NAUKOWA:  Udział czynny, badania własne, wystąpienia

 • 05.2014- Cykliczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych WUM: VIII  Wiosna z Fizjoterapią,
  prowadzenie warsztatów pt. ” PNF w terapii zaburzeń chodu”
 • 01.2014 - I Krakowskie dni PNF. Prezentacja dokumentacji rehabilitacji pacjenta z hemiplegią
  prawostronną. Opis przypadku. Organizator: Reha Plus
 • 10.2012 - International Proprioceptive Neuromuscular Facilitation Association (IPNFA) Symposium, Budapeszt.
  Prezentacja procesu rehabilitacji pacjenta po urazie czaszkowo- mózgowym. Opis przypadku.
  Organizator: IPNFA
 • 06.2011 - 10th EFAS Congress, 2nd International Congress of Young Scientists and Students. Organizator: The Institute of Physiology and Pathology of Hearing
  Prezentacja badania p.t.: „The effectiveness of rehabilitation in the treatment of patients with vertigo and balance disfunction caused by vestibular disorders”  (nagroda specjalna)
 • 09.2010 - VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Cywilizacyjne uwarunkowania kierunków rozwoju rehabilitacji medycznej. Prezentacja badania: „Ocena skuteczności rehabilitacji w leczeniu pacjentów z zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi pochodzenia otolaryngologicznego. Doniesienie wstępne.”  (zdobyte wyróżnienie)
 • 04.2010 - Cykliczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych: IV Wiosna z Fizjoterapią - Aktualne kierunki rozwoju Fizjoterapii i rehabilitacji. Prezentacja badania: „Ocena skuteczności specjalistycznej rehabilitacji w leczeniu zawrotów głowy  i zaburzeń równowagi wywołanych chorobami układu przedsionkowego”  (zdobyte II miejsce)
 • 09.2009 - I Międzynarodowy Kongres Rehabilitacja Polska w Warszawie
  udział w sesji plakatowej, badanie p.t.:„Porównanie zachowań rzutu ogólnego środka ciężkości z wykorzystaniem  pedobarografu Win Pod, w dwóch grupach geriatrycznych, charakteryzujących się odmienną aktywnością fizyczną”

DZIAŁALNOŚĆ  NAUKOWA:  Udział bierny w konferencjach

 • 10.2014 - Konferencja „Wyrównaj mi moje szanse - metody leczenia dzieci z wrodzonymi deformacjami narządu ruchu” z udziałem dr Dror’a Paley’a (Paley Advanced Limb Lenghtening Institute, Florida, USA)
 • 10.2014 - Konferencja Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego „Kręgosłup w sporcie”
 • 06.2014 - Konferencja naukowo-szkoleniowa: Współczesne metody fizjoterapii w leczeniu ortopedycznym wybranych dysfunkcji stawu ramiennego i obręczy barkowej, WSF, Wrocław
 • 10.2013 - Joint Preservation Congress, The 3rd International Congress of the Polish Society of Arthroscopic Surgery, Warszawa
 • 10.2013 - Konferencja PTF „IX Jesienne Dni Fizjoterapii”, Biała Podlaska
 • 06.2013 - Kongres „100-lecie Ortopedii Polskiej i 50-lecie Fizjoterapii w Polsce”,  Poznań
 • 04.2013 - Cykliczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych WUM: VII Wiosna z Fizjoterapią
 • 04.2012 - Cykliczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych WUM: VI Wiosna z Fizjoterapią
 • 04.2011 - Międzynarodowa konferencja Fizjoterapia Polska 2011 „ Fizjoterapia - jeszcze sztuka czy już nauka”
 • 04.2011 - Cykliczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych WUM: V Wiosna z Fizjoterapią
 • 11.2010 - X Interdyscyplinarny Kongres Naukowy
  „ Przewlekłe zespoły bólowe narządu ruchu u młodzieży i młodych dorosłych”
 • 12.2007 - VII Interdyscyplinarny Kongres Naukowy
  „ Upadki u osób po 65 roku życia jako istotny problem medyczny i społeczny”
 • 04.2007 - Cykliczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych WUM: I Wiosna z Fizjoterapią

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA: Publikacje w czasopismach medycznych

 1. Jaczewska J i wsp. Aktywność  sportowa pacjentów po całkowitej endoprotezoplastyce stawu kolanowego. Artroskopia i Chirurgia Stawów, 2011; 7(3-4): 38-49
  [ Jaczewska J et al. Sports activity of patients after total knee arthroplasty. Arthroscopy and Joint Surgery, 2011; 7(3-4): 38-49]
 2. Jaczewska J et al. The effectiveness of rehabilitation in the treatment of patients with vertigo and balance dysfunction caused by vestibular disorders. Preliminary report. Journal of Hearing Science, 2011;1(1):153
 3. Jaczewska J i wsp.Propozycja leczenia zachowawczego pacjentów z zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi wywołanymi chorobami układu przedsionkowego. Fizjoterapia Polska, 2012; 3(4);12:201-212
  [ Jaczewska J et al. Proposition of conservative treatment of patients with vertigo and balance disorders caused by vestibular dysfunction, . Fizjoterapia Polska, 2012; 3(4);12:201-212 ]
 4. Jaczewska J i wsp. Ocena skuteczności rehabilitacji w leczeniu pacjentów z zawrotami głowy  i zaburzeniami równowagi wywołanymi dysfunkcją układu przedsionkowego z wykorzystaniem komputerowej posturografii dynamicznej. Rehabilitacja Medyczna, 2012; 16(2):9-15
  [ Jaczewska J et al. The effectiveness of vestibular rehabilitation in the treatment of patients with vertigo and balance dysfunction caused by vestibular disorders evaluated using computerized dynamic posturography. A preliminary report. Medical rehabilitation, 2012; 16(2):9-15]
 5. Jaczewska I i wsp. Rola  więzadła krzyżowego przedniego w endoprotezoplastyce stawu kolanowego. Artroskopia i Chirurgia Stawów, 2012; 8(1-2):
  [ Jaczewska J at al. The role of ACL and TKA. Arthroscopy and Joint Surgery, 2012;8(1-2)]

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO KÓŁ NAUKOWYCH

 • 2007- 2014 - Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZEŃ

 • 2012 -2014 - Członek Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

 • 2013 - Aktywny udział w ogólnopolskim  społecznym programie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego „Road Show”. Wystąpienia w roli fizjoterapeuty pracującego z pacjentami po wypadkach komunikacyjnych przed młodzieżą ze szkół w Krakowie i Warszawie w celu profilaktyki wypadków powodowanych przez młodych ludzi.

UDZIAŁ W SZKOLENIACH W ROLI TŁUMACZA SYMULTANICZNEGO 2010-2015.05

 

PNF - Proprioceptive Neuromuscular Facilitation 1049 godzin
NDT Bobath – rehabilitacja neurologiczna 580 godzin
Mulligan Concept – terapia manualna 160 godzin
Cyriax – medycyna ortopedyczna 180 godzin
Maitland – terapia manualna 10 godzin

 

Tłumaczeni specjaliści:
Marc Michielsen (Belgia), Peter Popelier (Belgia), Benedikt Bommer (Niemcy), Zdenka Sefman  (Słowenia), Marianne Heidmann (Niemcy), Carole Stolz (Anglia, Niemcy), Dirk Lammertijn (Belgia), Angela Oldenburg (Niemcy), Matthiass Shulte (Niemcy), Cornelia Shmitt – Baerend  (Niemcy), Atilla Szabo (Węgry), Susanne Reinprecht (Austria), Frits Westerholt (Szwajcaria), Brigitte Mayer (Niemcy), Ulla Bertinchamp (Szwajcaria), Math Buck (Holandia)
 

PRACA ZE SPORTOWCAMI  REPREZENTACJI  POLSKI

 • 04.2014 - Rehabilitacja zawodnika kadry Polski w szermierce
 • 02-08.2014 - Rehabilitacja  – mistrza świata w kickboxingu
 • 12.2013  - Rehabilitacja – wicemistrza świata w  judo
 • 08.2013 - Rehabilitacja wicemistrzyni świata w kolarstwie osób niepełnosprawnych
 • 04-09. 2012 - Rehabilitacja mistrza Polski w skokach do wody
 • 06. 2012 - Rehabilitacja  wicemistrza Polski i Europy w judo


UMIEJĘTNOŚCI

języki obce: język angielski- poziom zaawansowany C2, certyfikaty  językowe: University of Cambridge FCE, CAE
język hiszpański- poziom  zaawansowany B2
obsługa komputera: oprogramowanie Microsoft Office, Smart Analyzer (analiza ruchu 3D)
prawo jazdy: kategoria B

 

ZAINTERESOWANIA

taniec (salsa, bachata, modern jazz), przyroda, podróże
 

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków