TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport
 
Jörger, Lothar
OMT, Istruktor TM
 
 
Jörger  LotharJestem certyfikowanym przez państwo fizjoterapeutą z różnymi szkoleniami w podobszarach terapii układu nerwowo-mięśniowo-szkieletowego i pomyślnie ukończonym międzynarodowym szkoleniem OMT zgodnie z wytycznymi IFOMPT, instruktorem szkolenia certyfikacyjnego z terapii manualnej, moje dalsze kształcenie uniwersyteckie dotyczy  nauczania dorosłych. Jestem właścicielem przychodni i wieloletnim konsultantem w Physio-Akademi i Grupie roboczej Terapii Manulanej. 
 
Motywacja: przekazywanie i dalszy rozwój technik terapii manualnej jako narzędzia terapeutycznego, wspieranie Physio-Akademie w dążeniu do podnoszenia poziomu fizjoterapii w Niemczech.
 
Obszar specjalizacji: Analiza i leczenie zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego 
w rozumieniu clinical reasoning. 
 
Cele jego seminariów: Diagnoza i terapia traktowana jako centralny punkt postępowania 
z pacjentem, a także jako czynnik zwiększający skuteczność i systematyczność pracy klinicznej. 
 
Jego opinia: Dla fizjoterapii w Niemczech, profesjonalny obraz siebie jest podstawą zwiększonej emancypacji na rynku zdrowia. Moja praca służy temu celowi!
 
© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków