TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport

 

 

Kręgosłup szyjny, górna część kręgosłupa piersiowego z punktu widzenia terapii manualnej i osteopatii z włączeniem struktur powięziowych

 
Dostępne terminy: 2021

 

Krótkie wprowadzenie / opis kursu:
Szkolenie obejmuje swoją tematyką górny oraz dolny region kręgosłupa szyjnego z uwzględnieniem górnej części kręgosłupa piersiowego, które to regiony będą badane i leczone za pomocą połączenia Terapii Manualnej i Osteopatii. Kurs zapozna Was z istotnymi  zagadnieniami  z  anatomii i biomechaniki ww. regionów, jak również możliwościami diagnostyki różnicowej. Poza klasyczną terapią manualną omówione będą również wpływy neurofizjologiczne i powięziowe przepony na schorzenia kręgosłupa szyjnego np. wpływy przepony powiązane z problemami kręgosłupa szyjnego,  jak również problemy związane ze stawami skroniowo – żuchwowymi.  Częścią kursu będzie także  terapia obszaru stawów skroniowo – żuchwowych.


Program szkolenia

Dzień 1.

  • istotna anatomia i biomechanika górnego i dolnego odcinka szyjnego kręgosłupa wraz z połączeniami powięziowymi np. z przeponą
  • palpacja wraz z pierwszymi środkami terapeutycznymi górny, dolny odcinek szyjny kręgosłupa

Dzień 2.

  • klasyczna terapia manualna górnego i dolnego odcinka szyjnego kręgosłupa wraz z górną częścią odcinka piersiowego - teoria
  • klasyczna terapia manualna górnego i dolnego odcinka szyjnego kręgosłupa wraz z górną częścią odcinka piersiowego – praktyka

Dzień 3.

  • wpływ przepony na kręgosłup szyjny, w tym aktywne i pasywne metody leczenia
  • wpływ na i ze stawu skroniowo-żuchwowego

Dzień 4.

  • staw skroniowo-żuchwowy - kontynuacja

Cel kursu:
Uczestnik będzie w stanie zbadać i leczyć obszar kręgosłupa szyjnego w ujęciu holistycznym z uwzględnieniem wpływów z narządów wewnętrznych, struktur powięziowych i stawów skroniowo – żuchwowych.


Nabywane umiejętności:

  • inspekcja, palpacja istotnych struktur obszaru kręgosłupa szyjnego 
  • badanie obszaru kręgosłupa szyjnego z uwzględnieniem diagnozy różnicowej/ rozumowanie kliniczne 
  • terapia obszaru kręgosłupa szyjnego z uwzględnieniem narządów wewnętrznych i stawów skroniowo – żuchwowych powiązanych funkcjonalnie z obszarem.

Czas trwania: 4 dni

Ilość godzin edukacyjnych:  31

Ilość uczestników: max. 20

Egzamin/ Ocena: brak egzaminu, zaliczenie szkolenia na podstawie frekwencji na zajęciach

Akredytacja: brak

Dla kogo: fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi , lekarze


Prowadzący : 

Matthias Schulte
Matthias Schulte

 

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków