TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport

 

Szkolenie z zakresu Kompleksowej Terapii Obrzęków

 

 

 

Plan szkolenia: 2x4 dni 

Kursanci otrzymują: skrypt szkoleniowy, dvd z technikami , certyfikat

Łącznie 72 godzin dydaktycznych (2x36)

Metody nauczania : Wykład z prezentacją multimedialną  , praca z pacjentem , ćwiczenia technik wykonywane wzajemnie w parach.

Grupa docelowa: fizjoterapeuci

 

Pierwszy stopień KTO

 


 

1 dzień

Rozpoczęcie. Historia Terapii Obrzękowej, rozwój na świecie i w Polsce. Umiejscowienie i rola w fizjoterapii.

Anatomia, budowa i funkcja naczyń limfatycznych.

Koncepcja Terapii Obrzękowej - techniki składowe

Podstawowe techniki zabiegowe - manualny drenaż limfatyczny (MDL).

  • miejscowe krążenia dłoni    
  • technika czerpania
  • technika spiralna                    
  • technika poprzeczna

Kończyna dolna (ventral) techniki: węzły regionalne, udo, kolano, podudzie, ścięgno Achillesa, staw skokowy, stopy, mobilizacje

Grzbiet techniki:

  • układ powierzchowny,
  • układ głęboki

 


 

2 dzień

Budowa kapilara krwi i procesy w nim zachodzące.

Przesięk (transudat) - przyczyny i adekwatna terapia

Fizykalne metody drenażu limfatycznego-omówienie elektrostymulacji mięśni gładkich oraz deep oscilation

Lędźwie techniki

Głowa (dorsal) i kark techniki

Twarz techniki

Kończyna dolna (dorsal) techniki: węzły regionalne, udo, kolano, podudzie, ścięgno Achillesa, staw skokowy, stopy, mobilizacje

 

 

Wysięk (exudat) – przyczyny i adekwatna terapia. Fizykalna terapia wspomagająca leczenie obrzęków pourazowych.

Wskazania i przeciwwskazania.

Boczne uśmierzanie bólu

Klatka piersiowa techniki

Szyja techniki

 

Wstęp do kompresji. Omówienie materiałów do kompresjoterapii i ich rola w podtrzymaniu efektów manualnego drenażu limfatycznego

Kończyna górna techniki

 


 

3 dzień

 

Wysięk (exudat) – przyczyny i adekwatna terapia. Fizykalna terapia wspomagająca leczenie obrzęków pourazowych.
Wskazania i przeciwwskazania.
Boczne uśmierzanie bólu

Klatka piersiowa techniki

Szyja techniki
Wstęp do kompresji. Omówienie materiałów do kompresjoterapii i ich rola w podtrzymaniu efektów manualnego drenażu limfatycznego

Kończyna górna techniki
 

 


 

4 dzień

 

Obrzęk limfatyczny – przyczyny i adekwatna terapia.

Podział obrzęków – podsumowanie zagadnień z punktu widzenia fizjoterapeuty i dostosowania adekwatnej terapii.

Fizykalna terapia ran

Brzuch techniki

Podsumowanie pierwszej części szkolenia. Zakończenie

 

 

 

 

 

Drugi stopień KTO

 


 

1 dzień

 

Wprowadzenie. Omówienie doświadczeń i problemów wynikających z praktycznego wdrażania zdobytej wiedzy i umiejętności nauczanych na pierwszym stopniu szkolenia w trakcje pracy z pacjentami. Omówienie zagadnień będących tematem obecnej części szkolenia.

Powtórzenie i kontrola poprawności wykonywania podstawowych technik

Obrzek limfatyczny. Przyczyny, terapia, komplikacje.

Terapia obrzęku ( wg Asdonka i Barteczko): techniki na redukcję ultrafiltratu, techniki na przemieszczanie białek, techniki na rozluźnienie blizn białkowych

Obrzęk wtórny kończyny górnej (jednostronna mastektomia). Obszar ujściowy

Obrzęk wtórny kończyny górnej (jednostronna mastektomia). Obszar przyobrzękowy

Obrzęk wtórny kończyny górnej (jednostronna mastektomia).Obszar obrzęku.

 


 

2 dzień

 

Wykład o obrzękach limfatycznych, mierzenie objętości kończyn wg prof. Kunhke.

Obrzęk wtórny kończyny górnej (dwustronna mastektomia). Obszar ujściowy

Obrzęk wtórny kończyny górnej (dwustronna mastektomia). Obszar przyobrzękowy

Obrzęk wtórny kończyny górnej (dwustronna mastektomia). Obszar obrzęku

Podsumowanie pracy z obrzękiem limfatycznym po mastektomii (jedno- i dwustronnej)

Obrzęk kończyn dolnych. Obszar ujściowy - powtórzenie terapii brzucha

 


 

3 dzień

 

Omówienie wywiadu chorobowego, przedstawienie metodyki terapii na pacjentach, terapia ruchowa, profilaktyka np. pielęgnacja skóry itp.

Obrzęk kończyn dolnych. Obszar ujściowy

Obrzęk kończyn dolnych. Obszar przyobrzękowy

Obrzęk kończyn dolnych. Obszar obrzęku

Przygotowanie do przyjęcia pacjentów. Podział na grupy, omówienie metodyki dla poszczególnych jednostek chorobowych

Zabiegi wykonywane na pacjentach z obrzękami.

Omówienie wykonanych zabiegów. Szczegółowe przedstawienie problemów i terapii poszczególnych pacjentów. Dyskusja o napotkanych problemach orza sposoby podejścia do ich rozwiązania

 


 

4 dzień

 

Podstawy teoretyczne stosowania kompresji. Sposoby wykorzystania różnych materiałów kompresyjnych Cechy i właściwości wielowarstwowego bandażowania.

Bandażowanie kończyny górnej i dolnej.

Podsumowanie szkolenia. Test zaliczeniowy.  Rozdanie certyfikatów. Zakończenie.

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków