TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport

 

Katarzyna Ajnenkiel Łoś 

 
 
 
Wykształcenie:
 
2014 - 2016
 Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu, studia 
podyplomowe drugiego stopnia, kierunek: Neurologopedia Kliniczna z 
Wczesną Interwencją Logopedyczną
2012 -  2014  
Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, studia podyplomowe, 
kierunek: Logopedia z emisją głosu
2011 - 2016 
Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, studia jednolite
 magisterskie, kierunek: Psychologia
2010 - 2012  
Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, studia 
drugiego stopnia, kierunek: Pedagogika w zakresie profilaktyki i  
animacji społeczno-kulturalnej
2006 - 2010 
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, studia pierwszego
stopnia, kierunek: Pedagogika, specjalność: Prewencja patologii i  
zagrożeń społecznych
 

Praktyki zawodowe:  

 • Przychodnia OTTO-PRODENT we Wrocławiu
 • Wrocławskie Centrum Rehabilitacji i Medycyny Sportowej
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu Klinika  
 • Psychiatrii
 • Przychodnia Specjalistyczno-Rehabilitacyjna PULSANTIS Sp. z o.o.
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
 • ASTO Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjny 
 • Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
 • Przedszkole Integracyjne nr 114 w Łodzi
 • Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi
 • Centrum Terapii i Twórczego Rozwoju „Delfin” w Łodzi
 • Centrum Słuchu i Mowy SURDUS w Łodzi
 • IV Komisariat Komendy Miejskiej Policji w Łodzi

Doświadczenie zawodowe:

IX 2017 – do dziś  Fundacja Happy Land – psycholog, pedagog, neurologopeda
IV 2018 – do dziś Centrum Terapii Flaming Katarzyna Ajnenkiel-Łoś – właściciel, terapeuta
IX 2017 – VIII 2018 
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim –
neurologopeda
IX 2015 – VIII 2016
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim – 
neurologopeda
VII 2014 – X 2017 Therapeutica Katarzyna Ajnenkiel-Łoś – właściciel, terapeuta

Kursy i szkolenia:

2-3.04.2011 Kurs doskonalący: Praca z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze
26.03.2011 Kurs doskonalący: Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży
19-20.03.2011 Kurs doskonalący: Pomoc dziecku wykorzystywanemu seksualnie i jego& rodzinie
15.07.2010 Warsztaty z zakresu autoprezentacji
02-07.2007 Kurs metody M. Montessori
02.03.2014 Szkolenie: W pułapce nałogowych zachowań – kompendium wiedzy o uzależnieniach behawioralnych
10.03.2014 Szkolenie: Kocham czytać – wczesna nauka czytania
13.04.2014 Warsztaty: Jąkanie wczesnodziecięce – profilaktyka, diagnoza i terapia
14.06.2014 Warsztaty: Dwujęzyczni uczniowie – strategie diagnozy i terapii logopedycznej
24.06.2014 Warsztaty: Opóźniony Rozwój Mowy – prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne
6-8.02.2015 Warsztaty naukowo – szkoleniowe: Diagnoza i terapia jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia z uwzględnieniem konsekwencji współpracy z rodziną
17-18.04.2015 Warsztaty: Terapia ustno-twarzowa, ergoterapia w pediatrii, terapia ręki i ich wpływ na rozwój psychomotoryczny dziecka z zaburzeniami w rozwoju
28-29.08.2015 Warsztaty: Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych
16.01.2016 Warsztaty: Manipulacje ustno-twarzowe, techniki usprawniające narządy mowy redukujące ból
09.07.2017 Szkolenie: Dziecięcy Masaż Shantala – Instruktor Masażu Shantala
24.09.2017 Szkolenie: Logorytmika – ruch i słowo
16-17.12.2017 Szkolenie: Autyzm. Rozwijanie komunikacji u osób z autyzmem
11-13.05.2018 Kurs Bilateralnej Integracji
18-19.05.2018 Kurs: Terapia ustno – twarzowa i jej wpływ na rozwój funkcji pokarmowych i mowę dzieci z grupy ryzyka i dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi
01.09.2018 Szkolenie: Smyko-Multisensoryka
28-30.09.2018 Kurs: Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
19.10.2018 Szkolenie: Guguhopla – od zabawy do mówienia
20.10.2018 Szkolenie: Diagnoza i terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i DS.
21.10.2018 Szkolenie: Niemowlak u logopedy – diagnoza, zabawa i wczesna stymulacja
07.2017 – 12.2018 Kurs: Terapia Integracji Sensorycznej wg Ayres®
09-10.02.2019 Kurs: Attention Autism
16-17.02.2019 Szkolenie z zakresu komunikacji alternatywnej – MAKATON
13.04.2019 Szkolenie: Diagnoza w procesie – wspomaganie dzieci z wyzwaniami rozwojowymi w wieku przedszkolnym
14.04.2019 Szkolenie: Ręka na warsztat – wspomaganie rozwoju dzieci z  mikrouszkodzeniami w rozwoju ruchowym
 

Znajomość języków obcych:
 • język niemiecki   - Zertifikat Deutsch
 • język angielski - znajomość dobra w mowie i piśmie

Dodatkowe informacje:
Jestem osobą wytrwałą w dążeniu do realizacji celów. Posiadam zdolności organizacyjne, co pozwala mi na podejmowanie wielu wyzwań. Pragnę dalej się rozwijać, pogłębiać wiedzę i podnosić swoje kwalifikacje. Lubię pracować w zespole, jednak praca indywidualna z pacjentem daje mi także dużo satysfakcji. 
 
© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków