TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport

Maciej Rębisz

 

 

 

 

Maciej Rębisz

 

WYKSZTAŁCENIE
 • Studia Doktoranckie: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Specjalizacja z Fizjoterapii- CMKP
 • Studia Magisterskie: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 • Studia Licencjackie: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
 • Wykładowca Centrum Kształcenia Podyplomowego Reha Plus Edukacja
 • Wykładowca: Metod Specjalnych Fizjoterapii w Ortopedii i Traumatologii Instytut Fizjoterapii Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej (2014-2015)
 • Fizjoterapeuta w przychodni" Medicus w Opolu"

SZKOLENIA FIZJOTERAPEUTYCZNE
 • Szkolenie instruktorskie OM Cyriax według standardów Orthopaedic Medicine International
 • International Academy of Orthopaedic Medicine IAOM
 • Nowoczesna Medycyna Ortopedyczna wg dr Jamesa Cyriax’a ETGOM
 • Medycyna Ortopedyczna wg dr Jamesa Cyriax’a OMI GLOBAL
 • Terapia Manualna wg Kaltenborna i Evjentha
 • Terapia Manualna wg Briana Mulligana
 • NDT-Bobath dla Dorosłych
 • PNF podstawowy
 • PNF rozwijający
 • Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn metodą McKenziego
 • Balkefors orthopaedic system - kurs podstawowy
 • Balkefors orthopaedic system - kurs rozwijający
 • Fizjoterapia Sportowa (Medyczny trening terapeutyczny)
 • Fascial Distorsion Model według S. TypaldosaEFDMA
 • Fizjoterapia u dziecka ryzyka
 • Współczesne kierunki z zakresu protezowania i aparatowania kończyn

SZKOLENIA DODATKOWE
 • Zarządzanie stresem w pracy
 • Psychologia w pracy z pacjentem
 • Zarządzanie dialogiem w organizacji
 • Standaryzacja pracy z pacjentem
 • Asertywność w pracy z pacjentem

WYSTĄPIENIA, PUBLIKACJE, KONFERENCJE
 • Prezentacja pracy: "Zastosowanie medycyny ortopedycznej według Cyriax'a w diagnostyce zespołów bólowych kręgosłupa" X Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo Szkoleniowe. Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu. Opole 29.05.2015 r
 • Prowadzenie warsztatów: "Koncepcja Cyriax badanie różnicowestopy i propozycje terapii" zorganizowanych w ramach IX Wiosny z Fizjoterapią. Warszawski uniwersytet Medyczny. Warszawa 24-26.04.2015r
 • Rębisz M i in. Zastosowanie medycyny ortopedycznej według Cyriax'a w diagnostyce zespołów bólowych kręgosłupa w czasie ciąży. W: Wojtal M., Żurawicka D. Red.: Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej i położniczej w różnych specjalnościach medycyny. Opole: Wydawnictwo Nowik Sp.j. 2015: 74-79. Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
 • Prezentacja pracy: "Głęboki masaż poprzeczny więzadeł wieńcowych stawu kolanowego" II Joint Preservation Congress Warszawa 4-5.09.2015r
 • Sympozjum „Ból w chorobach narządu ruchu” Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne 20.11.2015r
 • Sympozjum „Przedział rzepkowo-udowy stawu kolanowego” Poznań, 19.11.2015r Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne
 • Polsko Francuskie Sympozjum „Chirurgia Barku” 15-lecie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 4.12.2015r
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Chirurgia Dziecięca” Poznań, 4-5.12.2015r
 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Neurologia Dzieci i Dorosłych: „Jak choroby neurologiczne ewoluują od dzieciństwa do dorosłości” 11-12.12.2015r, Poznań
 • „Postępy w Onkologii- Konferencja Interaktywna” Katowice, 23.01.2016r
 • 20 Jubileuszowe Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku. Wisła, 10-13.02.2016r Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
 • Neurologiczne warsztaty edukacyjne, prowadzenie: dr. hab Maciej Krawczyk Wrocław 20.02.2016r
 • Konferencja „Zdrowe kości-2016” Reumatologia, Ortopedia, Onkologia, Poznań 4-5.03.2016r
 • Warsztaty Kompleksowa Terapia Przeciwobrzękowa wg dr. Asdonka Opole 12.03.2016r
 • 9th International Poznań Course In Upper Extremity Surgery: Shoulder and elbow 1st Meeting of the Polish shoulder and elbow society 17-19.03.2016r Poznań
 • VIII Międzynarodowym Sympozjum "KOKSARTROZA", 21-23.04.2016r Katowice Polskie towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne

 

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków