TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport

 

Dr n. med. Małgorzata Szmurło Małgorzata Szmurło

   

Wykształcenie:

 • Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 1999
 • Absolwentka ORT Institute of Chicago, studia English as a Second Language, 2001
 • Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie  rehabilitacji medycznej  w Oddziale Rehabilitacji Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, 2004-2010
 • Państwowy Egzamin Specjalizacyjny , uzyskanie tytułu specjalisty rehabilitacji medycznej, 2010
 • Absolwentka Podyplomowego Studium Metodologii Badań Naukowych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, 2016
 • Obrona pracy doktorskiej z wyróżnieniem, uzyskanie tytułu  doktora nauk medycznych decyzją Rady Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, 2017


Doświadczenie zawodowe:

 • 2004r.-2010r. młodszy asystent w Oddziale Rehabilitacji  Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie
 • 2006r. -2009r. udział w programie leczenia spastyczności toksyną botulinową typu A u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, kwalifikacja do leczenia, podawanie iniekcji domięśniowych, w ramach Oddziału Rehabilitacji Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie
 • Od 2008r. lekarz konsultant w Maltańskim Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom w Krakowie - Ośrodku Wczesnej Interwencji
 •  2011r. - 2014r. kierownik Oddziału Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego Maltańskiego Ośrodka Wczesnej Interwencji
 • Od 2014r. starszy asystent w Oddziale Rehabilitacji w Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci w Radziszowie (od 09.2016 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy św. Ludwika w Krakowie), program leczenia spastyczności toksyną botulinową typu A u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym


Ukończone kursy i szkolenia:

 • Warsztaty „Complex situations in children’s spasticity: how to set the optimal strategy?” (prof. S. Pascual, dr M. Martinez), Madryt, 2017
 • Warsztaty podawania toksyny botulinowej do mięśni kończyny górnej pod kontrolą USG ( prof. Kocer, Francja), Gdańsk, 2016
 • Warsztaty „Spastyczność poudarowa kończyny górnej i dolnej (poziom zaawansowany)”, podawanie toksyny botulinowej do mięśni pod kontrolą USG; Poznań, 2016
 • Kurs „Mastercourse powięzi” (Serge Paoletti, Francja), 2015
 • Kurs oceny funkcjonalnej kończyny górnej u dzieci z niedowładem połowiczym  „Assisting Hand Assessment” (dr Lena Sundholm, Szwecja), 2014
 • Kurs „Neuroosteopatia” (dr Jean Pierre Amigus, Francja), 2014
 • Kurs wczesnej diagnostyki funkcjonalnej układu nerwowego niemowląt - ocena globalnych wzorców ruchowych GM metodą Prechtl’a, Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka UM w Warszawie ( prof. Christa Einspieler, Austria), 2014
 • Warsztaty praktyczne wielopoziomowego ostrzykiwania toksyną botulinową typu A spastycznych mięśni kończyn dolnych u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym pod kontrolą USG, Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji w Zagórzu (dr Marcin Bonikowski), 2012-2016
 • Warsztaty „The Test of Infant Motor Performance - From Research to Practice”, Kraków ( prof. Thubi Kolobe, USA), 2014
 • The Advanced NDT-Bobath Course of the Assessment and Treatment of Babies, Leszno ( Zofia Szwiling, Fotini Zografu), 2012
 • Staż naukowo - szkoleniowy w Holandii - stypendium Fundacji Wandafonds: Klinika Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Amsterdamie, Centrum Rehabilitacji w Trappenberg, Centrum Rehabilitacji w Heliomare, Zakłady Ortopedyczne Noppe; 2012
 • Kurs „Interdyscyplinarne leczenie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym”, Fundacja Wandafonds, Warszawa, 2011
 • Kurs USG kończyny górnej, Centrum Diagnostyki obrazowej CEDUS, Warszawa, 2011
 • Advanced NDT- Baby Bobath Course for the Assesment and Treatment of Babies with Neurological and Aliened Conditions, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie ( dr Lois Bly, USA), 2010
 • Kurs „Rehabilitacja dzieci ryzyka”, Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, 2009
 • Szkolenie ”Rola hipoterapii w wieloprofilowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych”, Fundacja Hipoterapia Kraków, 2009
 • Kurs diagnozowania i terapii neurorozwojowej NDT- Bobath, Reha Plus Kraków ( dr M. Borkowska, Z. Szwiling, V. Kindler, A. Łada), 2009
 • Kurs „Neurobiologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej i podstawowa ich ocena”, Warszawa (M. Karga), 2008
 • Kurs „Rehabilitacja neurologiczna w nabytych uszkodzeniach mózgu”, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, 2006
 • Szkolenie i warsztaty praktyczne w zakresie stosowania toksyny botulinowej typu A w leczeniu spastyczności- Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, prowadzący- prof. dr hab. med. Andrzej Friedman. Certyfikat uprawniający do jej używania w leczeniu chorych; 2006
 • Kurs „Rehabilitacja dzieci z przewlekłymi chorobami układu oddechowego”, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, 2004
 • Kurs „Zniekształcenia statyczne ciała u dzieci i młodzieży, zasady leczenia dzieci z bocznym skrzywieniem kręgosłupa, oraz chorobą Scheuermanna”, Klinika Ortopedii i Rehabilitacji UM w Lublinie, 2004
 • Kurs „Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy oraz skolioz różnymi metodami terapeutycznymi”, AWF w Krakowie ( dr M. Białek), 2004
Działalność dydaktyczno-naukowa:

 • Od 2011 r wykładowca na Wydziale Lekarskim dla Obcokrajowców Collegium Medicum UJ w Krakowie
 • Od 2012 r wykładowca na kursach podyplomowych z zakresu diagnozowania i terapii neurorozwojowej wg koncepcji NDT- Bobath
 • Od 2012 r nauczyciel warsztatów na kursach „ Interdyscyplinarne leczenie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym”, organizowanych przez polsko-holenderską Fundację Wandafonds
 • Od 2016 r wykładowca na Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • Stypendium American Academy of Cerebral Plasy &Developmental Medicine, Montreal, Kanada, 2017
 • Członek międzynarodowych Towarzystw Naukowych: American Academy of Cerebral Palsy&Developmental Medicine (AACPDM); European Academy of Childhood Disability (EACD); Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji (PTReh)


Publikacje naukowe:

 • Szmurlo M, Jozwiak M, et al “The predictive value of disturbances in neuromuscular functions on activity of upper limb in children with unilateral cerebral palsy” Develomental Medicine &Child Neurology, 2017; 59, 23-24
 • Woźniak Ł., Jóźwiak M., Szmurło M. „ Wrodzona łamliwość kości – obraz kliniczny oraz zasady postępowania terapeutycznego” , Pediatria, 2016; 3(105) 75-84
 • Szmurło M. „ Koncepcja NDT- Bobath współcześnie”, [w:] Diagnoza i metody wspomagania rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego, Olsztyn, 2015
 • Szmurło M. „ Prognozowanie funkcji kończyny górnej oraz wybór optymalnej strategii terapeutycznej u dzieci z połowiczym niedowładem spastycznym w zależności od typu uszkodzenia mózgu”, [w:] Aktualne problemy diagnozy i terapii osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi i zaburzeniami rozwojowymi,  Wyd Libron, Kraków, 2014
 • Michalska A., Linowski M, Szmurło M. „ Narzędzia oceny funkcji i deformacji kończyny górnej u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym”, [w:] Aktualne problemy diagnozy i terapii osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi i zaburzeniami rozwojowymi, Wyd Libron, Kraków, 2014
 • Szmurło M. „Analysis of the developmental problems of premature babies discharged from the NICU according to the ICF-CY”, EBTA Congress, Warszawa, 2014
 • Gasińska M., Szmurło M., Klimek M. „Strategia postępowania terapeutycznego zgodnie z koncepcją NDT- Bobath w świetle klasyfikacji ICF- opis przypadku, III Konferencja „Kontrowersje w pediatrii”, Kraków, 2010               

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków