TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport

Marc Michielsen

Marc Michielsen

 

Marc Michielsen (PI), uzyskał tytuł magistra fizjoterapii (1988) i został uznanym przez IBITA instruktorem kursu podstawowego (2006, Szwajcaria) i zaawansowanego (2015, Belgia).
Karierę kliniczną rozpoczął w szpitalu Sint Maarten (Mechelen, Belgia), gdzie w 2000 r. został kierownikiem oddziału fizjoterapii. Od 2008 r. jest kierownikiem oddziału fizjoterapii, terapii zajęciowej oraz terapii mowy i języka w Sint-Ursula, Jessa Hospitals, Hasselt / Herk-de-Stad, Belgia. W trakcie kariery koncentrował się głównie na rehabilitacji neurologicznej.
Oprócz zadań klinicznych Marc zajmuje się edukacją na poziomie magisterskim i podyplomowym. Został członkiem Komisji Edukacyjnej IBITA w 2011 r. Był również Przewodniczącym Komisji Edukacyjnej IBITA do 2016 r. Od tego czasu był / jest członkiem komisji badawczej i komisji kwalifikacyjnej IBITA. Jest także członkiem zewnętrznej rady doradczej programu magisterskiego z fizykoterapii i rehabilitacji w KU Leuven.

 

Pięć głównych publikacji:·

  • Michielsen M, Vaughan-Graham J, Holland A, Magri A, Suzuki M. The Bobath-Concept- a model to illustrate clinical practice. Disabil Rehabil. 2019;41:2080-2092.
  • · Vaughan-Graham J, Cott C, Holland A, Michielsen M, Magri a, Suzuki M, Brooks D, Developing a revised definition of the Bobath Concept: Phase three, Physiother Res Int, 2019, 1-10
  • · Brunner I, Skouen JS, Hofstad H, Becker F, Sanders AM, Pallesen H, Kristensen T, Michielsen M, Thijs L, Verheyden G. Virtual reality training for upper extremity in subacute stroke (VIRTUES) A multicenter RCT. Neurology. 2017;89:2413-2421.
  • · Swinnen E, Lefeber N, Willaert W, De Neef F, Bruyndonckx L, Spooren A, Michielsen M, Ramon T, Kerckhofs E. Motivation, expectations, and usability of a driven gait orthosis in stroke patients and their therapists. Top Stroke Rehabil. 2017;24:299-308.
  • · Michielsen M, Janssens E, Bossuyt M, Cypers K, Daems G, Thijs L, Schruers E. JSU-Diagram: A guideline for treatment of the upper limb in stroke patients. Int J Phys Med Rehabil. 2015;3:1000280.
© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków