TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport

 

dr Maria Borkowska

 

Dr Maria Borkowskadr n. med. Maria Borkowska - pediatra, specjalista rehabilitacji, nauczyciel akademicki, autorka wielu artykułów i publikacji książkowych o tematyce związanej z problemami rozwojowymi dzieci, w tym z mózgowym porażeniem dziecięcym i ich usprawnianiem. Inicjatorka i organizatorka wielu placówek rehabilitacyjnych dla dzieci i pierwszych w Polsce szkoleń w metodzie NDT-Bobath oraz Integracji Sensorycznej. Od 1994 roku jako instruktor, a następnie senior instruktor metody NDT-Bobath jest czynną współprowadzącą szkoleń w tej metodzie zarówno w kraju jak i za granicą. 
 

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków