TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport

 

Neurofunkcjonalna nauka ruchu (NBL): Jak mózg organizuje ruch - transfer neurologii funkcjonalnej do ćwiczeń terapeutycznych

 
Dostępne terminy:     2024

 


 

Neurofunkcjonalna nauka ruchu (NBL wg Salah Bacha)
--Jak mózg organizuje ruch-- (transfer neurologii funkcjonalnej do ćwiczeń terapeutycznych).Geneza koncepcji NBL (Neurofunktionelle Bewegungslehre -  Neurofunkcjonalna nauka ruchu)
Neurofunkcjonalna nauka ruchu jest koncepcją terapeutyczną zorientowaną na ruch, która jest ciągle aktualizowana. Wykorzystuje wiedzę z anatomii neurofunkcjonalnej, kinezjologię rozwoju, jak również zasady nauczania ruchu. Koncepcja NBL wykorzystuje najnowszą wiedzę o sposobie funkcjonowania aparatu ruchu. Skupia się głównie na aktywacji precyzyjnych, skoordynowanych i wydajnych ruchów. Mózg rekrutuje do tego synergię mięśniową, nazywaną tutaj „Funkcjonalnym programem ruchowym“. Aktywacja i organizacja tego programu ruchowego w znacznej mierze wpływa na jakość strukturalną układu mięśniowo-szkieletowego (np. rozwój antetorsji szyjki kości udowej). Zadanie mózgu w interakcji ciała z siłą ciężkości i środowiskiem, polega na aktywacji programów ruchowych, tak żeby zapewnić obciążenie struktur ciała adekwatne do funkcji. Ten punkt widzenia można rozpoznać zarówno w badaniu, jak i później w terapii.Program szkolenia

 • główne parametry sterowania ruchem
 • istotne fazy rozwoju motorycznego (kinezjologia)
 • istotne programy ruchowe
 • wpływ odruchów tonicznych na rozwój motoryczny
 • wpływ motoryki na dojrzałość strukturalną
 • wpływ układu wzrokowego na koordynację motoryczną
 • wpływ układu przedsionkowego na koordynację motoryczną
 • wpływ układu proprioceptywnego na koordynację motoryczną
 • ocena różnych bodźców aferentnych
 • interpretacja kliniczna i interwencja w sensie aktywacji precyzyjnego programu funkcjonalnego


Przebieg szkolenia

 • 30% teorii, 70% praktyki
 • wykład z teorii z prezentacją power point
 • praktyczna demonstracja: analiza funkcjonalnego programu ruchu
 • praktyczna demonstracja: aktywacja ćwiczeń terapeutycznych
 • ćwiczenia praktyczne w małych grupach
 • kliniczne przykłady dysfunkcji ruchu i interwencje strategiczne.


Cel szkolenia
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy oraz umiejętności, dzięki którym uczestnik będzie mógł:

 • rozpoznać i klinicznie zinterpretować deficyty ruchowe
 • zwiększyć efektywność  interwencji terapeutycznej, szczególnie w przypadku pa-cjentów z nawracającymi dolegliwościami mięśniowo-szkieletowymi
 • dokonać oceny  ruchowych bodźców  aferentnych oraz programów funkcjonalnych
 • praktycznie zastosować programy funkcjonalne poprzez aktywację
 • nauczyć się koncentracji bardziej na centralnym sterowaniu ruchem, a mniej na re-krutacji poszczególnych mięśni


Czego dowiesz i nauczysz się na kursie?
Uczestnik szkolenia potrafi:

 • rozpoznać neurofunkcjonalne mechanizmy sterowania
 • rozpoznać istotne fazy rozwoju kinezjologicznego
 • ocenić różne bodźce aferentne i ich znaczenie w sterowaniu ruchem
 • rozpoznać i zinterpretować dysfunkcję ruchu i wykorzystać to w praktyce
 • zaplanować i wykonać efektywną i indywidualnie dopasowaną interwencję.

 

Czas trwania kursu:  3 dni
Liczba godzin edukacyjnych: 25 / 45 min.
Liczba uczestników:  max. 20
Egzamin / Zaliczenie:

 • Podczas kursu odbywać się będzie ciągła refleksja poznanych treści.
 • Pytania kontrolne po poszczególnych częściach materiału.

Akredytacja:
Koncepcja NBL (wg Salah Bacha) uzyskała akredytację "EduQua" przyznaną przez "Szwajcarskie Stowarzyszenie Kształcenia Dorosłych". Koncepcja FOFT jest również częścią toku studiów master "Master in Functional Kinetic Science" na Medycznym Uniwersytecie Basel (CH)

Kto może wziąć udział: fizjoterapeuci, logopedzi, ergoterapeuci, lekarze
Instruktor: Salah Bacha

 

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków