TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport

 

PNF w Neurologii

 
Dostępne terminy:   2024

 


Opis kursu:
PNF w neurologii to kurs kliniczny trwający 6 dni, podczas którego Instruktor prowadzący podaje przykłady badania i specjalistycznej terapii zaburzeń neurologicznych. Na kursie przedstawiane są najnowsze doniesienia ze świata medycyny związane z badaniami nad etiologią, przebiegiem i terapią schorzeń układu nerwowego. Dodatkowo prezentowane są ciekawe rozwiązania terapeutyczne dla problemów funkcjonalnych pacjenta poudarowego, po urazie czaszkowo-mózgowym, z chorobą Parkinsona, SM, SLA i z innymi problemami neurologicznymi. Kurs obejmuje także zagadnienia z dziedziny neuroanatomii, neuropatologii i neuropsychologii. Każdy z uczestników pracuje z pacjentem, co daje możliwość praktycznego zastosowania przekazanej wiedzy i zdobytych umiejętności. 
 

Dla kogo jest przeznaczony kurs?

Kurs jest przeznaczony dla terapeutów, którzy:
 • ukończyli kurs PNF Rozwijający i zdali egzamin końcowy,
 • od ukończenia kursu PNF Rozwijający mieli przynajmniej półroczną przerwę przeznaczoną na pracę z pacjentami,
 • chcą pogłębić swój warsztat terapeutyczny w dziedzinie neurologii,
 • interesują się neuroanatomią, neuropatologią i neuropsychologią,
 • chcą poznać ciekawe rozwiązania proponowane dla pacjentów neurologicznych,
 

Ramowy program szkolenia
 • Torowanie kontroli posturalnej w PNF.
 • Typowe problemy podczas chodu pacjenta po udarze.
 • Zespół górnego neuronu ruchowego.
 • Urazy rdzenia kręgowego.
 • Terapia drogi ustno-twarzowej.
 

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest zdobycie i pogłębienie specjalistycznej wiedzy z wykorzystaniem metody PNF, a także aktualizacja informacji na podstawie najnowszych publikacji i doniesień naukowych  w dziedzinie terapii pacjenta neurologicznego.
Czego dowiesz i nauczysz się na kursie?
 
Uczestnik kursu pozna szczegóły dotyczące:
 • neuroanatomii, neuropatologii i neuropsychologii,
 • dysfunkcji, jakich może się najczęściej spodziewać u pacjenta z zaburzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego,
 • prowadzenia badania i terapii pacjenta neurologicznego,
 • objawów, przebiegu i postaci uszkodzenia górnego neuronu ruchowego,
 • różnic w terapii pacjentów z osłabieniem siły mięśniowej, niedowładem i porażeniem,
 • zasad prowadzenia terapii w przypadku pacjenta spastycznego,
 • fizjoterapii w przypadku pacjenta z zaburzeniem chodu z powodów neurologicznych,
 • problemów i sposobów radzenia sobie z nimi u pacjentów po urazie rdzenia kręgowego,
 • możliwości prowadzenia pacjenta z zaburzeniami na drodze ustno-twarzowej.

Wymagania kwalifikacyjne:

 • Ukończony kurs rozwijający PNF ze zdanym egzaminem
 • Minimum półroczna przerwa od ukończenia kursu rozwijającego PNF przeznaczona na pracę z pacjentem.

Czas trwania kursu: 6 dni

Liczba godzin edukacyjnych: 50

Liczba uczestników: 16

Egzamin/zaliczenie:  Trzy części egzaminu obejmuje część teoretyczną (test wielokrotnego wyboru), część praktyczną (plan i pokaz terapii problemu funkcjonalnego z dziedziny neurologii) oraz ocenę karty badania pacjenta, wypełnianej przez uczestnika podczas codziennej pracy z pacjentem. Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat umożliwiający przystąpienie do kursu międzynarodowego. 

Akredytacje: Kurs jest akredytowany przez IPNFA (International Proprioceptive Neuromuscular Facilitation Association).

Dla kogo: Dla terapeutów, którzy ukończyli kurs PNF Rozwijający i zdali egzamin, po którym mają minimum 3-miesięczną przerwę przeznaczoną na pracę z pacjentem

Instruktor: Benedikt Bömer, IPNFA Senior Instructor, IBITA Advanced Instructor
 

 

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków