TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport

Kurs akredytowany przez Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska

PNF w pediatrii

 
Dostępne terminy: 2019

Kurs jest akredytowany przez Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska


Opis kursu:

Pięciodniowy kurs skierowany do absolwentów kursu podstawowego PNF, zajmujących się rehabilitacją dzieci i młodzieży.

Na kursie przedstawione zostaną zasady badania, analizy i planowanie terapii pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym, przepukliną oponowo – rdzeniową, zanikiem mięśniowym, z uszkodzeniem rdzenia kręgowego lub splotu ramiennego. Program szkolenia obejmuje także badanie kliniczne i omówienie postępowania fizjoterapeutycznego z wykorzystaniem metody PNF dla dzieci z wadami układu kostno – stawowego oraz skoliozami nerwowo – mięśniowymi.

Przeważająca część zajęć to praca praktyczna z użyciem przyrządów, zabawek, pomocy psychomotorycznych w kombinacji z założeniami i zasadami koncepcji PNF. Podczas kursu przeprowadzane będą demonstracje małych pacjentów z różnymi zaburzeniami i jednostkami chorobowymi.


Kurs nie jest zaliczany do szkoleń IPNFA.


Wymagania kwalifikacyjne:

  • Ukończony kurs podstawowy PNF

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków