TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport

Kurs akredytowany przez Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska

Podstawy rehabilitacji ręki dla fizjoterapeutów - kurs podstawowy

 
Dostępne terminy: 2019


Krótkie wprowadzenie

Szkolenie cechuje się zrównoważonym składem między lekcjami teoretycznymi i pracą praktyczną. Opiera się na dowodach dostępnych w chirurgii ręki i terapii manualnej, a także na 27-letnim osobistym doświadczeniu wykładowcy.


Opis szkolenia
Podczas szkolenia będą poruszane tematy:

 • strukturalnej oceny ręki na wszystkich poziomach ICF;
 • mechanizmów złamania dystalnego kości promieniowej, jego urazach pobocznych i terapii wszystkich możliwych ubytków;
 • syndromu CRPS Complex Regional Pain Syndrome (uogólniony zespół bólu regionalnego); hipotez na temat źródła, możliwości terapii medycznej i strategii terapii ręki;
 • terapii uszkodzeń ścięgna zginaczy;
 • terapii pacjentów z chorobą Dupuytren`a;
 • terapii blizny


Najczęściej stosowanymi koncepcjami terapeutycznymi są terapia manualna i PNF.


Program szkolenia  

 • warunki fizjologicznej funkcji ręki;
 • znaczenie  ICF (International Classification of Functioning) dla skutecznej rehabilitacji ręki;
 • anatomia nadgarstka;
 • dystalne złamanie kości promieniowej: mechanizm urazu, opcje chirurgiczne, możliwości terapii w leczeniu ręki;
 • ćwiczenia praktyczne - możliwości terapeutyczne (ćwiczenia uczestników na sobie);
 • CRPS - zespół wieloobjawowego bólu miejscowego (complex regional pain syndrome) wyjaśnienia możliwych patomechanizmów, objawów klinicznych, opcji terapeutycznych w terapii ręki;
 • rekonstrukcja ścięgien zginaczy: anatomia tego regionu ręki, wyjaśnienie procedur chirurgicznych, prezentacja dostępnych splintów, terapia ręki, film;
 • przykurcz Dupuytrena: historia i terapia, postępowanie z blizną;
 • złamania kości śródręcza, także złamania kciuka: mechanizmy urazu, możliwości chirurgiczne, terapia ręki;
 • inne zagadnienia rehabilitacji ręki w zależności od życzeń uczestników.

Cel szkolenia
Uczestnictwo w szkoleniu ma umożliwić uczestnikowi leczenie pacjentów z opisanymi patologiami w sposób oparty na dowodach naukowych oraz ma na celu zwiększenie umiejętności manualnych uczestnika oraz zwiększenie różnorodności stosowanych ćwiczeń.
Uczestnik uzyska wiele podstawowych informacji o wymienionych patologiach, aby móc w wystarczający sposób odpowiedzieć na różne pytania pacjentów.


Nabywane umiejętności

 • zwiększenie wiedzy teoretycznej na temat wspomnianych patologii;
 • zwiększenie różnorodności ćwiczeń;
 • zwiększenie i odświeżenie umiejętności z zakresu terapii manualnej dłoni;
 • zwiększenie i odświeżenie umiejętności PNF;
 • zwiększenie umiejętności rozumowania klinicznego;
 • przypomnienie pracy w nawiązaniu do ICF – Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonalnej

Czas trwania: 2 dni
Ilość godzin edukacyjnych:  17

Ilość uczestników: 18
Egzamin/ Ocena:  Nie
Akredytacja: Nie
Dla kogo: fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi


Barbara DopferInstruktor: Barbara Dopfer, fizjoterapeuta, certyfikowany terapeuta ręki (DAHTH), instruktor kursów rozwijających IPNFA, pracujący 25 lat w centrum leczenia ręki w Monachium

Europejski Certyfikowany Terapeuta Ręki  jest najwyższym stopniem certyfikacji, która opiera się na kwalifikacjach krajowych. Ma na celu rozpoznanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów terapii ręki w całej Europie.
 

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków