TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport
 

Kurs przeznaczony został dla fizjoterapeutów prowadzących terapię dziecięcą oraz planujących rozpoczęcie pracy z dziećmi w fazie rozwojowej od 0 – 12 miesięcy.

 
Dostępne terminy: 2019

 

Od roku 2015 zmienia się sposób organizacji szkolenia. Kurs organizowany będzie w jednym pięciodniowym bloku tematycznym.

Tematyką kursu będzie prawidłowy rozwój motoryczny dziecka w okresie od 0 do 12 miesięcy i na jego bazie poruszane będą najczęstsze zaburzenia tego okresu rozwojowego. Ważną częścią składową będzie omówienie podstawowych zasad strategii terapii dzieci w omawianym okresie rozwoju. Podczas kursu wykorzystywane będą analizy video dzieci zdrowych oraz z problemami w rozwoju.
Poruszanym na kursie ważnym tematem będzie również omówienie przedmiotów codziennego użytku stosowanych przez rodziców – ich sens, przydatność i ewentualne konsekwencje stosowania.

 Obowiązkowe wyposażenie uczestnika:

 • lalka szmaciana lub gumowa - do ćwiczeń

 

 

 


Plan szkolenia

 

Dzień 1

09.00 - 11.00 Wprowadzenie do analizy rozwoju motorycznego dziecka
11.00 - 11.15 Przerwa
11.15 - 13.15 Prawidłowy rozwój motoryczny dziecka 0 – 6 miesięcy, ocena i analiza ruchowa
13.15 - 14.15 Przerwa obiadowa
14.15 - 16.30 Prawidłowy rozwój motoryczny dziecka 6 – 12 miesięcy, ocena i analiza ruchowa

 

 

Dzień 2

09.00 - 11.00 Najczęstsze zaburzenia rozwoju motorycznego 0 – 12 miesięcy
 • najczęstsze diagnozy, m. in. asymetrie, podwyższone lub obniżone napięcie mięśniowe ( np. MPD, zespół Downa itp.)
11.00 - 11.15 Przerwa
11.15 - 13.15 Strategia terapii dziecko wiotkie 0 – 6 miesięcy
 • ocena i badanie wiotkości
 • najczęstsze kompensacje ruchowe
 • cele, planowanie i możliwości terapii
 • konsekwencje i przebieg rozwojowy wiotkości
13.15 - 14.15 Przerwa obiadowa
14.15 - 16.30 Strategia terapii dziecko spastyczne 0 –6 miesięcy
 • ocena i badanie spastyczności
 • najczęstsze kompensacje jako strategie ruchowe
 • cele, planowanie i możliwości terapii
 • konsekwencje rozwojowe spastyczności

 

 

Dzień 3

09.00 - 11.00 Analiza rozwoju motorycznego w wyższych pozycjach, takich jak: siad, siad boczny, klęk, klęk podparty, stanie, chód
11.00 - 11.15 Przerwa
11.15 - 13.15 Strategia terapii dziecko wiotkie 6 – 12 miesięcy w wyższych pozycjach, z wykorzystaniem technik bodźcowania do podwyższenia napięcia mięśniowego
13.15 - 14.15 Przerwa obiadowa
14.15 - 16.30 Strategia terapii dziecko spastyczne 6 – 12 miesięcy
 • ocena badania spastyczności
 • najczęstsze kompensacje jako strategie ruchowe
 • cele, planowanie i możliwości terapeutyczne
 • konsekwencje rozwojowe spastyczności


 

Dzień 4

09.00 - 11.00 Analiza dzieci z wykorzystaniem materiałów video lub prezentacja pacjenta
11.00 - 11.15 Przerwa
11.15 - 13.15 Pielęgnacja; przewijanie; nosidełka i inne pomoce codziennego użytku stosowane przez rodziców – ich sens, przydatność, ewentualne konsekwencje stosowania
13.15 - 14.15 Przerwa obiadowa
14.15 - 16.30 Nauka przenoszenia ciężaru ciała w wybranych pozycjach;
 • sadzanie dzieci ( tak / nie )
 • łuski , tapy , wkładki , buty etc

 

 

Dzień 5

09.00 - 11.00 Definiowanie i formułowanie celów terapeutycznych; praca domowa dla rodziców
11.00 - 11.15 Przerwa
11.15 - 13.00 Powtórki, podsumowanie, pytania uczestników


 


 

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków