TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport

 

Robert Giezek

 

 

Robert Giezek

 • W 1996 roku ukończył Policealne Studium Fizjoterapii w Lesznie • w 2000 roku ukończył studia na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na kierunku Fizjoterapia.
 • W 2013 roku rozpoczął studia doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu na Wydziale II Lekarskim. Promotor prof. Dr n. Med. Barbara Steinborn
 • Od 1998 roku pracuje jako fizjoterapeuta w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Lesznie
 • Od 1998 roku prowadzi własną prywatną działalność w zakresie fizjoterapii i szkoleń
 • Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska, amerykańskiego Stowarzyszenia NDT-Bobath (NDTA – Neurodevelopmental Treatment Association), EBTA (European Bobath Tutors Association z siedzibą w Londynie oraz wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia NDT-Bobath

Kursy i warsztaty szkoleniowe i konferencje:

 • Kurs podstawowy NDT-Bobath, kurs NDT-Bobath Basic, mgr Mirosław Kuta, 2003
 • Kurs NDT-Bobath Baby, Sarah Capelovitch Senior Tutor, 2004
 • Warsztaty NDT-Bobath „Biomechaniczne aspekty planowania i prowadzenia terapii”, mgr Mirosław Kuta, 2004
 • Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów NDT-Bobath, 2005
 • Szkolenie „Patologie i terapia układu oddechowego noworodka i niemowlęcia. Kinezyterapia dróg oddechowych metoda zwiększania przepływu wydechowego. Podstawy wczesnej stymulacji rozwoju dzieci na oddziałach neonatologicznych”, mgr Paweł Zawitkowski i Bruno Demont, 2006
 • Kurs Kinesio Taping cz. 1, mgr Tomasz Senderek, 2006
 • Kurs „Ocena Wzorców Globalnych metodą Prechtl’a”, dr Christa Einspieler, 2007
 • Kurs „The Test of Infant Motor Performance From Research to Practice”, Suzann K. Cambell, 2007
 • Kurs Kinesio Taping cz. 2, mgr Tomasz Senderek, 2007
 • Kurs NDT-Bobath Baby Advanced, Lois Bly Senior Tutor, 2010
 • Warsztaty „Analiza chodu w MPDz”, dr Ehab Waly”, 2011
 • Warsztaty „Przygotowanie obręczy barkowej do funkcji”, Fotini Zografou OT Senior Tutor, 2011
 • Kurs NDT-Bobath Advanced, Josse De Cat Senior Tutor i Zofia Szwiling Senior Tutor, 2012
 • Warsztaty „Diagnoza funkcjonalna i terapia dziecka z obniżonym napięciem mięśniowym w koncepcji NDT-Bobath” Neda Rotar Senior Tutor i mgr Liliana Klimont, 2013
 • Konferencja Amerykańskiego Stowarzyszenia NDT-Bobath (NDTA), Houston (USA) 2013
 • Warsztaty dla młodych instruktorów NDT-Bobath w Brukseli, Josse De Cat, 2013
 • Warsztaty „Dziecko z hemiplegią – wyzwanie dla terapeuty” Gillian Stern Senior Tutor, 2013
 • Warsztaty „Przegląd technik dla tkanek miękkich wykorzystywanych w pracy z dziećmi” mgr Łukasz Czubaszewski, 2013
 • Konferencja „Forum Neurologii Dziecięcej”, Poznań 2013
 • Kongres: 26th Annual Meeting of the European Academy of Childhood Disability, July 3-5, 2014, Vienna, Austria 26 Coroczne Spotkanie Europejskiej Akademii Dziecięcej Niepełnosprawności, 3-5 lipca 2014 roku, Wiedeń, Austria
 • Kongres EBTA 2014, Wcześniak pozostaje wcześniakiem przez całe swoje życie...?, Warszawa, wrzesień 2014
 • Szkolenie firmy Stanley, Innowacyjne metody ortezowania i szynowania z tworzyw termoplastycznych Orfit, Poznań, październik 2014
 • Konferencja Polskiego Stowarzyszenia NDT-Bobath pt.: Zaopatrzenie ortopedyczne kończyny górnej w MPDZ, Eddy Mellaerts, Wima Sevenants Belgia, Warszawa, maj 2015
 • 7. Europejska i Śródziemnomorska Konferencja Naukowa Mózgowych Porażeń Dziecięcych i Medycyny Rozwojowej - EEMCPDM pt. "Od Dzieciństwa do Dorosłości z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym" przebiegająca pod auspicjami Amerykańskiej Akademii Mózgowych Porażeń Dziecięcych i Medycyny Rozwojowej (AACPDM), Poznań, czerwiec 2015
 • Analiza chodu w pediatrii. Zarządzanie sprzętem ortotycznym. Segmentalne, kinematyczne podejście do rehabilitacji, Elain Owen MBE MSc SRP MCSP, Warszawa, listopad 2015

 

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków