TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport

 

Badanie i terapia stawów skroniowo – żuchwowych

 
Dostępne terminy:   2023

 


Cel kursu:
Po kursie uczestnik będzie potrafił znaleźć i leczyć funkcjonalne ograniczenia w narządzie żucia. Do tego uczestnicy nauczą się postępowania w zakresie terapii manualnej i facylitującej, w celu ponownego przywrócenia neurofizjologicznej współzależności struktur czynnych i biernych.


Cel nauczania:
Uczestnik powtórzy anatomię i biomechanikę stawów skroniowo- żuchwowych oraz pogłębi umiejętności z zakresu neurofizjologicznych współzależności różnych struktur. Mając takie podstawy uczestnik zrozumie ból i patologie stawów skroniowo-żuchwowych oraz będzie w stanie wykonać systematyczne badanie i precyzyjną diagnostykę różnicową. Uczestnik zdobędzie wiadomości teoretyczne i praktyczne, jak również techniki z zakresu terapii manualnej i PNF , które będzie mógł zastosować w leczeniu.


Podstawy:
Referent Matthias Schulte praktykuje i uczy zarówno terapii manualnej, jak i PNF. Z tego względu kurs jest tak skoncypowany, aby zintegrować wiedzę i metody obu form leczenia w logiczną i wszechstronną koncepcję leczenia. Kurs przedstawia zatem również optymalny wstęp w nową dziedzinę tj neuroortopedię. Do tego, celem jest przedstawić uczestnikowi w przejrzysty sposób postępowanie stomatologiczne, aby wyeliminować strach przed dotykaniem pacjentów i zachęcić do współpracy ze stomatologami, ponieważ stomatolodzy cieszą się ze współpracy z fizjoterapeutą.


Plan nauczania:

  • Anatomia stawów skroniowo-żuchwowych: kości, mięśnie, chrząstka, więzadła, kłykcie
  • Biomechanika: Fazy i mięśnie biorące udział w otwieraniu i zamykaniu ust
  • Neurofizjologia: Propriocepcja, aktywność odruchowa, unerwienie reciprokalne, N. trigeminus i wyższe centra
  • Procesy patologiczne: Ból
  • Badanie i diagnostyka różnicowa
  • Leczenie z wykorzystaniem technik biernych i czynnych


 

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków