TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport

 

Badanie i terapia stawów skroniowo – żuchwowych

 
Dostępne terminy:   2023

 


Opis szkolenia

Badanie i terapia stawów skroniowo-żuchwowych (SSŻ) to 4-dniowe szkolenie integrujące wiedzę zaczerpniętą z dwóch koncepcji: Terapii Manualnej oraz PNF. Kurs jest doskonałym wprowadzeniem w dziedzinę neuroortopedii, dającym solidny fundament pod kolejne, bardziej zaawansowane szkolenia. Równocześnie, dzięki połączeniu technik leczenia z dwóch koncepcji daje spójne i wszechstronne narzędzia do pracy z pacjentami z problemami w obrębie stawów skroniowo – żuchwowych różnego pochodzenia.

Podczas kursu zapoznasz się dokładnie z anatomią i biomechaniką stawu skroniowo-żuchwowego oraz poznasz powiązania neurofizjologiczne. Dzięki temu zrozumiesz patologie mogące występować w obrębie tego stawu oraz mechanizmy powodujące ból. Na podstawie wiedzy zdobytej na szkoleniu, będziesz w stanie przeprowadzić szczegółowe badanie oraz diagnostykę różnicową u pacjentów z zaburzeniami stawów skroniowo - żuchwowych. Będziesz posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną pozwalającą na stosowanie zarówno terapii manualnej, jak i metod wspomagających w leczeniu stawów skroniowo - żuchwowych.

Szkolenie stawia również duży nacisk na klarowne przedstawienie możliwości współpracy z lekarzami dentystami oraz wspólne obszary działań ze specjalistami stomatologicznymi, którzy bardzo chętnie podejmują współpracę z fizjoterapeutami.


Dla kogo jest przeznaczony kurs?

Kurs jest przeznaczony dla fizjoterapeutów, którzy interesują się problematyką stawów skroniowo-żuchwowych, a także terapią manualną oraz neurofizjologią.


Program szkolenia

 •  anatomia stawów skroniowo - żuchwowych: kości, mięśnie, chrząstki, więzadła, kłykcie;
 • biomechanika stawów skroniowo - żuchwowych: Fazy otwierania i zamykania ust, mięśnie pracujące w poszczególnych ruchach;
 • neurofizjologia: propriocepcja, aktywność odruchowa, unerwienie wzajemne, nerw trójdzielny i ośrodki wyższe;
 • procesy patologiczne w stawach skroniowo - żuchwowych: ból
 • diagnostyka i diagnostyka różnicowa stawów skroniowo - żuchwowych
 • pasywne i aktywne metody leczenia stawów skroniowo - żuchwowych
   

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nauka diagnozowania i leczenia funkcjonalnych ograniczeń i zaburzeń w obrębie narządu żucia. W oparciu o techniki Terapii Manualnej i metod wspomagających, przywracanie neurofizjologicznej interakcji struktur aktywnych i pasywnych.


Czego dowiesz i nauczysz się na kursie?

Uczestnik szkolenia:

 • zna anatomię i biomechanikę struktur w obrębie narządu żucia;
 • zna procesy neurofizjologiczne zachodzące w narządzie żucia;
 • potrafi wskazać przyczynę i mechanizm powstawania bólu występującego w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych;
 • potrafi przeprowadzić diagnostykę różnicową zaburzeń stawów skroniowo-żuchwowych;
 • umie dobrać i zastosować aktywne i pasywne metody leczenia stawów skroniowo-żuchwowych.

Czas trwania: 4 dni
Liczba godzin edukacyjnych: 34 (45 min.)
Liczba uczestników: 20
Egzamin/Zaliczenie: Zaliczenie na podstawie frekwencji na zajęciach
Dla kogo: fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi, logopedzi, stomatolodzy
Prowadzenie: Matthias Schulte


 

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków