TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport

 

Spastyczność (Spasticity)

 
Dostępne terminy:   2024

 


Opis kursu

Spastyczność, czyli zależny od prędkości toniczny wzrost odruchu na rozciąganie oraz wygórowanie odruchów ścięgnistych, jest charakterystycznym elementem zespołu górnego neuronu ruchowego, inaczej nazywanym układem piramidowym.

Spastyczność może pojawić się w przebiegu choroby neurologicznej, np. choroby Parkinsona czy u pacjentów udarowych, ale też pourazowo, np. w przypadku stłuczenia mózgu oraz urazu rdzenia kręgowego.

Spastyczność stanowi niejednokrotnie ogromne wyzwanie nie tylko dla pacjentów, ale też dla terapeutów. Postępowanie w przypadku jej wystąpienia jest długofalowe i wymaga ogromnej motywacji i cierpliwości. Zaburzenie to najczęściej dotyka obszaru kończyny górnej, uniemożliwiając sprawne wykonywanie czynności samoobsługi oraz obszaru kończyny dolnej, utrudniając lub nawet uniemożliwiając samodzielną lokomocję pacjenta.

Kurs „Spastyczność” porusza wszystkie kwestie związane z tym problemem – zaczynając od omówienia jednostek chorobowych, w których spastyczność jest jednym z objawów, poprzez badanie jej nasilenia aż do ustalenia celu terapii i strategii postępowania terapeutycznego. Program szkolenia jest stale aktualizowany zgodnie z najnowszą wiedzą, opartą na Evidence Based Medicine, dzięki czemu kursanci otrzymują wiarygodne narzędzie do pracy, którego skuteczność została potwierdzona i udokumentowana.


Dla kogo jest przeznaczony kurs?

Kurs jest przeznaczony dla osób, które:

 • pracują z pacjentami neurologicznymi,
 • pracują z pacjentami pediatrycznymi (np. z mózgowym porażeniem dziecięcym),
 • pracują z pacjentami po rozległych urazach rdzenia kręgowego i mózgu,
 • poszukują udokumentowanego narzędzia do walki ze spastycznością,
 • chcą zdobyć wiedzę opartą na Evidence Based Medicine,
 • interesują się nauczaniem motorycznym,
 • chcą prowadzić postępowanie terapeutyczne ukierunkowane na zadanie,
 • potrzebują kompleksowej wiedzy na temat terapii pacjentów spastycznych.

Ramowy program szkolenia

 • Spastyczność jako część Zespołu Górnego Neuronu Ruchowego (UMNS).
 • Teoria: Zespół Górnego Neuronu Ruchowego (UMNS).
 • Podejście terapeutyczne UMNS.
 • Mobilizacja kończyny górnej.
 • Poprawa funkcji kończyny dolnej.
 • Chód: typowe problemy w chodzie pacjentów ze spastycznością.
 • Mobilizacja kończyny dolnej.
 • Podejście terapeutyczne ukierunkowane na zadanie.
 • Percepcja w spastyczności.
 • Leki w spastyczności.
 • Casting - gipsowanie w spastyczności.
 • Zadanie domowe dla pacjentów.
 • Demonstracje pacjentów.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nauka wykonywania badania oraz funkcjonalnej oceny pacjenta ze spastycznością, a także planowanie i prowadzenie procesu rehabilitacji z uwzględnieniem możliwości i celu pacjenta oraz najbardziej aktualnej wiedzy.


Czego dowiesz i nauczysz się na kursie?

Uczestnik kursu:

 • zna przyczyny, objawy, mechanizm powstawania i konsekwencje spastyczności,
 • potrafi przeprowadzić badanie nasilenia spastyczności,
 • wykonuje mobilizacje kończyny górnej i dolnej u pacjentów spastycznych,
 • potrafi zaplanować i przeprowadzić terapię chodu pacjenta spastycznego,
 • zna kompleksowe możliwości leczenia spastyczności,
 • potrafi dostosować zadania domowe dla pacjenta w zależności od jego możliwości funkcjonalnych,
 • planuje postępowanie terapeutyczne ukierunkowane na zadanie.

Czas trwania kursu: 4 dni

Liczba godzin edukacyjnych: 34

Liczba uczestników: 20

Egzamin/zaliczenie: na podstawie frekwencji na zajęciach

Dla kogo: dla fizjoterapeutów i lekarzy

Wymagania kwalifikacyjne:

Ukończony kurs podstawowy PNF lub kurs IBITA Bobath dla dorosłych.

Instruktor: 

Benedikt Bömer, IPNFA Senior Instructor, IBITA Advanced Instructor


 

© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków