TITLE

Artykuły specjalistyczne / Sport

 

Testowanie i leczenie równowagi

 
Dostępne terminy:   2021 2022

 


Opis szkolenia
 
Szkolenie koncentruje się na analizie wyników badań i ich wykorzystaniu w planowaniu leczenia. W celu dokładniejszego zbadania i leczenia równowagi podstawowe znaczenie ma stosowanie narzędzi do oceny/Assessments, które pozwalają  również na mierzenie i dokumentowanie zmian w przebiegu procesu. 
Podstawy teoretyczne o równowadze, które będą przedstawiane na kursie,  służą jako podłoże do problemowego badania i traktowania równowagi. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane, przeprowadzone w praktyce, ocenione i przeanalizowane na przykładach wideo następujące narzędzia: Skala Równowagi Berga/Berg Balance Scale, Dynamiczny Wskaźnik Chodu/Dynamic Gait Index i Test Kliniczny Interakcji Sensorycznych w Równowadze/ Clinical Test for Sensory Interaction in Balance (CTSIB).
Narzędzia oceny/ Assessment zostaną również zastosowane w praktyce podczas demonstracji pacjenta oraz dwudniowej pracy uczestników z pacjentami. Na podstawie wyników badań sporządzany zostanie plan leczenia. Metody leczenia będą wdrażane wspólnie z badanymi pacjentami.

Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?

 
Kurs jest przeznaczony dla terapeutów, którzy:
 • chcą doskonalić swój warsztat terapeutyczny
 • poszukują inspiracji i ciekawych metod leczenia równowagi
 • chcą poznać narzędzia służące do badania równowagi i monitorowania postępów w konkretnym leczeniu zaburzeń równowagi
 • chcą poznać metody leczenia zaburzeń równowagi

Ramowy program szkolenia

 • Teoria równowagi jako podstawa dla narzędzi oceny/ Assessments
 • Układy sensoryczne i ich organizacja w odniesieniu do równowagi 
 • Berg Balance Scale: praktyczne wykonanie, przykłady kliniczne i analiza filmów wideo
 • Dynamic Gait Index: praktyczne wykonanie, przykłady kliniczne i analiza filmów wideo
 • Testowanie reakcji obronnych
 • Clinical Test for Sensory Interaction in Balance: praktyczne wykonanie, przykłady kliniczne i analiza filmów wideo
 • Badanie kroków ochronnych i dalsze testy uzupełniające
 • Zastosowanie testów u pacjentów
 • Planowanie leczenia według ICF na przykładzie pacjenta
 • Leczenie zaburzeń równowagi u pacjentów

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy oraz umiejętności  dotyczącej badania, testowania, oceniania zaburzeń równowagi oraz planowania i wdrażania odpowiednich metod leczenia wraz z monitorowaniem postępów.
 

Czego dowiesz i nauczysz się na kursie?

Uczestnik szkolenia:
 • posiada pogłębioną wiedzę na temat systemów sensorycznych i ich organizacji w odniesieniu do równowagi
 • pewnie wykonuje i ocenia Berg Balance Scale, Dynamic Gait Index oraz Clinical Test for Sensory Interaction in Balance
 • przeprowadza te testy u pacjentów
 • potrafi analizować wyniki testów i oceniać je na potrzeby planowania terapii
 • zna metody leczenia zaburzeń równowagi i wdraża je u pacjentów
 • potrafi planować i przeprowadzać leczenie w celu zachowania równowagi
 

 

Czas trwania: 3 dni
Liczba godzin edukacyjnych: 27/45 min.
Liczba uczestników:  18
Egzamin/Zaliczenie: Zaliczenie na podstawie frekwencji na zajęciach.
Akredytacje:  -
Dla kogo: fizjoterapeuci, ergoterapeuci, doktorzy
Instruktorzy: Stefan Schȁdler
 
© 2017 by Reha Plus. All rights reserved.
Agencja Interaktywna Kraków